Cizoložství je pojmem synonymem cizoložství, což znamená akt intimity mezi dvěma lidmi, kteří nejsou oficiálně registrovanými vztahy. Tento akt je považován za vinný, ale chybí právní rámec, který znamená trest. Mnoho rozvodových řízení však začíná tím, že cizoložství ve vztahu se stává trvalým. Toto postavení je vysvětleno počátečním sňatkem na dobrovolném základě, který vylučuje okamžiky cizoložství.

V kulturách a rodinách, kde je významná regulační role sociálních okamžiků života svěřena náboženské morálce, by cizoložství mohlo způsobit nejen verbální odsouzení těch, kteří přísně ctí církevní dogmata, ale i fyzický trest, až po popravu. V moderní společnosti se slovo cizoložství vztahuje na kategorie morálky a osobní odpovědnosti každého člověka. Vstupem do vztahu si každý pár sám určí přípustnost zrady, jakož i stupeň psychického poškození a další akce v případě nehody. Někteří se mohou držet starých církevních kánonů, jiní předepisují své povinnosti v manželské smlouvě, zatímco jiní mohou obhajovat svou svobodu v důvěrném smyslu a považují ji za nedotknutelné právo na soukromí.

Význam slova Adulter

Slovo cizoložství je francouzského původu a doslova znamená cizoložství, zradu. Sémantická zátěž konceptu nesla negativní a odsuzující konotaci, což odsuzovalo postoj k tomu, kdo se dopustil zrady nebo porušil rodinné normy morálky. V moderní konverzaci, tento termín je používán extrémně zřídka, protože od jeho založení, změna v instituci nastala. Kromě toho se zvyšuje počet civilních sňatků, zrada, do které není zahrnuta pojetí cizoložství, protože neexistuje oficiální registrace vztahů.

Přístroj samotný vztahů mezi lidmi nyní stále více a více připouští přítomnost druhého partnera nebo jeho vzhledu, kdy předchozí vztah snadno končí nebo znovu pokračuje po krátké záležitosti s ostatními lidmi.

Advokát v rozhovoru je nahrazen zradou, která neodráží tolik šlapání rodinných vazeb a loajalitu k rodině, jako zrada osobnosti jedince a volba jiného místo něj, ať už jednou nebo jako stálý společník.

Koncept cizoložství se používá, když se něco váže k lidem, kromě dočasné touhy strávit čas společně a týká se vztahů mezi mužem a ženou. Ve světle nových zavedených zákonů se tento koncept stává irelevantním pro homosexuální páry, osoby žijící ve třech, swingers a všechny, jejichž vztahy nejsou registrovány oficiálními státními orgány.

Pojem cizoložství je tedy používán výhradně k tomu, aby charakterizoval cizoložství s přítomností intimního kontaktu v heterosexuálním páru, který má oficiálně registrovaný vztah. Pro všechny ostatní variace se používá více známých a moderních pojmů zrady, nevěry, zrady a dalších.

Co je cizoložství ve vztahu mezi mužem a ženou

Cizoložství ve vztahu je tématem pro duchovní utrpení mnoha biografií, o nichž se píše o knihách a jsou vytvářeny filmy. Nepochybně existuje určitý poměr romantiky a jasnosti zážitků, stejně jako zhoršení starých psychotraumat a neřešitelných situací týkajících se života všech účastníků.

Z hlubokého psychologického hlediska je nejstabilnější manželství, kde je přítomnost cizoložství. Na první pohled se tyto informace jeví jako protichůdné, protože jen málo lidí chce být oklamáno a mělo by být podáno k rozvodu, ale zároveň vzhled třetí strany stabilizuje celý systém. Systém předpokládá účastníky, tj. Manžely, kteří dobrovolně uložili odpovědnost a řadu povinností týkajících se života a života partnera. To zahrnuje jak materiální stránku, tak spolehlivost v tom, že neopustí těžké časy, psychologickou podporu - mnoho věcí, které si lidé mohou navzájem poskytovat, jsou v oficiálně registrovaných vztazích. Tyto povinnosti navíc neznamenají přítomnost absolutní lásky. V této fázi může vzniknout nevhodný způsob vyjadřování lásky a potřeby pro třetího účastníka interakce, který naplní potřebné potřeby a bude působit jako hromosvod.

Milovníci a milenky jsou vyzváni, aby kompenzovali nedostatek něčeho v manželství, a kdyby tomu tak nebylo, unie by se s největší pravděpodobností rozpadla. Člověk není schopen dlouhodobě trpět nedostatkem a začíná buď požadovat uspokojení potřebných potřeb od přítomných, nebo hledá jejich realizaci jinými možnými způsoby. Je důležité poznamenat, že milovníci nemusí být nutně jediní lidé - mohou být také manželé. V tomto provedení mohou takové trojúhelníkové vztahy trvat po celá desetiletí, protože získané výhody podporují všechny účastníky procesu a zveřejnění a ukončení nebude pro nikoho přínosem. To přináší jistou stabilitu a bezpečnost, na rozdíl od jasných emocionálních barev, které zažívají nesezdaní partneři, kteří chtějí oficiální status.

