Sebevědomí Tam je neopodstatněná důvěra v nepřítomnost negativních vlastností a minusy v charakteru. Sebevědomí se musí odlišovat od takové sebevědomí, které je majetkem jedince, jehož jádrem je pozitivní hodnocení osobností a dovedností osob, které jsou dostatečné pro splnění a dosažení cílů a potřeb.

Vnímání člověka osobně ovlivňuje jeho vnímání ostatními lidmi. Čím více je život jednotlivce úspěšný, tím více se cítí sebevědomě. Některé faktory ovlivňující rozvoj sebedůvěry, nás neposlouchají, ale stále existují některé způsoby, jak je skutečně vědomě posilovat.

Nadměrná důvěra

V oblasti psychologie existují výsledky řady studií, které ukazují, že příčinou mnoha lidských neúspěchů je nadměrné sebevědomí, které brání člověku dosáhnout určitého cíle. Je velmi důležité nezaměňovat si důvěru s důvěrou. Sebevědomí lidé neuznávají osobní chyby, přisuzují svůj názor jedinému správnému. Takoví lidé se často střetávají, mají nedorozumění.

Nadměrné sebevědomí v různých situacích ztěžuje jednat smysluplně a také zabraňuje rozvoji. Za určitých podmínek může být nadměrné sebevědomí plus, ale zlatý průměr je lepší než extrémy. Velké sebevědomí neumožňuje člověku, aby si všiml jeho chyb a neopraví je, přičemž chyb a omylů je samozřejmostí.

Nadměrné sebedůvěry způsobují velké škody, pokud jde o řešení finančních otázek, stejně jako o otázky vlastní léčby. Když je člověk jistý, že mu nic neohrožuje, pak se zvyšuje pravděpodobnost chyby.

Velké sebevědomí často vzniká od nuly a skutečná důvěra je založena na vědomí sebe sama, stejně jako na místě ve světě a minulých objektivních úspěších. Nadměrná sebedůvěra je často vystavena veřejnosti a bez ní neexistuje a sebevědomá i interně svobodná osoba nevěnuje pozornost veřejnosti. Sebevědomí je spojeno s emocemi a postoji a sebevědomí působí jako slitina rozumu a vůle s vnitřním komfortem.

Důvěra a sebedůvěra

Rozdíl mezi sebedůvěrou a sebedůvěrou psychologové říká významný. Sebevědomí je jedním z prvních známek nejisté osoby. Takoví lidé skrývají komplexy pod ostentativní odvahou, agresivitou, arogancí, sobectvím, statečností, stejně jako vnější vyrovnaností. Základy jak sebedůvěry, tak sebedůvěry jsou odloženy v dětství.

Nesprávně vzdělaný člověk vyrůstá naštvaný, hbitý, pasivní, mazaný. Všechny tyto negativní vlastnosti člověka, vyrůstajícího, se skrývají pod maskou sebedůvěry.

Sebevědomá osoba si je vědoma svých nedostatků a výhod, respektuje svou individualitu, netrpí před nikým, nepokrývá, nebojí se vyjádřit svůj osobní názor, vždy trvá na svém. Zároveň bude adekvátně reagovat na kritiku i připomínky. Sebevědomý člověk přijímá lidi tak, jak jsou.

Sebevědomý člověk se snaží ovládnout ostatní, stejně jako slávu a moc. Taková osoba často hovoří při různých příležitostech a dostává se do konfliktních situací, příliš pyšných a citlivých.

Sebevědomí je špatné? Za určitých podmínek může nadměrné sebevědomí nést dobré výsledky. Při práci na vaší osobnosti a charakteru byste neměli vždy odstraňovat negativní rysy. Často je rozumnější je brát a snažit se z nich co nejvíce vytěžit.

Nabízíme následující možnosti, jak využít overconfidence:

  1. Vždy dodržujte zdvořilost, stejně jako jemnost v komunikaci, vyhlazení konfliktů.
  2. Zamyslete se méně nad dojmem, který uděláte jiným, a přemýšlejte více o svých skutečných záležitostech.
  3. Nezapomeňte na rozumnou péči, takže více kontrolujte své chování.

Jak zvýšit sebevědomí? Existuje 10 strategií, kterými je možné získat náladu nezbytnou k sebevědomí.

