Psychologie a psychiatrie

Životní hodnoty

Životní hodnoty jsou kategorie morálních a materiálních aspektů, které vedou ve volbě životní strategie, způsobech dosažení a orientace v sémantickém prostoru. V mnoha směrech jsou to právě hodnoty, které určují schopnost člověka činit rozhodnutí, stejně jako sklon jeho činnosti v určitém směru.

Přítomnost stresových faktorů, problémových situací a jiných problémů může způsobit, že člověk změní své pozice nebo začne usilovat o obhajobu svého pohledu. Dá se říci, že všechny obtíže, s nimiž se na cestě setkáváme, otestují člověka v jeho vlastním přesvědčení o síle, umožňují dokázat, že vybrané kategorie představují životně důležité hodnoty člověka a ne bezprostřední potřeby.

Co to je?

Životně důležité hodnoty člověka jsou faktory, které mění osud a osud, a přímo ovlivňují tvorbu všech životních rozhodnutí. Ovlivňují všechny sféry života, včetně nejvyššího účelu osoby a duše, vztahů s blízkými a povrchně známými lidmi, postoje k hmotným statkům.

Rozmanitost prostoru hodnot života je jedinečná ve stejném rozsahu, že každá osoba je jedinečná. Právě propletení významu postoje k jedné nebo jiné kategorii nám umožňuje vidět individuální vzor významu a hodnotového prostoru. Většina lidí využívá momentální impulsy k budování konceptu života bez hlubokého povědomí o svých prioritách, které pracují na podvědomé úrovni.

Časté bolestivé meditace, neschopnost učinit rozhodnutí, udělat správnou věc nebo následné výčitky sebe sama za chybu, které jsou učiněny, jsou obvyklými důsledky absence zjevné pozice. Pokud zvýšíme úroveň povědomí, důkladně pochopíme naši gradaci hodnot, můžeme se vyhnout značnému množství pochybností a obtíží při výběru.

Cesta je usnadněna skutečností, že cesta již byla vybrána, i když je z důvodu dlouhodobé perspektivy nutné obětovat dočasné pohodlí. Osoba, která v první řadě uvede rodinu, tak dlouho nebude váhat, jak reagovat na návrh úřadů na šestiměsíční služební cestu v jiné zemi, a neporozumět tomu, co je pro něj prioritou v celém životě, nemůže rozhodovat o dramatických změnách nebo učinit chyba.

Určení nejvýznamnějších hodnot je ovlivněno mnoha faktory, jak vnitřní strukturou lidské psychiky, tak vnějšími okolnostmi okolního prostoru. Zpočátku je základ položen osobnostními rysy a vzdělávacím systémem - mnoho hodnot má biologický základ (potřeba aktivního nebo pasivního životního stylu, počet kontaktů, lékařská péče) a je také internalizováno z bezprostředního prostředí v raném věku.

Jak stárne, základní hodnoty utvářejí získané životní zkušenosti, osobní emocionální zážitky z určitých situací, které tvoří společný postoj k životu. V důsledku toho se jeví zvláštní stavba, která odděluje důležité věci a události od menších.

Když člověk buduje svůj život, spoléhající se na skutečné skutečné hodnoty, cítí se plný energie a šťastný. Reverzní zákon také působí - čím více života se odchyluje od vnitřních potřeb, tím menší je štěstí, podrážděnost a nespokojenost začíná převládat v emocionálním prostředí člověka. Je třeba rozhodovat o jejich nejvyšších prioritách, aniž bychom zapomněli, že nej harmoničtější je život, ve kterém se vyvíjejí všechny sféry. I když si člověk sám definuje důležitost dvou nebo tří hodnot, je nutné udržovat na správné úrovni všechny ostatní, aby se zabránilo nerovnováze a disharmonii jednotlivce.

Základní hodnoty lidského života

Pod základními hodnotami se chápe kategorie univerzálních hodnot, které mají nesporný význam pro všechny lidi, na planetárním měřítku i na individuální úrovni. Důležitá je hodnota vlastního života, láska ke všem jeho projevům. To má za následek zájem o fyzické a duchovní zdraví, schopnost upřednostňovat a především zajistit přežití. V mnoha ohledech se tento nejdůležitější bod řídí instinktem sebezáchovy, ale pouze na fyzické úrovni, psychologická oběť se stále více projevuje mezi lidmi a má škodlivý vliv na život a duševní stav.

