Psychologie a psychiatrie

Jak přežít rozloučení

Jak přežít oddělení? Tato otázka znepokojuje mnoho lidí, kteří se odloučili z iniciativy milovaného člověka. Všechny případy rozloučení spojují emocionální bolest, zklamání, touhu, vnitřní nepohodlí, apatii a anhedonii. Je velmi těžké přežít rozloučení se svou milovanou osobou, pokud se vám podařilo mít silnou emocionální vazbu ke svému vyvolenému a nucené oddělení se stalo nevyhnutelným.

Jak přežít odloučení lze pochopit pochopením mechanismu osvobození od milostné psychologické závislosti. Rozloučení s milovaným je utrpení duše pro toho, komu vznikl hluboký pocit lásky. Každá osoba individuálně zažívá separaci a záleží na emocionálním stavu, touze, vůli a typu nervového systému.

Ve stavu odloučení je důležité porozumět a přijmout to, co se stalo. Díky osudu za ty nádherné chvíle, které jste měli v životě se svým milovaným. Věřte mi, život tam nekončí, čas ubíhá a toto období si budete pamatovat mnohem klidněji. Pokud se tak stalo, že rozloučení bylo obtížné a vztah lásky byl charakterizován náklonností pacienta, pak se pocity z toho dlouho vlekly. Přílohy jsou dobré, když se partneři potřebují, ale jakmile se objeví mezera, je nutné co nejdříve reorganizovat do nového života bez milovaného člověka.

Jak přežít rozloučení se svým milovaným

Po pochopení složek lásky bude jasné, co dělat s jeho důsledky a jak přežít rozloučení se svou milovanou osobou. Psychologové si všimnou následujících fází emocionální milostné připoutanosti: vzniku touhy, lásky a náklonnosti. Účastníky milostného dramatu jsou endorfiny, dopamin, serotonin. Mezi nejklamnější členy romantického vztahu patří dopamin. S vysokou hladinou emisí dopaminu se objevují pocity zvýšení a jasu. Objekt lásky dává radost z jeho přítomnosti, komunikace, blízkosti. Tyto pocity chtějí přijímat vždy a ve velkých objemech. Je třeba poznamenat, že romantická (dopaminová) láska má konec a není schopna trvat věčně. Celá příčina biochemických reakcí v těle, která časem slábne, což vede ke snížení přitažlivosti.

Lidé, kteří jsou po třech letech závislí na dopaminové lásce, jsou frustrovaní svým vyvoleným a jejich láska končí. V tomto případě je důležité, aby si opuštěný člověk uvědomil, že není vůbec špatný, pokud se s ním rozloučíte. Jen váš společník přestal prožívat radost z pobytu ve vašem okolí. V tomto ohledu je v prvních letech života mladých lidí velký počet rozvodů.

Jak lidé přežijí rozloučení

Pro nikoho není tajemstvím, že jednou ze základních potřeb jednotlivce je potřeba lásky. Ale jakmile si vaše mysl začne uvědomovat, že vy a vaše láska byla zradena, realita je vnímána šedě. Z tohoto důvodu se deprese valí a je pro tělo velmi těžké restrukturalizovat a akceptovat změněné podmínky, protože mozek je stále pohroužen v milostných vzpomínkách.

Zpočátku se po rozloučení zážitky zdají nesnesitelné a bolestivé. Ženy mohou náhodně spustit slzy, vypadají nesnesitelně při pohledu na páry v lásce, svatební procesí. Muži také trpí, ale snaží se nepodávat názory ostatním. V budoucnu se kategoricky zakazují znovu se zamilovat, čímž se snaží chránit před novými utrpeními. Někdy se muži nevědomky začínají pomstít všem ženám: zamilovali se do nich záměrně sami a pak náhle házeli.

Doba rozloučení může být poznamenána těžkou depresí s prodlouženými symptomy, stejně jako následující příznaky: motorická retardace, depresivní nálada, pesimistický pohled na život, ztráta zájmu o všechno, co se stane. Deprese je poznamenána poklesem sebehodnocení. Pro zmírnění nepohodlí se lidé často uchylují k užívání alkoholu, stejně jako k dalším dostupným psychotropním látkám.

Jak lidé přežijí rozloučení? Psychologové poznamenali, že po rozloučení se svými blízkými lidé nelitují za ně, ale za ty emoce a pocity, které obdrželi od svých partnerů. Proto člověk projevuje lítost a sobectví o sobě.

Studie ukázaly, že rozloučení je často těžký psycho-emocionální šok, který vede k frustraci, psychologickému nepohodlí, stejně jako pocit ponížení a ztráty vlastní hodnoty.

Rozloučení podkopává hluboké přesvědčení člověka o loajalitě, lásce a rodině. Ve stejné době, pocity, emoce, a systém víry, víry a světonázor zraněný.

