Psychologie a psychiatrie

Zvyšte sebeúctu

Zvyšte sebeúctu je naléhavou otázkou pro téměř všechny. Konec konců, budoucí život a úspěch jednotlivce závisí na hodnotě sebeúcty. U lidí, v různých obdobích života, se úroveň sebeúcty může lišit, a to navzdory skutečnosti, že její základy jsou položeny v raném dětství rodiči.

Sebeúcta ve směru podceňování zakrývá nebezpečí následující přírody - jedinec, pokud má potenciál, se bude bát ukázat sám sobě a v důsledku toho zůstane nenaplněn. Proto úroveň sebeúcty ovlivňuje naprosto všechny oblasti života jedince, od interpersonální komunikace až po jakýkoliv druh činnosti. To je tvořeno na základě seznamu přesvědčení o vaší osobnosti, seznam pozitivních a negativních rysů.

Školení zvyšuje sebeúctu

V realitě moderního světa je nepravděpodobné, že ti, kdo prožívají nejistotu ve svém potenciálu a sami o sobě, obecně nedosáhnou velkých životních výšek. Jakékoli osobní úspěchy, malé i ne, jsou přímo spojeny s její schopností adekvátně posoudit sebe a své schopnosti. Přiměřená úroveň sebeúcty umožňuje jednotlivci činit kompetentní rozhodnutí a dosahovat cílů.

Zpravidla je v životě více možné setkávat se s jedinci s nízkou úrovní sebeúcty než s vysokou. Mladí lidé jsou v zásadě náchylní k vysokému sebevědomí, ale postupem času se stávají přiměřenými. Stává se, že pod vlivem jistých životních okolností klesá sebevědomí prakticky na nulu. V takových případech je předmětem opravy. Lidé s nízkým sebeúctou se koneckonců vyznačují strachem z nezávislých rozhodnutí, mají sklon podceňovat svůj potenciál, v důsledku čehož jim chybí mnoho pracovních příležitostí a nedosahují rodinného štěstí. Právě pro nápravu nedostatečného sebehodnocení se vyvíjela metoda zvyšování sebeúcty, psychologická výchova zaměřená na řešení osobnostních problémů s nízkou sebedůvěrou.

Výcvik ke zvýšení sebeúcty je pomoci lidem získat důvěru v jejich osobnost, schopnosti a potenciál. Způsoby, jak zlepšit sebe-úctu zaměřené na programování jednotlivce podvědomí pro život úspěch.

Pro většinu lidí je problém nízké sebeúcty v první řadě tím, že se tito lidé považují za nehodného lásky druhých a svých vlastních. Mnozí se mylně domnívají, že self-láska se nazývá egoismus. Milujte se - to znamená respektovat vaši osobnost, právo na sebevyjádření. Člověk, který miluje sebe, má důstojnost a nedovolí nikomu, aby se ponižoval.

Dalším úkolem školení o zvyšování osobní sebeúcty je vzdělávat jednotlivce o správném přístupu k hodnocení, zejména negativním, o sobě. Nezaměřujte se na negativní charakteristiky ve vaší adrese. Lidé vždy diskutovali a budou diskutovat. Jediný názor, který by měl být veden, je jeho vlastní.

Školení pomáhají vidět všechny vaše příležitosti a nadání, které jste dříve podcenili. Učí, jak se bránit negativní kritice, která podceňuje sebeúctu. Školení pomáhají získat sebevědomí a otevírají mnoho cest k úspěchu. Sebehodnocení jednotlivce určuje jeho osud a směr vývoje na cestě pokroku nebo degradace.

Auto-školení pro zlepšení sebeúcty

Vše, co o sobě říkáte, je nutně uloženo na vašem podvědomí. Proto musíte dodržovat všechny své myšlenky. Je třeba se snažit mluvit a myslet pouze pozitivně. Je nutné pochopit, že každý člověk se vytváří. Pokuste se najít v sobě pozitivní rysy a vlastnosti, čímž zvýšíte vaše sebeúcty.

Základem každého auto-tréninku jsou cvičení, která jsou založena na dobrovolné relaxaci a posilují pozitivní emoce, podmíněné reflexy a také afirmace ke zvýšení sebeúcty. Sebevzdělávání a sebevzdělávání otevírají cestu k racionální transformaci osobních vlastností a vlastností.

