Zrada na straně dívky je obvykle bere překvapením a mnoho chlapů ji vnímá vážněji než zlom ve vztazích. Takový čin je srovnatelný se zradou a je schopen zničit dlouhodobé vztahy, dlouhodobé plány a spíše silné pocity, ale jaké kroky podniknout závisí na pocitech a situaci, stejně jako na výhledu na oba partnery. Variace událostí jsou nekonečné, ale mohou být napsány, jak je člověk informován o tom, co se stalo.

V nejjasnější a nejjednodušší verzi sama dívka řekne, že se mýlila - nemá smysl hledat důkazy, obviňovat z nečestnosti, ale má smysl zjistit důvody. Důležitá je jak motivace k zradě, tak motivace k uznání - často se vyskytují možnosti, že dívka své lítosti lituje, ale snaží se vyhnout lhaní nebo nechce, aby se někde objevila. U některých dívek je podvádění pohodlný způsob, jak ukončit vztah, ve kterém není třeba dlouho vysvětlovat jejich postavení. S takovým průběhem událostí je důležité, kromě bolesti, nalézt i díky upřímnosti.

V případě kódu byl sám člověk svědkem zrady (viděl dívku líbat jinou, nebo ji dokonce našel doma). Chování dívek po zradě je těžké předvídat, jsou možné dvě základní možnosti - buď ukončí vztah, nebo se omlouvá a slibuje, že všechno napraví. Kolik věřit a zda to závisí na upřímnosti, ale je důležité, aby si člověk vzpomněl, že byl zpočátku podveden, a on sám se stal náhodným svědkem zrady.

Mezi nepotvrzenými změnami mohou být odhady samotného chlapa, příběhy vzájemných přátel a sousedů, podivné chování dívky, náhodné náhody a další možnosti, které nejsou fakta. V přítomnosti takových implicitních dívek zrady není hlavní věcí podřídit se názorům druhých a jejich vlastním emocionálním výbuchům, ale aby bylo možné situaci hodnotit co nejbezpečněji, je možné s ní projednat i vaše předpoklady. Je nutné hodnotit fakta, hovořit s dívkou, požádat o důkazy od vypravěčů. Nezapomeňte, že v mnoha článcích se ženám doporučuje, aby způsobili žárlivost mezi svými přáteli, pokud o ně ztratili zájem, takže je to možná inscenováno. Možná, že chlapcova předchozí zkušenost s důvěrným vztahem obsahovala cizoložství, takže žárlivost vznítí poměrně často, zvláště když nemá žádnou kontrolu nad každým krokem, který má dívka. To je vážná a nesmírně důležitá práce - určit skutečnou přítomnost cizoložství nebo pomluvy proti dívce, protože v jednom případě riskujete ztrátu a urážku loajální osoby, ve druhé si dovolíte být podvedeni.

Známky dívek zrady

Zřejmý druh změny je poměrně vzácný, ale je velmi dramatický a živě ilustrovaný v knihách a filmech. Existence druhého vztahu se v životě obvykle pokouší skrýt a vyhnout se dramatu, proto stojí za to věnovat zvláštní pozornost různým znakům směřujícím ke zradě.

Obvykle se zrada nevyskytuje pod vlivem nálady nebo společnosti, jako je tomu u mužů. Jedná se o zdlouhavý proces zahájení druhého vztahu a známky toho lze vidět ještě před bezprostřední skutečností zrady, jako když už román začal.

Znamení, které naznačuje nedostatek důvěry a přítomnost druhého skrytého života, je blízkostí dívčího osobního prostoru. Pokud se na jejím laptopu a telefonu objevila hesla, stránky sociálních sítí byly zavřeny a začala si s ní brát mobil i na toaletu - pak je jasné, že ten člověk nemusí vědět. Takové utajení je věnována pozornost pouze tehdy, pokud se objeví po období otevřenosti, kdy můžete bezpečně kontrolovat poštu pomocí svých miniaplikací. Jinak to svědčí o nespokojené důvěře ve vás víc než o zradu.