Postoje k cizoložství ve výkonnosti mužů a žen ve společnosti jsou odlišné. Nejčastěji je lidská zrada chápána a odpouštět, dívky z dětství jsou učeny reagovat na tyto epizody jako projev přirozené mužské povahy. Ženy si nemohou dovolit takovou míru intimní svobody, pouze v některých kulturách je matriarchát a v dlouhých příbězích jsou mužské haremy.

Muži sami jsou snazší vztahovat se k cizoložství, včetně toho, že si vyberou milenku, žádná z nich neopustí svou ženu. Existuje minimální požadavek na dočasného společníka, zatímco manželka je obvykle kolektivním obrazem mnoha ctností. Dámská zrada je charakterizována důkladností, a proto je milenec vybrán tak, aby odpovídal nebo dokonce lépe než oficiální manželka. Taková situace hrozí rozdělit manželství mnohem silněji než prchavé mužské intriky, a proto je ženský postoj k cizoložství vážnější.

Příčiny cizoložství

Příčiny zrady v manželství jsou do značné míry určovány osobními charakteristikami účastníků, protože v různých životních situacích, se stejnými vnějšími faktory, ne každý rozhoduje o vnějších souvislostech. Jediné, co zůstává stejné, je rozdělení odpovědnosti za cizoložství. Jeden nebo jen jeden z partnerů se může změnit, ale odpovědnost za incident sdílí oba. Zrada je extrémním bodem ve vyjadřování problémů ve vztahu, kde byly promarněny fáze pozornosti, upřímné mluvení o nespokojených přáních, změny v chování a světonázoru. Zodpovědnost za kolaps rodinného systému spočívá tedy na obou - na někom v dokonalém činu, na straně druhé - bez pozornosti na vznikající změny.

Nejčastější příčinou cizoložství je nesplnění potřeb. Intimní a finanční momenty jsou na prvním místě, že manžel nemůže poskytnout kvůli fyzickým nebo psychickým charakteristikám. Četnost fyzického kontaktu a jeho kvalita jsou častými tématy v kině, ale v reálném životě pár hledají něco, co by naplnilo jejich duši. Takže milenci hledají někoho, kdo bude podporovat, chválit, pomáhat vyrovnat se s nejistotou a komplexy. Rodinný život, proměna života a řešení současných problémů zcela zbavuje oči milence a obavy z nálady partnera. Tento styl vztahu vzniká na pozadí únavy od sebe a ze zklamání v partnerovi, ale pokud neexistuje síla ani touha začít nový vztah, cizoložství je cesta ven, která pomáhá znovu pociťovat radost ze života, aniž by změnila svůj dřívější způsob.

Také cizoložství může být použito k vyrovnání komplexů získaných během života a psychického traumatu. Osoba, která svádí stále více a více partnerů, může svého zákonného manžela velmi milovat, ale svou relevanci a přitažlivost může prokázat podobným způsobem. Nemilé děti, teenageři s frustrovanou sexualitou, ti, kteří byli krutě šikanováni, se snaží pomstít v dospělém životě a zaslouží si lásku druhých.

Děti vychovávané v situacích hyper nebo hypoveca neví, jak být ve zdravém vztahu, a pak se zrada stává faktorem, který reguluje psychologickou vzdálenost mezi manžely. Takové otázky jsou řešeny na individuální individuální terapii, kde jsou stanoveny otázky stanovení hranic, připoutaností, svobody projevu a osobní odpovědnosti každého jednotlivce.

Expresivní osobnosti se mohou uchýlit k cizoložství, aby se pomstily manželovi za způsobené zášť, nenaplněným slibům nebo zradě. Obvykle, když je zrada používána jako trest, manželé se příliš nestarají o to, aby tuto skutečnost skryli, ale naopak ukazují extrémní neopatrnost, jako by to provokovalo. Neexistují žádné teplé a upřímné pocity pro milovníky, spíše se používají k tomu, aby upozornili oprávněného manžela na jejich stav.

Je nemožné zcela vyloučit biologickou povahu člověka, když pod vlivem ferromonů nelze odolávat jednomu z nových známých. Ale sociálně vyvinuté bytosti jsou schopny tyto projevy ovládat, kromě tohoto druhu ostré touhy nemůže dojít mezi dlouhodobě známými lidmi nebo způsobit dlouhodobé vztahy. Důvodem pro biologickou platnost lze tedy odůvodnit pouze několik případů cizoložství.

Cizoložce není vždy naplněno vnitřními výzvami, aby se vztah ukončil, ale je to poslední pokus něco změnit. Pro ty, kterým se podařilo překonat emoce a hrdost, podívat se na situaci z pohledu osobní odpovědnosti a vlastního přínosu k tomu, co se stalo, se otevírají nové obzory. Mnoho párů začalo skutečně prohlubovat úroveň intimity a otevřenosti vztahů až poté, co nastala zrada.