Hlavní úloha v auto-školení je věnována slovním formulacím, které jsou s neustálým opakováním pevně stanoveny v naší mysli. Takové formulace mohou přijít sami, hlavní je držet se základních pravidel výstavby. Je nutné zcela upustit od používání slov jako „zkusím“ a „zkusím“. Všechny formulace by měly mít pouze pozitivní postoj, je zakázáno používat „ne“ částice. Auto-školení musí být doplněno slovy "v tuto chvíli jsem si vědom ...".

Auto-školení pro zlepšení sebeúcty je považováno za jednu z nejúčinnějších technik. Ovládáním svých myšlenek můžete vyhnat úzkost a dát si sebevědomí. Každý ví, že emoce ovlivňují tělo, ale je zde také zpětná vazba - naše tělo ovlivňuje emoce a celkovou náladu. Jít do práce v dopoledních hodinách nebo dělat domácí práce, opakovat afirmace nebo nahlas afirmace zvýšit sebeúctu. A výsledek nebude dlouho trvat.

Po pravidelném auto-tréninku jsou pozorovány následující pozitivní účinky:

- emocionální přepětí a fyzické napětí se snižuje;

- jsou odstraněny symptomy přepracování;

- obnovuje sílu a výkon díky uvolňujícímu účinku;

- spánek je normalizován;

- vyvíjí se seberealizace, aktivuje se pozornost a představivost;

- usnadňuje proces socializace jedince;

- nadměrná nemotornost, plachost v komunikaci a pochybnosti o sobě;

- zvyšuje úroveň sociální kompetence a sebeúcty.

Zvýšení sebevědomí žen

Nízká sebeúcta mezi ženskou populací je často výsledkem veřejného mínění. Charakteristiky negativní povahy, slyšené na jeho adresu od ostatních, vedou ke snížení sebeúcty. Z těchto vlastností trpí více ženský vzhled. Koneckonců, pro krásnou polovinu lidstva je životně důležité být krásný, potěšit a dobýt. Aniž by se uctívala, žena začne chřadnout. První známkou nízké sebeúcty je neschopnost přijmout komplimenty. Nejistá žena vezme kompliment jako výsměch, popírá to.

Problémem všech žen je, že se často srovnávají s uznávanými standardy krásy, které, jak to bylo, se na ně dívají v posměchu lesklých krytů a modrých obrazovek. Taková srovnání obvykle podceňují sebeúctu. A nikdo si nemyslí, že na obraze modelu pracovali spousta stylistů, vizážistů, módních návrhářů, kadeřníků atd. Nyní zvažte, zda existuje důvod pro komplexy, i když všechny uznávané krásy nemohou bez kilogramu kosmetiky a photoshopu dělat?

Všechny způsoby, jak zlepšit sebeúctu u žen, jsou založeny na nepřetržité a tvrdé práci na sobě. Práce by měla začít revizí okruhu komunikace. Komunikace by především měla dávat radost a nevede k depresi. Proto musíte přemýšlet o tom, zda existují lidé ve vašem sociálním kruhu, kteří pomáhají snížit vaši víru v sebe a nižší sebeúctu. Pokud jsou takové, pak je lepší se s nimi vyhnout nebo je minimalizovat. Pak je nutné provést „inventář“ svých zásluh. Zvýrazněte všechny své pozitivní vlastnosti a výhody vzhledu. Napište je na kus papíru. Přečtěte si tento seznam pokaždé, když se nálada zhorší nebo potřebujete pozitivní podporu.

Zvyšování sebevědomí žen zahrnuje vytvoření ideálního vzhledu. Podívej se na sebe nestranně, jako by to bylo z vnějšku a snaž se popsat, co se tvému ​​pohledu zdálo. Zamyslete se nad tím, zda se vám něco líbí nebo co chcete změnit. Přijďte se svým dokonalým obrazem podrobně. Obdivujte ho a splyňte s ním. Jakékoliv chyby na obrázku jsou jen výmluvou pro akci z vaší strany. Hlavní věc je milovat sami sebe. Koneckonců, i když napravíte všechny vady ve vzhledu, pak se vám něco v sobě nebude líbit. Dokud se nebudete milovat sami, nic se nezmění.

