Psychologie a psychiatrie

Ženské přestupek

Nelibost je negativní emocionální zážitek, a to jak pro většinu uražených, tak pro koho je tento pocit nasměrován. Obvykle vzniká urážka v místě, kde se agresivní reakce a hněv zastaví samotnou osobou, protože mohou ublížit jinému nebo se překrývat s láskou. Ale jako hněv a agrese, zášť signalizuje nespokojenost, nepřípustnost toho, co se děje.

Samotné stížnosti žen proti mužům jsou samostatným tématem a v každodenním smyslu jsou často přijímány odděleně od obecného chápání stížností. To je proto, že vznik nároků a špatná nálada pro ženy pro muže často vypadá spontánně a nerozumně. Tento rozdíl v přístupu vychází z rozdílů ve vnímání a významu emocionální sféry. Takže ženy jsou citlivější než muži, všimnou si více maličkostí a také přikládají větší důležitost těm faktorům, které muži nemusí pozorovat. Ticho může být vnímáno jako chlad, náhlý dar způsobuje podezření z pochybení a neschopnost vzpomenout si na datum prvního polibku znamená osobní urážku. Kromě toho, zvýšená tendence k odrazu způsobuje, že ženy značně nafouknou problém tam, kde taková věc vůbec neexistuje.

Nedorozumění roste díky mužskému přístupu k řešení problémů a důvěře v to, že pokud jsou negativní momenty, pak mu to přímo řeknou, ale na smutný výraz v jeho tváři se neublíží. Na urážku žen můžete reagovat různými způsoby, ale mnozí se mylně domnívají, že jejich dámy jsou v pořádku a náladě, místo aby kladli další otázky. Je to takový rozdílný přístup k řešení problémů, které způsobují nedorozumění. Aby se zabránilo nárůstu počtu ženských přestupků, je nutné znát situace, které je provokují, vyhnout se a napravit. Nebo se alespoň snažíte ukázat pravou podstatu věcí se svým chováním.

Nejčastější příčiny trestných činů žen

Ženské stížnosti proti mužům vznikají především v oblasti interakce a mezilidských vztahů. Prioritou je nedostatek plnění jejich očekávání. Charakteristickým rysem ženského trestného činu je, že očekávání nemůže být vždy předem oznámeno člověku nebo dokonce realizována samotnou ženou.

Například, ve večerních hodinách se rozhodne, že se jedná o procházku pro dva ve veřejné zahradě, a muž svolá společnost veselých přátel. Logika neumožňuje ženě mluvit přímo o její nespokojenosti, protože žádný z manželských párů nestanovil konkrétní možnosti pro večer, takže může sedět s kyselým výrazem na tváři nebo se chovat tiše a chladně. Pokud člověk neplní konkrétní dohody vyjádřené (např. Vyzvedne ji v sedmi hodinách ze salonu), je to vnímáno jako lhostejnost a nezáleží na tom, co se stalo během práce - žena byla zapomenuta, pro její osobní svět je to tragédie a jen po bezpodmínečné sebevědomí.

Nízká sebeúcta a touha být jediným obsahem života člověka je na druhém místě z hlediska popularity přestupku. V tomto případě, bez ohledu na to, jak se mladý muž chová, se situace nezmění, dokud dívka nebude pracovat s vnitřním světem. Nejistota a potřeba neustálého posilování vlastní hodnoty jsou výsledkem komplexů, které nutí člověka přemýšlet o tom, co tam ve skutečnosti není. Takže fráze "normální šaty" může být vnímána jako "musíte zhubnout" a únava po pracovním dni je vnímána jako nedostatek zájmu o ni osobně. Existuje mnoho možností, až teď se neustále potýkají s fantazií nejistoty, jen málo lidí to dokáže.

Vedle komplexů je strach z odmítnutí, díky kterému je řešení důležitých a konfliktních problémů řešeno pomocí rad a manipulací. Ti, kdo se bojí přímého konfliktu, nikdy o této situaci otevřeně nepromluví, protože to může způsobit konfrontaci. Nikdo však na urážku neútočí, obvykle ho škodí a plní jeho požadavky.

Samozřejmě existují přímé provokace k urážce - to jsou upřímné pohledy na jiné ženy, nevtíravý postoj nebo neochota mluvit o stavu vašeho páru a objektivní nedostatek pozornosti spolu s odmítavým a boorským postojem.