Výsledky studií osob v období separace ukázaly prevalenci dvou modelů chování - komplexu agrese a komplexu obětí. Komplex agrese je poznamenán emocemi hořkosti, hořkosti, podrážděnosti, touhy po odplatě, pomsty a auto-agrese.

Komplex oběti se vyznačuje apatií, odporem, ponížením, bezmocností, smutkem, sníženou vitalitou a bolestivými vzpomínkami.

Člověk se cítí bezmocný a neschopný překonat následky odloučení. Často se obviňuje za to, co se stalo a neschopnost předvídat vývoj těchto událostí v čase. U žen je závažnost oběti častější než u mužů.

Komplex agrese se vyskytuje v důsledku pocitů nespravedlnosti, stejně jako forem auto-agrese a sebeobviňování.

Mezi další známky zkušeností patří: emoční necitlivost, sebevražedné tendence, pocit beznaděje, globální inhibice pocitů, psychosomatické symptomy. Často se vyskytují obtíže při výkonu každodenní práce nebo služební povinnosti.

Zkušenosti s oddělením zanechávají otisk na všech následujících vztazích. Lidé, kteří přežili psychologickou traumatu, brzy nevstoupí do nových vztahů. Často člověk dlouhodobě trpí osamělostí, ale neuskutečňuje žádné pokusy o nové známosti kvůli vnitřní nepřehlednosti.

Jak ženy přežijí rozloučení

Pro ženy je často nejtěžší zažívat odloučení, a proto se častěji obracejí na odborníky. Některé ženy zažívají spolu s trápením rozloučení a milostné závislosti. Co se týče mužů, je mnohem méně pravděpodobné, že budou podléhat těmto pastím. Závislost na lásce je poznamenána trpícím destruktivním stavem a má mnoho společného s drogovou závislostí. Smutná zkušenost s rozloučením se pro mnoho žen neprochází bez stopy a mnoho žen je navždy zklamáno v lásce a ve schopnosti budovat nové vztahy.

Přežít odloučení od svého milovaného člověka může usnadnit psycholog, který se bude zabývat ženou v jejích bolestných zkušenostech, opravovat zkreslené vjemy a postoje týkající se sebe sama: „Jsem špatný,“ „Já jsem selhání“ a tak dále. Cílem psychoterapeuta bude zvýšit sebeúctu a vrátit pozitivní obraz sebe sama.

Jak muži přežívají rozloučení

Muži jsou také schopni zažít silné pocity, ale neotevřou otevřeně svou bolest, takže rozloučení pro ně často není snadné. Většina mužů najde útěchu v práci, v alkoholu, v rychlé jízdě, v nových vztazích a nevyzpytatelných vztazích. Tak utopí zármutek.

Zpočátku je pro muže velmi těžké zapomenout na svou lásku, a snaží se vštípit tento pocit co nejhlouběji a proměnit se v uzavřenější lidi. Mnoho mužů se mylně domnívá, že krátká záležitost nebo nový vztah může pomoci zapomenout na ženu, kterou miluje. Intim uvolňuje stres a přináší také fyzické potěšení, ale nevyplňuje prázdnotu vytvořenou po rozloučení se svou milovanou osobou. Postupem času není vyloučena možnost návratu ke svému milovanému, ale návratnost bude záviset na okolnostech, za kterých se mezera vyskytla.

Pro muže je snazší snášet odloučení, když je řešení mezery vzájemné kvůli vyčerpanému vztahu.

Jak přežít rozloučení - tipy

Doporučení psychologa, jak přežít rozloučení s milovaným člověkem, nezahrnuje opakování vašeho problému. Samozřejmě je nutné hovořit k blízké osobě, která vás bude poslouchat, brát svou stranu, podporovat vás a pak odvrátit pozornost od temných myšlenek.

Můžete udělat další pokus o obnovení předchozího vztahu, abyste v budoucnu nelitovali o své nerozhodnosti. Stále se tak uklidňujete a skutečnost, že byste neměli litovat toho, kdo si váží váš vztah a nechce být s vámi. Pro sebe učiníte hlavní závěr: od teď nebudete na cestě a od tohoto dne budou vaše životy probíhat paralelně a pouze v případě potřeby se protínají.

Jak přežít bolest odloučení? Velký význam má touha samotného člověka zbavit se svých zkušeností. Použijte tyto jednoduché tipy: dostat nějaké cvičení; chatovat s přáteli; často chodí v přírodě; setkat se s novými lidmi; změnit obrázek; cestování; provádět opravy doma; nenechávejte dlouho odchod do důchodu; navštěvovat výstavy, muzea, divadla; Obohacte menu o výrobky obsahující serotonin (vejce, ryby, ořechy, med, rozinky, čokoláda, ovoce, mořské plody, zelenina); jít na dovolenou; zvládnout vlastní masáž, arteterapii, vyhnout se smutným myšlenkám, číst pozitivní literaturu, psychicky uvolnit situaci a vybudovat nový život.