Psychologie a psychiatrie

Sebeovládání

Sebeovládání - To je schopnost jedince udržet vnitřní mír, stejně jako jednat opatrně a inteligentně v obtížných životních situacích. Vznik sebeovládání je spojen se behaviorálními stereotypy - sociálními a kulturními postoji, které se zakořenily v dětství. Pocit sebeovládání zahrnuje odpor vůči jakémukoli vznikajícímu stavu, pevnou ruku a sebevědomý vzhled, přesnou reakci a rychlý výpočet, stejně jako kontrolu nad vlastními i jinými emocemi lidí.

Sebeovládání a vyrovnanost

Svalovými vlastnostmi, které charakterizují sebeovládání, přisuzované vytrvalosti, odhodlání, odvaze. Trvalé osobnosti jsou poznamenány schopností a zvykem kontrolovat jejich chování, jejich pohyby. Takoví jedinci jsou schopni kontrolovat sebe a svůj projev, jsou schopni se vyvarovat nevědomých akcí. Expozice a velká vůle je schopnost dosáhnout a toužit po něčem, a také být schopen přinutit se vzdát se něčeho, když je to nutné. Udržovaná osoba je schopna zadržet pocity, nedovolí impulzivní činy, ovládá svou náladu a v těch nejtěžších podmínkách neztratí svou mysl, nezachová se v klidu a nebude schopna se vzít do rukou. Zkušený člověk je trpělivý a vytrvalý, a to jak s ohledem na dlouhodobě působící (nudná práce, bolestivá bolest, únavné čekání), tak krátkodobé dráždivé látky (například ostrá bolest). Je-li to nutné, je schopen snášet utrpení a utrpení, které mu způsobují fyzické utrpení a zadržují, když jsou jeho potřeby nezbytné (žízeň, hlad, potřeba odpočinku).

E.P. Ilyin odkazuje na vyrovnanost s kolektivními volitelnými charakteristikami, včetně odvahy, vytrvalosti, částečně odhodlání.

Základní a důležité osobnostní rysy vůdce jsou schopnost vyrovnat se s vnějším vyjádřením emocí, zatímco zůstávají chladní v extrémní situaci, nereagují na podněty a udržují vnitřní mír.

Sebeovládání je spojeno se samoregulací a sebekontrolou emocionálního chování, stejně jako se sebeznepokojením emocionální reakce, která závisí na vztahu mezi inteligencí a vlivem.

Umění sebeovládání

Sebeovládání se týká umění držení taktu, tolerance a také trpělivosti. Umění sebeovládání je poznamenáno možností jednat racionálně a ne emocionálně. Sebeovládání umožňuje člověku vládnout nejen nad sebou, ale i nad ostatními jedinci. Tento pocit pomáhá při správných rozhodnutích, zejména v extrémních situacích. Sebeovládání umožňuje vidět tento svět prismem klidu i sebevědomí. V každodenním životě se sebeovládání projevuje ve schopnosti potlačit touhy a silné touhy, ve schopnosti ovládat emocionální výbuchy a projevovat odhodlání a také kontrolovat chování, když se objeví strach.

Sebeovládání se projevuje v následujících formách: trpělivost (přetrvávající potíže a nepohodlí), abstinence (sebezapření - odmítání škodlivého a rozumného využití užitečných), vyrovnanost, klid (rovnováha, klid a klid), sebekázeň, vytrvalost (udržení loajality a věrnosti v okamžiku testování a pokušení).

Jak si udržet klid

Impresivní a nevyvážená povaha často neví, jak se vyrovnat bez zvláštních šoků se stresující situací pro nervový systém.

Ztráta sebeovládání a kontroly nad vlastními emocemi se projevuje v důsledku stresové reakce mozku a endokrinního systému, který je spouštěn komplexními chemickými procesy v těle. Jednoduše řečeno, je to všechno o hormony. Někteří jsou však z nějakého důvodu schopni kontrolovat své chování v době hádek, zatímco pro jiné osobnosti konflikty končí porážkou jídel, prokletí, pěstí a slaps.

