Snobbery je koncept, který představuje myšlenky a činy charakteristické pro snob. Snobbery jsou prostými slovy nadměrná arogance a pýcha ve své výjimečné pozici (skutečné, ideální nebo předstírané), což znamená obdiv k způsobu života a způsobům, které jsou odrazem vlastních tužeb člověka. Tento koncept může odrážet vysokou inteligenci člověka, jeho mimořádně vytříbenou chuť, zaslouženou autoritu a respekt v určitých kruzích, ale s pozměňovacím návrhem, který bude o všech těchto úspěších říkat, a nečekat, až si to ostatní všimnou.

Snobbery vždy zradí neslučitelnost osoby s určitou strukturou nebo společností. Bohatí obchodníci, kteří byli nadřazeni inteligenci, si tak mohli snadno koupit místo mezi těmito lidmi. Poté se ve svém chování začaly rozjasňovat prvky snobství ve snaze napodobit chování a způsoby sekulárních a vzdělaných lidí, pro které neexistovaly ani předpoklady, ani dostatečné vzdělání, ani výchova. Touha kompenzovat chybějící dovednosti pyšným pohledem, nadměrným luxusem, velkými výdaji, drsným chováním a dalšími prvky, které přímo nesouvisejí s projevem úrovně člověka, jsou prvky snobství.

Význam slova snobství byl opraven v závislosti na epoše, ale emocionální zbarvení této osobní kvality bylo vždy negativní. Je to vždy touha držet krok s úrovní, na kterou člověk objektivně neodpovídá, a snaží se to dělat na úkor vnějšího pozlátko, a ne pracovat na své vlastní osobnosti.

Kdo je snob

Snob je osoba v jednom z privilegovaných sociálních kruhů. Současně, v kontextu budování moderní společnosti, rámce různých úrovní stávají se stále více rozmazané a můžete se dostat do jednoho z vybraných kruhů, aniž byste měli nějaké peníze, vzdělání nebo spojení. To znamená, že snob může cítit svou pýchu, být v jakékoli sociální vrstvě, která se považuje za elitu, zatímco objektivita pro sebe-vnímání nad ostatními není důležitá.

Snob se projevuje zdůrazňováním vlastností a chování rozpoznaných ve vybrané skupině. Toho lze dosáhnout příliš demonstrativním chováním, vhodným oblečením a stylem konverzace. Veškerý jas této opozice má zdůraznit jedinečnost osoby a elitářství skupiny, ke které patří, zatímco význam názorů a úspěchů druhých je hodnocen jako příliš malý nebo nehodný.

Arogance a snobství nejsou synonymem, pojem pohrdání je blíže zbytku, nepatří do třídy, kterou si člověk zvolil. Může si dovolit nelichotivé komentáře, říci lidem, co mají dělat a v každém možném směru negativně hovoří o svém pohledu na svět.

Snobi vždy hovoří o svých úspěších a vysokých vlastnostech, což je důležité, opravdu skromný člověk nebude mluvit o své skromnosti, ale vinu za duchovní za nedostatek spirituality druhých. Zatímco snob je docela přijatelný takový projev, a on ani nepřemýšlel o tom, co je to v rozporu. Řada jednání je vždy demonstrativní, hraničí s šokující, a pokud se člověk považuje za elitu show businessu, pak úroveň šoků může dosáhnout těchto limitů tam, kde je již vnímána jako něco směšného. Pokusy o zobrazení sofistikované chuti a sofistikovaných způsobů se zdají být organické jen velmi snobovi, zatímco lidé, kteří tyto hry chápou, vypadají stejně nepravděpodobně jako diamanty prodávané na trhu.

Snob je charakterizován návštěvami výstav a koncertů, různými kulturními či společenskými akcemi, které zdůrazňují jeho jedinečnost. Hodnota není ani tak význam toho, co se děje jako umění, jak moc bude výstava uzavřena - a méně osobní pozvánky, tím větší je touha snobu dostat se tam, bez ohledu na jejich preference.

Veškerá imitace chuti zvolené společnosti je slepá a zůstávat sama se sebou nebo ve společnosti jiných lidí, kteří nejsou ve spojení se zvolenou společností, snob je ztracen, neví, jakou linii výběru si vybrat, nebo co sdělit ostatním o sobě. Exkluzivita tříd je pro něj důležitá, jen když jsou jiní v okolí, ale ve volném čase se pro takové potěšení nebude angažovat. Často se jedná o to, jak hlasité skandály vznikají se slavnými osobnostmi, které byly omylem spatřeny na nevhodném místě nebo pro nehodné zaměstnání týkající se obrazu, který pečlivě vytvořili.

Důležitost pocitu, že se život vrací do pozadí, stejně jako hledání pravého cíle. Pro snob, hlavní věc je vytvořit příznivý vnější obraz a pečlivě udržovat to - štěstí, důvěra a pohodu jsou také ne tak smyslné kategorie jako momenty doplnit potřebný obraz. Imitace nakonec vybírá individualitu a možnost kreativního projevu sebe sama jako člověka.