Dalším krokem na cestě k přehodnocení a vštěpování důvěry bude obnovení šatníku. Vyhoďte odpad z domu v podobě opotřebovaných a starých věcí, ve kterých se cítíte nepříjemně a trapně. Vždy kontrolujte své držení těla. Správné držení těla je jistým znamením energické, odhodlané a sebevědomé osoby.

Snažte se vyhnout negativnímu hodnocení sebe sama. Pamatujte si, že vaše síla je individualita a odlišnost od ostatních. Milujte a vážte si svého vzhledu, svého potenciálu a sebe sama.

Zlepšit adolescentní sebeúctu

Pokud si všimnete, že dříve veselé a aktivní dítě se najednou stalo samostatným, začalo se vyhýbat společnostem, často se stává smutným a složitým s rozumem nebo bez rozumu, pak je možné, že důvodem toho je snížení sebeúcty a ztráty důvěry. Snížená sebeúcta se také může projevit formou nemotivované agrese nebo okázalého veselí, provokativního stylu oblečení nebo chování. Bez ohledu na to, co to bylo, je nízká sebeúcta překážkou plné realizace jednotlivce. Jednotlivci v období puberty s nízkým sebevědomím jsou mnohem snazší pod negativním dopadem na životní prostředí.

Zvyšování adolescentního sebeúcty je primárním úkolem rodičů. Nicméně, v tomto případě, nadměrná horlivost může také bolet. Neměli byste dítě neustále obdivovat a dávat mu sladký kompliment. Děti vždy pociťují lži. Proto může situaci jen zhoršit. Lepší pozornost věnujte metodám rodičovství a tomu, jak kritizujete dítě. Negativní formulace by neměly být zaměřeny na osobnost dítěte, ale na jeho jednání nebo chování obecně, tj. přizpůsobitelný. Nahraďte frázi „Nespokojuji se s vámi“ formulací jako „Nespokojuji se svým chováním“. Nikdy nekritizujte, natož urážejte osobu jako osobu. Pamatujte, že to není dítě, které je špatné, ale jeho čin.

Je nemožné zvýšit sebeúctu pro teenagera, pokud ho jeho vlastní rodiče nebudou respektovat. Proto se s ním pokuste konzultovat, zeptejte se jeho názoru na film, přečtěte si knihu atd. Je obzvláště důležité slyšet dítě ve věcech, které se ho týkají.

Existuje tedy několik podmínek pro rozvoj adekvátního sebeúcty, jako je konstruktivní kritika a ocenění, pozornost a úcta k osobnosti dítěte, jeho osobnímu teritoriu.

Cvičení ke zlepšení sebeúcty

Metoda zvyšování sebeúcty je založena na pravidelných cvičeních, která zvyšují vlastní důležitost na vlastní oči, sebedůvěru a vlastní potenciál.

Provádění jakéhokoliv cvičení by mělo být bráno vážně. Samozřejmě, že pro ně budete muset vyhradit nějaký čas. Proto, pokud nejste připraveni věnovat alespoň 30 minut denně do tříd, pak je lepší začít, protože nedostatek výsledku může snížit sebevědomí ještě více.

Je tedy nutné vytvořit si seznam vašich silných stránek na papíře nebo v počítačovém souboru a takový seznam by měl sestávat alespoň z 50 položek. V tomto seznamu je třeba zahrnout vše, například krásný úsměv nebo schopnost vytvořit lahodné koktejly. Pak musíte uvést všechny své slabiny, vlastnosti, které přisuzujete negativním a které se vám nelíbí. Neměl by být příliš horlivý. Tak například, pokud nevíte, jak řešit nejsložitější matematické příklady, ale zároveň pracujete jako překladatel, pak se tato neschopnost nepovažuje za vaši slabinu.

Další fází tohoto cvičení bude přeměna vašich nepříznivých na profesionály. K tomu je třeba přemýšlet o tom, jaké výhody vám to může přinést. Například neschopnost dokončit zahájenou práci může naznačovat, že se snadno zapojujete do přírody. Snažte se pochopit, že nevýhody jsou jen nezpracované zásluhy. Jakékoliv nedostatky jsou také zvláštními kroky pro růst, násilné důvody.

Strávit určité množství času na vypracování každého minusu ze seznamu a pochopíte, že všechno není tak špatné, jak se zdá na první pohled. Chcete-li výsledek konsolidovat, měli byste pravidelně přečítat výsledky cvičení.