Jak určit zradu dívky? Jako další experiment, zkuste si vzít její telefon před dívku před očima - pokud uslyšíte mnoho neopodstatněných stížností, dostanete nedostatečnou neadekvátní reakci, pak je to důvod být opatrný. Změny doprovázejí všechny významné okamžiky v životě dívek a zejména změny. Oslavují propagaci s novými šaty a mění svůj účes, aby se dostali z deprese. Pokud se úzkost při výběru oblečení a make-up podobá období začátku vašeho vztahu, a zvyk shromáždění rychle rychle změnil důkladnost výběru obrazu, pak s největší pravděpodobností chce jako někdo jiný. Výjimky jsou momenty, pokud je viditelný důvod změnit vzhled (touha zhubnout, poznámka kolegu, nepředvídané poškození staré skříně atd.) Nebo to jsou důsledky maratonu nebo tréninku.

Vznik nových přátel, přítelkyň, firem, které nejsou seznámeny. Patří sem i přenocování s přáteli, které člověk dobře zná. Takové události slouží jako krytí skutečné zábavy, zvláště když jí dívka zakázala, aby ji odtamtud odvezla, neřekla adresu a neukazovala fotografie.

Sledujte, kam jdou její čas, pozornost, síla a emocionální zážitky. Pokud se dříve snažila o zlepšení pohodlí v domě, chtěla se brzy osvobodit, sledovala témata vašich zájmů nebo plánovala společný volný čas, ale teď to všechno opustila - znamení žádné útěchy. Když se na obrazovku přidává neustálá virtuální komunikace, noční zprávy nebo tajemný úsměv, lhostejnost k tomu, co děláte, a pozdní návraty - všechno jde do konce vašeho vztahu, i když se skutečnost zrady ještě nestala.

Je také možné změnit postoje na emocionální úrovni av extrémních případech je to znak, který vylučuje soulad a rozmanitost reakcí. Nejen chlad, ale i nadměrné, bezstarostné pohlazení mohou být projevy zrady. Pak se dívka neustále spokojuje a pečuje, odpouští hrubé chyby, snaží se odčinit svou vinu a přehrání v obraze dobrých vztahů. Ve druhé variantě bude konstantní nespokojenost, výčitky, podrážděnost. To je docela možné tvrzení o těch věcech, které člověk dělá, jako obvykle (říct, jak nejlépe řídit jízdní pruh, nebo že jste připravili, není taková káva). Tyto výzvy naznačují ztrátu zájmu a respektu, tato míra nespokojenosti se vztahem vede k přestávce, i když chybí skutečnost zrady.

Jasným ukazatelem je fyzické odstranění, což se týká nejen intimity. Mnoho žen, snaží se vyhnout expozici, jen se snaží velmi tvrdé a prosím, intimní, ale mohou vyhnout polibek, instinktivně vytáhnout ruku, nedotýkat se během dne. Nelze kontrolovat minimalizaci fyzického kontaktu s nepříjemnou osobou a projev odmítnutí na instinktivní úrovni.

Lhostejnost je bodem návratu. Mnoho chlapců se nejprve raduje, že dívka přestala vyjadřovat nespokojenost a vyžadovala více pozornosti, ale ve skutečnosti je tato lhostejnost známkou toho, že se jí chlapec stal lhostejným a že potřebnou péči dostane jinde.

Je možné odpustit zradu dívky

Zda odpustit dívčí zradu je rozhodnutí učiněné na základě sémantických hodnot chlapa a jeho emocí, stejně jako touhy viníka a jejího chování. Pokud je zrada ve vašem obrazu světa nepřijatelná, nepomůže to úsilí o odpuštění a neomezenou lásku. Každopádně vzpomínky na to, co se stalo, neustále vtrhnou do vašeho života. Když si všimneme velkých rozdílů ve formálních a vnitřních hodnotách, nejlepší možností by bylo upustit od obnovování vztahů, protože nesoulad v základních aspiracích povede ke vzniku věčných konfliktů a nespokojenosti.

Odpuštění nemůže být formální, kvůli udržování vztahů, nebo s touhou manipulovat pocity viny dívky. Když odpustíte zradu dívky, souhlasíte s tím, že zapomenete. Připomínka a hanba dívce s tímto periodicky nemůže být, nakonec, takový vztah se rozpadne.