Charakteristický na pozadí hypervalue vlastního obrazu a zvolené skupiny se stává ponižujícím chováním a tvrzeními o jiných lidech a konceptech. Není vždy možné ukázat svou nadřazenost, jen hrát roli dobře, zejména s nedostatkem objektivních vlastností, proto se snobi často snaží vstát na úkor ostatních ponižujících, zmenšujících jejich důležitost a krásu. Když je tedy nemožné napsat projekt lépe než kdokoli jiný, snob si pravděpodobně vybere taktiku, aby diskreditoval osobu podle jeho intelektuální úrovně, a bez ohledu na to, jak pravdivé jsou tyto závěry.

Je důležité, aby si člověk v hloubi duše nebo ve večerních hodinách, kdy odstranil všechny masky, uvědomil svou bezcennost nebo přinejmenším nedůslednost skutečnosti. Za příznivých podmínek a tvrdosti vnitřních základů je možné si to připustit na dlouhou dobu, propojit ostatní a zapojit se do vlastního rozvoje. Ve většině případů se jedná pouze o nepatrnou slabost, po které se zvyšuje počet bodavých posměchu druhých.

Příklady snobství

Příklady snobství jsou všechny ilustrační akce a akvizice, jejichž význam zdůrazňuje stav osoby. Může to být opravdu drahý dům, letadlo, auto, nezbytné pro člověka, aby ostatní pochopili jeho zásluhy na profesionální cestě, hádali o jeho intelektu a schopnostech. To však neznamená, že všechny hlavní nákupy budou hovořit o této kvalitě, kde existuje více případů nákupu padělků a falešného zboží, aby se vytvořil dojem shody s kruhem, kde je osoba.

Připomeňme si, že snob je pravděpodobnější, že bude usilovat o zdánlivý blahobyt, než je skutečný, a uvidíme, že člověk je nesnesitelný mezi těmi, kdo nosí zlaté hodinky, a on si koupí falešné. Dívka, která upadla do kruhu okouzlujících kamarádek, si již nemůže dovolit chodit ve vysoce kvalitním, ale ne značkovém oblečení, tedy masě čínských padělků.

To platí pro materiální úroveň, ale existují také projevy na úrovni intelektu, kdy si člověk vybral třídu vědců nebo lidí umění. Uzavře své vlastní prostory a zaměří se na jména a štítky, to znamená, že slova slavného profesora budou pro něj důležitější než osobní názor. Autor obrázku ovlivní mnohem více rozhodnutí o koupi, než jeho vlastní postoj k kombinaci formy a barvy.

Příklady profesionálního snobství jsou jasné, když mladý zaměstnanec přijde do zavedeného týmu a někdo ho začne učit. Rozlišujícím znakem bude, že mentor nepomůže, a pokaždé, když využije příležitosti k označení nekompetentnosti nového zaměstnance a ke zvýšení svých dovedností v jeho pozadí.

Tam je snobství založené na něčí místo narození a bydliště - jeden může vzpomenout si na postoj metropolity k návštěvníkům a vzájemné ovlivňování některých měst popsaných dokonce v anekdotách. Toto připsání se třídě, která neposkytuje formální výhody více než deset let, bylo způsobeno právě velkým počtem snobů. Čím více lidí se začalo hýbat, tím méně relevantním je projev snobství, založený na geografii, což však zvyšuje vliv módy a médií na formování požadovaného obrazu a touhu ho přizpůsobit.

Je snobství dobré nebo špatné?

Tam je vnímání snobství jako negativní rys osobnosti. To je způsobeno nepříjemnými emocemi, které společnost zažívá při pohledu na levné akce, demonstrativní chování a vnitřní prázdnotu snobů. Zároveň z hlediska budování interakce nejde ani o ty nejpříjemnější lidi, kteří budou příznivě nakloněni pouze těm, kteří patří do okruhu jejich výběru, a ještě lépe budou některé z předních osobností. Všichni ostatní snobi jsou považováni za nižší třídu nebo dokonce nepovažují lidi za své, jsou ve svých komentářích dost krutí, zkušenosti, z nichž může člověk vyústit v přítomnost hlubokého psychického traumatu.

Ale pokud si myslíte, že o něco vážněji, pak v důsledku toho, snobství nenese nic špatného v rámci rozvoje kultury obecně. Tito lidé nepřijímají nižší projevy člověka a zastaví ho jak ve svém vlastním chování, tak i ve svém okolí. Vždy přispívají k rozvoji kultury, dokonce ani nejsou její součástí, nebo nechápou, proč je financování tohoto výkonu z hlediska rozvoje mládeže tak důležité. Snobi se vždy budou snažit vypadat krásně a obklopovat se krásnými věcmi - otázka chuti může být upravována s podporou stylistů nebo se může v průběhu času vyvíjet nezávisle.

V každém případě je to touha po kultuře a kráse, která není zvláštní pro všechny lidi. Velmi aktivní pozice v tomto případě pomáhá oživit ztracené kulturní vrstvy, objevovat nové moderní talenty a rozvíjet společnost jako celek. Tento okamžik nelze přehlížet, protože mnoho opravdu citlivých lidí patřících k elitním třídám na zásluhách a ve skutečnosti se nesnaží o takový zvýšený rozvoj svého výklenku, jako jsou snobi, kteří tam vtrhli, koupili si místa pro sebe a to je přesně důvod, proč si cení rozvoje. jako způsob, jak zůstat.

Podívejte se na video: How To Cope With Snobbery (Červen 2019).