Být společenskou bytostí, je to lidská přirozenost vysoce hodnotných vztahů a jejich kvality. Potřeba přijmout a ocenit přispívá k přežití a lepšímu provádění v životním prostoru. Další za významem sociálních vztahů nebo místo nich lze považovat hodnotu rodinných vztahů, včetně rodičovské rodiny a budování vlastní.

Intimní vztahy, romantické projevy lze také připsat tomuto bodu. Rozvíjením této kategorie je hodnota lásky pro děti a jejich potřeba. Může být realizováno několik dalších okamžiků najednou, například realizace sociální funkce, účelu, schopnosti přenášet znalosti a tak dále.

Význam nativních míst, těch, kde se člověk narodil, vyrostl, strávil většinu svého života, může hraničit s vlastenectvím. V globálním chápání místo našeho narození a výchovy přímo tvoří osobnost - zde se můžete cítit přijímáni a chápáni. Doma i mezi lidmi se stejnou mentalitou je snazší přizpůsobit se a dýchat, je zde možnost zobrazit všechny své schopnosti jasněji a mnohonásobně. V mnoha kulturách, tradice udržování komunikace s rodnou zemí jsou chráněny, od intuitivního chápání důležitosti množství energie přijaté člověkem od jeho obvyklého prostoru.

Profesní a společenské aktivity, realizace sebe sama jako specialisty nebo dosažení nových výsledků v koníčcích se stává prakticky nezbytným faktorem v moderním světě. Jedná se o strach ze smrti, ke kterému dojde bez hmotného zabezpečení a touhy po rozvoji a uznání jako hlavních hnacích mechanismů lidské činnosti. Takové silné faktory nakonec přinášejí mnoho priorit do práce, výsledkem je vážný sklon v jednom směru.

Pokračování z hodnoty práce je hodnota odpočinku, která vám umožní obnovit zdroje, přepnout. Během odpočinku může člověk objevit novou vizi minulé situace, cítit chuť života, realizovat nepraktické, ale mentálně významné touhy. To vše vám nakonec umožní sladit zbytek života.

Příklady života

Aby bylo možné lépe pochopit, jak se projevují hodnoty, má smysl zvážit několik příkladů každého z nich. Hodnota rodiny a vztahů se tak projevuje péčí, schopností přijít na záchranu a poskytnout ji, i když o ni není přímo žádáno. Ten, kdo přiděluje čas všem důležitým lidem v jeho osudu, tuto kategorii jednoznačně oceňuje. To také zahrnuje schopnost vždy s úctou oslovovat lidi, být vnímavý, tolerantní a tolerantní. Absence těchto projevů v krátkém čase může zničit jakýkoliv vztah a člověk zůstane sám. Samozřejmě, může to obětovat, nasměrovat energii, aby nebyla pozorná vůči ostatním, ale aby rozvíjel svou vlastní kariéru nebo dovednosti, ale pak jsou v jeho prioritách stanoveny zcela jiné ideály.

Je-li základní hodnotou člověka materiální blahobyt, projevuje se to v neustálém rozvoji svého profesního oboru, hledání nových příležitostí a pozic. Hlavním příkladem je přeskočit rodinnou večeři nebo večeři společně kvůli důležité schůzce nebo nutnosti dokončit přesčasy. Ve snaze o finanční solventnost, mohou lidé převzít další práci, zařídit volné noze vedle své hlavní činnosti, obětovat pracovní vztahy, nahradit zaměstnance za privilegované místo.

Když je zdraví otřeseno, tato kategorie je první ze seznamu hodnot, protože jinak nemůže člověk normálně fungovat a možná se dokonce rozloučit s životem obecně. V mnoha situacích vzniká potřeba starat se o tělesnou kondici právě na pozadí problémů, ale existují lidé, kteří si tuto hodnotu stanovili na jednu z nejvyšších a snaží se udržet stálou pohodu. To se projevuje pravidelnými vyšetřeními, dodržováním vhodné diety a cvičení, pravidelnými rehabilitačními a rehabilitačními procedurami.

Hodnota sebe-rozvoje a spirituality může vypadat jako volba místo pouť po pláži nebo esoterický festival, místo nových bot, psychologický trénink je preferován. Vše, co je důležité pro člověka, vyžaduje čas a pozornost, takže pouze uvědomění pomůže naplánovat čas takovým způsobem, aby nebyly ovlivněny jiné životní sféry.