Pokud je vztah drahý a pocit lásky je silný, dívka lituje toho, co se stalo a chce zlepšit vztah, pak můžete přemýšlet o obnovení vztahu a odpuštění. Je nezbytné stanovit odškodnění, aby bylo možné pochopit, jak moc je dívka připravena ke změně a na co je připravena pro váš vztah, který nyní potřebuje jen opravu. Může se jednat o požadavek na změnu vašich zvyklostí nebo navázání rodinného stavu v sociálních sítích, můžete požádat pouze o společné dovolené nebo schůzky s přáteli. Obecně by požadavky měly přispět ke kvalitativní změně ve vztazích.

Odpuštění člověku, budete muset přestavět sebe a provést vážnou analýzu minulých vztahů, způsoby interakce, přání a svůj vlastní příspěvek k situaci. Bude nutné hodně změnit ve vztazích samotných a samotných, aniž by to umožňovalo dřívější reakce a vzorce chování, které k takové krizi přispívají. Bez těchto změn se situace opakuje, jakmile se emoce uklidní. Některé páry si mohou udržet vztahy, pociťují potřebu po sobě jen po ztrátě.

Naslouchání radám přátel a příbuzných je nesmyslné, je to kvůli touze pomoci vám a zachránit vás před zbytečným utrpením. Vyvíjením nelidského úsilí, prosazováním pýchy a ne odpouštěním, mnozí zůstávají po celý život nešťastní a jsou v neustálém očekávání této dívky. Je důležité, abyste cítili své vnitřní rozhodnutí a pokud jste již ve své duši odpustili, nemá smysl izolovat se, ale je nutné mluvit, co se stalo a zabránit opakování. Pokud se však z motivů odpuštění vynoří pouze společenská vhodnost a strach z osamělosti a vše uvnitř protestuje proti nedůvěře člověka, pak je lepší nezmiňovat odpuštění.

Rozhodnutí o odpuštění pomáhá v mnoha ohledech analyzovat motivaci dívek zrady. Pokud se to děje pod vlivem momentu nebo dívka následuje kulturu, ve které jsou tyto projevy uznávány jako norma, pak může odpustit jen člověk s podobnými principy. Pokud se v procesu objasnění důvodů ukázalo, že ten chlap je také zčásti na vině za to, co se stalo, pak má smysl změnit obojí kvůli udržení vztahů.

Důvody pro děvčata zrady

Ve snaze pochopit, proč došlo ke zradě, často kluci hledají nedostatky ve výchově nebo charakteru dívky, přátelé a známí jsou v tom velkou pomocí, ale pravdou je, že tito dva obvykle přispívají ke zničení vztahů. Dívky nezradí ty, s nimiž jsou dobře a s nimiž jsou šťastné. Je přirozeně nemožné být ideální pro každého, protože různé dívky mají různé hodnotové systémy a zamilují se do různých mužů, ale pochopit, jaké vlastnosti jsou pro vaši dívku důležité. Když člověk není pozorný, neustále silně škádlí, neukazuje vážnost, pak je pravděpodobnost cizoložství maximální. Posoudit své potřeby, a pokud váš společník nemůže sedět doma, a inklinuje k horám, pak zrada se stane s horolezcem, zatímco budete hrát konzoli. Můžete změnit sebe a své zvyky, snažit se být více blízko sebe, ale můžete zpočátku hledat milovaného člověka, který má stejné hodnoty.

Dlouhý román zahrnuje celou emocionální sféru dívky, ale jednorázové náhodné zrady nejsou vyloučeny. Obvykle se vyskytují v situacích, kdy je nepohodlné odmítnout jít na návštěvu, když zavolají všem přátelům nebo jsou opojeni. Když se druhý člověk ukáže být příliš vytrvalý, dívka nemůže stát. Příležitostná romantika se může vymanit z ženské soutěže, když jsou přátelé obklopeni mužskou pozorností a dívka chce ukázat, že se o ni muži stále zajímají.