Sebeovládání se týká schopnosti myslet střízlivě v okamžiku emocionálního vrcholu napětí a tato schopnost je čistě individuální. Tato schopnost v mnoha ohledech závisí na stereotypech chování - kulturních a sociálních postojích, které se zakořenily již od útlého věku. A skutečnost, že pro některé lidi je známkou špatného vkusu, pro ostatní je to norma. Proto je v podobných situacích zcela jiná reakce. Schopnost udržet sebeovládání je ovlivněna zvláštnostmi nervové soustavy a psychiky, fyzickou kondicí, stresovou situací. Pokud je člověk unavený, hladový, pociťuje fyzickou bolest, je v nevyřešeném interpersonálním konfliktu, pak je pravděpodobné, že bude velmi těžké se zdržet. Osoba, která ví, jak ovládat své emoce, se za své chování nebude stydět. To je velké plus. Existují však nevýhody.

Je již dlouho prokázáno, že existuje souvislost mezi zdravím a negativními emocemi. Slyšíte pečlivě emocionální zážitky, hromadí se, vyčerpává nervový systém.

Nevyjádřená agrese v průběhu času se projeví například v podobě chronického únavového syndromu, zvýšené podrážděnosti nebo nějaké nemoci. Kontrola negativních emocí je proto důležitá, aby se jich zbavila s lehkostí.

Některé osobnosti si udržují klid, uvolňují napětí při outdoorových aktivitách, spaní, sportu nebo lásce. Jiní relaxují od adrenalinového spěchu po sledování hororových filmů, jízdy na horské dráze nebo bungee jumpingu.

Jak se naučit vyrovnanost? Aby nedošlo k ponoření do stavu nepřetržitého stresu, musíte si vybrat pro sebe efektivní způsob, jak se dostat z nahromaděného negativu. Neměli byste hromadit situace, kdy musíte potlačit agresi a hněv a ujistit se, že všechno je v pořádku a nic se nestalo. Člověk by se měl naučit rozvíjet fyziologickou odezvu na stresující situaci a nechat páru neplakat, ale pomocí civilizované formy agrese. Máte-li pocit, že by k němu mělo být posláno hromadění velkého množství negativní energie, například pro mírové účely, například se snaží usazovat v horku problémů vzteku, které se obtížně řeší v obvyklém stavu.

Pokud není možnost adekvátně reagovat na násilníka, můžete využít odstranění emočního napětí pomocí bazénu, fitness, jógy, lázní. Jak neztratit klid? Je nutné kontrolovat své pocity, touhy, myšlenky, záměry, motivace, činy a slova. Je důležité naučit se hodnotit a analyzovat vaše akce.

Ztráta sebeovládání se projevuje oslabením sebeovládání a sebekázně.

Sebeovládání je vyjádřeno tím, že jednotlivec jde hluboko do svého vnitřního světa, hodnotí a analyzuje. Posouzení jeho pocitů, myšlenek, tužeb, osob určuje pro sebe svou přípustnost.

Jak udržet klid? Abychom neztratili sebeovládání, měli bychom mít sebekázeň. Poté, co zjistíme, co je nám myšlenka, touha, pocit cizí a co je dobré, je třeba na tyto projevy správně reagovat: buď ztělesnit, rozvíjet, kultivovat, udržovat nebo zastavit, vymýtit, potlačit. Jednotlivec, který je v sobě špatný, potlačuje, vymýcuje a rozvíjí a kultivuje dobré.

Jak rozvíjet klid

Existuje několik možných nástrojů první pomoci pro rozvoj sebeovládání:

  • ignorování vnějších podnětů, například při tréninku, můžete použít telefonní hovor, který neprovede správné volání. Úkolem jednotlivce je ignorovat volání, takže se můžete naučit abstrahovat od jiných podnětů, které se sami degradují;
  • zpoždění a nereagování okamžitě na soupeřovu výbušnou reakci při použití skóre až deseti;
  • schopnost změnit vaši pozornost v pravý okamžik a relaxovat.

Stav stresu, nadměrná únava, napětí způsobují chemické reakce v těle, které negativně ovlivňují chování. Tělo i psychika potřebují relaxaci a odpočinek. K tomu je nutné ve fantazii vytvořit místo, kde se jednotlivec bude mentálně pohybovat, jakmile se cítí unavený nebo přetížený. Může se jednat například o podzimní park, místnost s lehátkem, pláž s palmami - vše, co může vést ke stavu klidu a návratu k pohodlí. Je třeba najít v sobě referenční bod, který doplní zásoby vitální energie.