Následky urážky člověka

Nelibost nevzniká od nuly a sama žena závisí na tom, jak často a hluboce bude uražena. Čím častěji se tak stane, tím více trpí sebevědomí, protože urážka je vždy o výjimce, deprivaci a nedostatku. Ti, kdo se neocitnou, si vysoce cení a mohou vždy najít jiné zdroje, aby uspokojili své potřeby, a nečekali je od ostatních. Čím více žena čeká a manipuluje s urážkou, tím horší je její morální stav, její nálada jde do režimu chronického smutku. Z takové pozice, v blízkosti rozvoje klinické deprese nebo vzniku psychosomatických poruch.

Být unififestní agrese, zášť způsobuje hypertenze, žaludeční vřed a neurologické poruchy. Když se dívka u muže urazí, může se v reprodukčním systému hromadit fyzický stres, což způsobuje problémy v intimní sféře, gynekologii nebo vyvolává problémy s koncepcí.

Kromě ovlivňování samotné ženy má zášť ničivé účinky na vztahy obecně v páru. Důvěra je porušena, není žádný pocit, že bys byl sám sebou. Manipulace způsobují, že oba partneři jsou v neustálém napětí, a když se to stane po dlouhou dobu, existuje tendence se se navzájem vyhýbat. Člověk začne v práci přetrvávat, protože doma čeká jen na další dávku stížností, žena je takovými zmizeními ještě více uražena. Pokud nikdo z dvojice nemůže zastavit růst takovéto kritické situace, pak může nakonec zášť ženy vést k rozvodu, ačkoli by to mohlo být vyřešeno jedním otevřeným rozhovorem, pro který je na obou stranách zapotřebí takt, vytrvalost, porozumění a odvaha.

Je-li nenávist jako způsob interakce se světem pevná, pak může být žena po čase sociálně izolovaná. Zpočátku se jí lidé budou líbit a snažit se pomoci, ale po dalším kolosálním úsilí stráveném na cestě půjdou těm, s nimiž je možný otevřený dialog.

Jak muži reagují na ženské trestné činy

Jak muži reagují na trestný čin žen, je lépe řešit v závislosti na situaci, protože neexistuje žádná rada a reakce sama o sobě závisí na povaze a stavu člověka v době přestupku.

Infantilní muži k urážce mohou reagovat s urážkou v odezvě. Časté jsou i nedorozumění a hněv, protože tvrzení žen se jeví jako neopodstatněná a hloupá, veškeré chování je vnímáno jako pokus o manipulaci nebo je vysvětlováno ženskou hloupostí. Jiní, upřímně oceňují své poloviny, snaží se pochopit důvody, analyzovat situaci. Mohou existovat dlouhé rozhovory a zjištění skutečných důvodů. Nejčastěji se tito muži snaží poskytnout veškerou možnou podporu, projevující se účastí a péčí. Pokud žena s takovým přístupem naváže kontakt a otevřeně projedná své potřeby a pocity, které vzniknou, pak se zlepší vztah ve dvojici a vznikne prostor pro dialog.

Představuje otisk reakce mužů a jeho vzdělání. Kdyby nebylo v rodině obvyklé diskutovat o vztazích a otec ignoroval emocionální sféru matky, pak by mohla být charakteristická vyhýbací reakce. Ale nejen zvláštnosti mateřské rodiny mohou být způsobeny podobnými. Když se žena příliš často dopustí přestupku a nevysvětlí důvody, může se člověk unavit, že zjistí zdroje a skutky trestného činu, je pro něj snazší vyčkat odděleně, odjet na víkend nebo v práci.

Ve dvojicích, které jsou spolu dlouho v určitém stadiu, přichází globální porozumění. Pak ani tiché rozhořčení nevyžaduje vysvětlení, člověk může pochopit sám pro sebe, kde se mýlil, nebo že tento záblesk není natolik zaměřen na něj, jak je způsobeno únavou ženy. Obvykle, když jsou lidé tak zvyklí na sebe, připomíná idylu, ale stojí za to připomenout, že předtím, než tato fáze přišla, lidé prošli mnoha fázemi zjevení a analýzou společných reakcí.