Psychologie a psychiatrie

Mužské sebehodnocení

Mužské sebehodnocení představuje duševní obraz člověka. Muži, stejně jako ženy, mohou mít nízké sebehodnocení, které následně vede k rozvoji nízkého sebeúcty, a trvalá touha přizpůsobit se stvořenému obrazu se stává fiaskem. Pokud je to však žádoucí, každý člověk je schopen zvýšit osobní sebeúctu a realizovat všechny své touhy v životě.

Sebevědomí člověka přímo závisí na zavedených normách rodičů jako dítěte. Například rodiče často stanovují standardy ve svých studiích, ve sportu, a pokud chlapec nesplňuje očekávání, tvoří podhodnocené sebehodnocení. Psychologové říkají, že jedna neúspěšná životní zkušenost je schopna přejít do jiných oblastí a člověk bude věřit, že je obecně špatný.

Existují studie v psychologii, že až 75% všech případů s nízkou sebeúctou se vyskytuje u mužů, kteří mají problémy se ženami as intimitou. Současně je většina mužů zastoupena úzkostí, mírnou až středně těžkou depresí.

Výzkumníci znějí poplach, protože v posledních několika desetiletích se rodičovský přístup ke zvyšování chlapců zcela změnil. Čas, který rodiče tráví se svými dětmi, se snížil, protože chlapci jsou vnímáni jako tvrdí a stabilní jednotlivci. Chlapcům se připočítávají pevnější a sebevědomější charakterové rysy, takže lidské sebevědomí je přímo závislé na jeho dětství, protože vše je položeno na samém počátku formování osobnosti.

Vlastní sebeúcta má pro muže velký význam, pomáhá se dostatečně realizovat v životě. Rodiče musí pomoci chlapcům vyjádřit své pocity výběrem správných slov. Děti by měly mít vždy pocit, že je jejich rodiče podporují. Pokud muži jako dospělí hledají odpověď na otázku: „Jak se vypořádat s nízkou sebeúctou?“, Pak je to pravděpodobně chyba rodičů, kteří byli nuceni dělat to, co nechtěli, například sport nebo umění. S pocitem neustálé podpory v dětství vyrůstají chlapci sebevědomější osoby.

Nízká sebeúcta u mužů

Nízká sebeúcta mužů doprovázená úzkostí a depresí. Úzkost vyvolává nerozhodnost a strach, deprese vede k hněvu. Tyto podmínky společně posouvají člověka k takovým důsledkům, jako je užívání alkoholu, drogy, člověk se stává žhavým, jsou zde útoky agresivity, člověk snadno chodí do cizoložství, nemá chuť pracovat, je zde letargie, stejně jako nestabilní vztahy.

Sebevědomí člověka ovlivňuje mnoho životně důležitých okamžiků: zda se rozhodl setkat s dívkou nebo ne, jak úspěšná bude první schůzka, zda bude vybraný zájemce zajímat, zda nastanou obtíže během rozhovoru, když se ucházíte o zaměstnání, zda se bude vztah vyvíjet v týmu a tak dále.

Pouze silný a sebevědomý muž, který nemusí nutně svítit externími daty, bude mít mnohem žádoucí účinek na ženské pohlaví, na zaměstnavatele nebo na řešení sporných okamžiků v životě.

Nízká sebeúcta u mužů v reálném životě je obrovský problém. Tato nejistota, podezíravost, nekonzistence frází, koktání, vzrušení, třes, bolest hlavy, úzkost, vysoký stres, letargie. Patří k nevýhodám a v každém směru se snaží zvýšit všechny možné metody.

Jak zvýšit sebeúctu mužů?

Sebevědomí mužů jako celku je přiměřenější než u žen. Studie ukázaly, že muži o sobě přemýšlejí lépe než ženy o nich přemýšlejí. To neznamená, že by se muži přeceňovali, spíše naopak, ženy je podceňují.

