Psychologie a psychiatrie

Seberealizace dítěte

Seberealizace dítěte - je zveřejnění osobních příležitostí dětí, které vedou k šťastnějšímu a úspěšnějšímu životu. Každý jednotlivec má řadu potřeb, bez jejichž uspokojení není možné dosáhnout šťastného života. Pro dítě je velmi obtížné najít prostor, ve kterém se bude maximálně otevírat, uplatňovat své charakterové rysy a dosahovat určitých cílů. Pokud člověk najde takovou oblast, její úspěch v seberealizaci je zaručen.

Podmínky pro seberealizaci dětí

V současné době jsou vědci jednohlasní, že každý jednotlivec má mnoho možností, které jsou uloženy ve formě činů a za určitých podmínek rozvoje mohou být realizovány samy.

Vývoj seberealizace dětí je ovlivněn mnoha faktory: socioekonomickou, biogenetickou, pedagogickou. Bohužel, klam jednotlivce, zejména mladého, je podceňováním jejich přirozených schopností.

Důležitou podmínkou pro seberealizaci dětí je vytvoření starších úspěšných situací. Slova jako „dobrá“, „pojďme pracovat více“, „dobře odvedená“ by měla být neustále adresována dítěti a činnost každé děti potřebuje přátelskou podporu. Pouze takové podmínky povedou k úspěchu.

Psychologové poznamenali, že čím aktivněji se dítě vyvíjí kreativněji, tím více jeho myšlení funguje v různých rovinách a směrech.

Důvodem pro tvůrčí rozvoj dětí, rozkvět jejich schopností, rozšiřování zájmů, jakož i humanizace myšlenek, činů, pocitů, tvůrčí činnosti, je volný čas.

Většina bohatých lidí trpí nedostatkem toho, co nedokážou pochopit nebo pochopit. Je velmi důležité, aby člověk našel své místo v životě, aby se cítil naprosto spokojen s realitou a zároveň se vyjadřoval co nejvíce a používal všechny své přirozené sklony. Osoba, která si uvědomuje své zdroje ve prospěch společnosti, je nejšťastnější.

Sebeovládání zahrnuje požitek z pracovního procesu. Seberealizace má úzký vztah s veřejným hodnocením. Lidé často trpí, protože jiní nevidí své pozitivní vlastnosti a nehodnotí si je. Seberealizace může každému člověku umožnit, aby se objevil před společností v nádherě svých schopností a talentů. Schopnost nasměrovat své špatné a dobré charakterové rysy k dosažení cílů je vždy cenná ve společnosti. Jednotlivci, kteří si uvědomují svůj potenciál, jsou vždy milováni a respektováni.

Psychologové se domnívají, že vznik masového hnutí mládeže, jako jsou hippies nebo punks, se objevil kvůli nenaplněné potřebě hledat sebe sama. Úkolem rodičů je proto poskytovat podmínky, které přispějí k seberealizaci dětí, a uvedou do života něco nového a neprozkoumaného, ​​orientovaného na kreativitu.

Odchylky v chování adolescentů jsou zaznamenány ve vadách vzdělání. Neschopnost dospělých zájem o dítě, stejně jako odhalení jeho schopností a schopností, vede ke skutečnosti, že jsou kontrolovány náhodnými okolnostmi, stejně jako spontánní výbuchy energie.

Kreativní seberealizace dětí

Tvořivost není jen atributem socializace osobnosti dítěte a prostředkem komunikace, zábavy, rekreace, ale také mocným nástrojem pro sebevzdělávání, jedinečným prostředkem vzdělávání a estetickou výchovou. Jakékoliv vítězství malého dítěte nebo jen účast v soutěžích, kreativních projektech různých úrovní ovlivňuje rozvoj kreativního potenciálu.

V adolescenci jsou hlavními prostředky tvůrčí seberealizace zájmové kluby, kluby, sportovní kluby atd.

Tvůrčí seberealizace teenagera patří k důležitým složkám rozvoje osobnosti. Psychologové poznamenali, že samotná potřeba hledání je podnětem pro osobní rozvoj, stejně jako hledání místa v životě. Hledání je prostě nezbytné pro fyzickou, duševní, pubertální a snahu o adolescentní sebeurčení. Někteří adolescenti se prosazují agresivním chováním. Německý psychoterapeut G. Ammon věří, že každé dítě se rodí s potenciálem „konstruktivní“ agresivity. Tímto termínem psychoterapeut chápe touhu a touhu po kreativní seberealizaci, která přispívá k rozvoji a zlepšování světa. „Konstruktivní“ agresivita se vyvíjí a zintenzivňuje pouze s náležitou výchovou dítěte. Chyby ve vzdělávání jsou zaznamenány, když je iniciativa u dětí potlačena dospělými. Často jsou tyto děti uvězněny ve hrách, v komunikaci s dospělými a vrstevníky. Když se děti setkají s rodinnými konflikty, mají destruktivní agresivitu, která je vážně poškozuje. Nesprávně orientovaná identita dítěte se může projevit v nemotivované agresi a špatných činech.

Seberealizace předškolních dětí

Když dosáhnou věku tří let, ti malí vědí, co přesně chtějí a nezávisle se snaží rozhodnout, co mají nosit, jaké hry hrát a s kým mají být přátelé. Právě v tomto období pokračuje pojetí náklonnosti, přátelství a sebevyjádření všech důležitých aspektů života, které budou doprovázet dítě po celý život. Pokud dítě navštěvuje dětský tým, například centrum pro děti nebo zahradu, pak se tam může sám realizovat. Pro dítě je mnohem obtížnější dosáhnout seberealizace doma, protože rodinní příslušníci jsou často zaneprázdněni prací v domácnosti a dítěti je dáno velmi málo času.

Nicméně, i když je dítě plné a dospělí jsou zaneprázdněni po celý den, nezapomeňte, že dítě potřebuje lásku blízkých. Rodiče musí neustále objímat své děti, hovořit o svých zkušenostech, pocitech a dospělí jistě získají zpětnou vazbu od svých dětí. Nemůžete zbavit dítě emocí. Spolu s dětmi je nutné hrát dětské hry a postupně je zapojovat do dospělých. Pro dítě, každodenní záležitosti: domácí práce s vysavačem, mytí nádobí se může zdát jen magické. Je nezbytné umožnit dítěti podílet se na pracovním procesu doma a možná v budoucnu pomůže zvládnout domácí práce. Většina rodičů často nedůvěřuje dítěti nějakému druhu práce nebo procesu, čímž v něm omezuje a vštípit strach. Ano, někdy dítě může něco rozbít nebo zlomit, ale jaké to potěšení přinese k provedení pracovní operace. Nejdůležitější je udržet klid, ne být nervózní, i když se zdá, že dělat si práci je mnohem snazší a rychlejší.

Negativní nálada rodičů často prochází velmi rychle k dítěti a místo toho, aby se dobře bavili, blízcí lidé jsou uraženi výrazem tváře dítěte a vylitých rtů.