♦ Nejdříve se oblékejte přísně. Oblečení ovlivňuje pocit sebe sama. Váš vzhled se odráží v interakci s ostatními lidmi. Strávit dostatek času na vzhled (účes, manikúra, šatní skříň). Muži se často musí holit pravidelně, koupat se, nosit čisté oblečení a být si vědomi módních trendů. Oblečení vždy kupují kvalitní a selektivní.

♦ Za druhé, jděte rychle. Gait říká o sebeuvědomění člověka. Sebevědomí lidé chodí pevně, sebevědomě, energicky, cílevědomě. Jistě lidé spěchají. Může to být datum, práce nebo obchodní jednání. Zrychlením vaší chůze zvýšíte svůj význam v sebevědomí o 25%, což povede k rozvoji sebedůvěry.

• Třetí, sebevědomý výcvik začíná postojem. Koneckonců, způsob, jakým se člověk cítí skrze život, nám řekne jeho procházku. Lidé s letargickými pohyby, stejně jako snížená ramena, předvádějí všem o nedostatku sebevědomí. Takoví lidé nejsou nadšení pro své podnikání a nepovažují se za důležité lidi.

Po tréninku správné pozice člověk automaticky pocítí nárůst důvěry. Vždy vstávejte rovně, jděte s hlavou nahoru a dívejte se do očí. Tímto způsobem uděláte pozitivní dojem na ty kolem vás a budete cítit živost, stejně jako nárůst síly.

♦ Za čtvrté, poslech povzbuzující řeči je nejlepším způsobem, jak budovat sebevědomí. Nicméně příležitost slyšet dobrý mluvčí často nevypadá. Inzerujte sami. Udělejte si projev 60 sekund, který bude klást důraz na vaše cíle, stejně jako na silné stránky. Vyjádřete to před zrcadlem nebo vnitřně, pokud jde o posílení sebevědomí.

♦ Za páté vždy děkujeme. Když se soustředí na dosažení svého cíle, lidský mozek začne předkládat důvody, pro které se to nestane, a to provokuje to, co člověk říká o svých vlastních slabostech. Abychom se tomu vyhnuli, vědomě děkujeme ve své mysli za všechno, co jste za den zvládli. Pamatujte si všechny své dosavadní úspěchy, stejně jako milostné vztahy, speciální dovednosti a další pozitivní momenty. Poté, co toto vše analyzujete, budete překvapeni, jak hodně věcí v životě jde dobře, takže budete pobízeni k dalšímu úspěšnému kroku.

♦ Za šesté, vždy chválte lidi. Když má člověk vůči sobě negativní postoj, promítá tento negativní vliv i na jiné lidi v podobě drby, urážek. Vymanění se z takového negativního kruhu pomáhá zvyku chválit lidi. Přestaňte klábosení navždy a komplimentujte ostatním lidem. Takové chování způsobuje soucit s lidmi a zvyšuje větší sebevědomí. Hledáte-li to nejlepší v jiných lidech, nepřímo otevřete s nejlepší rukou.

♦ Sedmé, vždy sedět v předních řadách. To platí pro školy, úřady, veřejná setkání. Lidé obvykle mají tendenci zabírat zadní sedadla kvůli nejistotě. Rozhodnete-li se sedět vpředu, překonáte strach a budujete sebedůvěru.

♦ Osmá, zkuste mluvit během skupinových diskusí. Lidé jsou často ochotnější přijmout názory jiných lidí, než si myslíme. Když mluvíme o skupinové diskusi, člověk zlepší své mluvené dovednosti a také se stane jistější v myšlení.

♦ Devátý, sport. Nejen vzhled ovlivňuje sebevědomí, ale také fyzickou podobu. Pokud je člověk z formy, pak se bude cítit nejistý, neatraktivní a méně energický. Doporučuje se zlepšit formu pro posílení fyzické aktivity. Při sportování si můžete vylepšit svůj fyzický vzhled a také dobít baterie. Disciplinované sporty zlepší zdraví a vytvoří pozitivní postoj po celý den.

♦ Desátý, nestarej se o své zkušenosti. Často jsme ponořeni do svých vlastních tužeb a příliš se soustředíme na naše zkušenosti, nevěnujeme dostatečnou pozornost ostatním lidem. Pokud přestanete přemýšlet o sobě a zaměřujete se na životní prostředí, nebudete tak emocionálně znepokojeni vašimi osobními nedostatky. Takové chování posílí sebedůvěru a časem dostanete návrat. Dává více, získáte mnohem více ve formě uznání, stejně jako osobní úspěch.