Americký psycholog William James představil vzorec ve kterém self-úcta (spokojenost se životem, self-úcta, self-esteem) se objeví ve formě zlomku, kde úspěch je v čitateli, a ve jmenovateli aspirace (orientace jednotlivce dosáhnout určitého výsledku, stavu, cíle). Úroveň sebeúcty proto může být zvýšena zvýšením úspěchu (čitatel zlomku) nebo snížením nároků (jmenovatel).

Stále existuje několik způsobů, jak zvýšit sebeúctu.

První je sport. Krásné, tónované tělo, narovnané ramena a sebevědomá procházka poskytne důvěru při řešení mnoha životních problémů.

Druhou je znalost obsažená v knihách. Dobře čtený, dobře-zběhlý muž v mnoha věcech se ve skutečnosti nedostane do situací, z nichž se nemůže dostatečně vynořit. Takový člověk si vždy zachovává svou důstojnost a vysokou sebeúctu. Je schopen předvídat situaci, čte gesty, snadno předpovídá něčí chování, vytrvalý, klidný a ne rozrušený. A vysvětlení pro všechno je vysoký intelekt člověka.

Za třetí, musíte se stát profesionálem v jakémkoli koníčku nebo podnikání. Například v tuningu automobilů, profesionálním horolezectví, sportovním rybolovu, stavbě a tak dále. Psychologové říkají, že úspěch v koníčku několikrát zvyšuje sebeúctu.

Za čtvrté, toto je mužské sebehodnocení. Úspěch člověka ve vztahu s významnou osobou pro něj (například přítelkyně, společník, šéf) posílí jeho sebeúctu a povede k vysokým úspěchům, stejně jako k úspěchu v jakékoli oblasti života, a naopak, nízké sebeúcty předvídají většinu neúspěchů a také zármutků. Pocit nekompetentnosti a vady v jejich vztazích s ostatními jedinci podkopává sebevědomí a sebevědomí mužů. Sebeúcta zahrnuje pojem sebeúcty, například (jsem populární / nepopulární, jsem kompetentní / nekompetentní). Pamatujte, že ti, kdo jsou kolem, jsou zrcadlem, protože jsou přesným odrazem toho, co si o sobě myslíme ao tom, jak si ceníme sami sebe. Pokud si člověk myslí, že sám sebe jako člověka, jako profesionála, nepředstavuje nic, ostatní o něm také uvažují stejně. Změňte své myšlení o 180 stupňů, začněte oceňovat sami sebe a okamžitě se změní ve vašem prostředí, které s vámi začne s úctou jednat.

Za páté, vedle vás by měla být osoba, která vám bude věřit, podporovat, povzbuzovat a dávat pocit důvěry.

Šesté způsoby, jak zvýšit důvěru mužů, zahrnují pozitivní myšlení, protože je klíčem k úspěchu. Pozitivní myšlení může změnit kvalitu života. Naše budoucnost se objevuje v mentálním obrazu a je důležité naučit se vidět příznivý výsledek jakékoli situace.

Sedmé, naučit se nastavit úkoly jinak. Velké úkoly a cíle jsou rozděleny na malé. Například, když řešíte problém, který se jeví v představě, kterou nelze realizovat, je nutné ji krok za krokem rozšířit. Každý úspěšně dokončený krok dá důvěru při řešení náročného úkolu a člověk postupně dosáhne nadřazenosti nad touto otázkou.

Osmá, je velmi důležité naučit se být dobrým partnerem, přítelem, otcem. Nebojte se ukázat, že soucit je nejrychlejší způsob, jak se ostatní cítit v bezpečí u člověka. Muž by neměl konkurovat svému otci. Je nutné se zaměřit na vývoj vlastního stylu a to vám zase umožní, abyste se cítili dobře a dobře.

Sledováním těchto jednoduchých tipů je možné dosáhnout růstu mužského sebehodnocení.