Dívky mohou použít zradu jako pomstu. Pokud jste se vážně hádali a ona opustila zlo, touha ukázat vám, že jste ztratili, může to vést k objetí někoho jiného. Obnovení spravedlnosti po vaší zradě vidí mnoho lidí, ne jako práce na vztazích a jejich posilování, ale jako výmluva pro vaši vlastní kampaň na straně, aby se skóre vyrovnalo. Hádky však neznamenají vždy úmyslnou zradu, přestože se to může projevit v silném pocitu odporu. Takže v situacích, kdy jste špatně zranili dívku, ublížili jí, mohla by potřebovat podporu, a pokud je kolem ní někdo jiný, o kterého se stará, pak se na rozdíl od vašeho chování může dívka zamilovat. Navíc, mnoho hádek může připomínat rozloučení, a někdy tato slova jsou vyslovována - v takových situacích, dívka nemůže dokonce zvažovat sebe vinný, jinak co byl důvod pro skutečnost přestávky. Rychlost nalezení jiného chlapa v tomto případě je snadno vysvětlit mnoho přátel, kteří jen čekají na vaše propíchnutí a jsou vždy připraveni dát své rameno.

Dlouhý vztah mezi vaší přítelkyní a její zradou naznačuje nedostatek pozornosti nebo tepla, možná mluví o intimních tématech nebo intimitě samotné. Pamatujte si, když jste řekli komplimenty nebo krásně dvořil. Většina cizoložství žen se stane, když není příležitost získat důležité psychologické momenty v oficiálních vztazích, zatímco hmotná stránka a náklady na dary nezáleží.

Jak odpustit zradu dívky

Když je učiněno rozhodnutí pokračovat ve vztahu a otázka, zda odpustit zradě dívky je jistota, vzniká nový úkol - povaha tohoto procesu v jednotlivých fázích. První věc, kterou je třeba pochopit, je to, že zrada je věcí minulosti a není logické, aby se tato událost stala červenou nití současných momentů. Všechno, co se stalo, musí být zanecháno, pro které musí být všechny pocity, zážitky, strachy, strachy a bolest vyhozeny tak, aby neotrávily život. Je důležité rozlišovat mezi diskusí s dívkou o důvodech a dohodě o budoucím a emocionálním propuštění. Můžete křičet, když jste sami, můžete napsat její dopisy a ne poslat ji, nebo kontaktovat psychologa. Existuje spousta způsobů - hlavní věc je, že ve vás nemáte žádné vědomé pocity, které jste vědomě omezili.

Pokračujte v urážce, pokud se rozhodnete zůstat spolu a diskutovat o všem, nedává to smysl - teď jen sledujte skutečné chování a včas promluvte své obavy. Nebojte se zdát slabý, přiznejte, že jste nervózní, když je zpožděno. V případě, že dva pracují na stabilizaci interakce, tato otevřenost způsobí, že ji pochopí a bude usilovat o minimalizaci vašich zkušeností. Nepřeměňte se v krutý despot, zcela ovládněte každý krok - úkol znovu se naučit důvěřovat.

Pokud odpouštíte zradu dívky tvrdé, pak analyzovat, co přesně se pustit situaci. Může se objevit celá řada komplexů osobnosti, od neochoty srovnání a snahy překonat svého milence, až po odmítnutí vlastní změny. Mnozí kluci to také považují za zradu, že se dívka během doby odloučení objevila, když jsou ve skutečnosti oba svobodnými lidmi.

Existuje možnost setkat se s pocitem nepřiměřené agrese vůči dívce nebo pocitem znechucení. To jsou zřejmé markery, které se člověk snaží oklamat a upřímné odpuštění nenastane. Důvěrný rozhovor s dívkou vám může pomoci, ale ona může říct jen o svém vlastním vnímání situace. Psycholog nebo nezávislá interní analytická práce mohou pomoci pochopit mechanismus vašich osobních reakcí.

Kromě těch lidí, kterým důvěřujete co nejvíce, zkuste, aby nikdo nevěděl o skutečnosti zrady, protože lidé, i když si nepřejí zlo, mohou být neustále upozorňováni na to, co se stalo. Počet názorů je neomezený, ale pokaždé, když od vás budou požadovat morální stabilitu a své vlastní rozhodnutí, které je pod sociálním tlakem obtížné.

Jak se chovat po zradě dívek

Chování dívky po zradě do značné míry určuje linii chování chlapa. Pokud nečiní pokání, obviňuje vás za to, co se stalo nebo začíná ponižovat, vztah končí, pokud žádá o odpuštění a přiznává chyby, pak je obnovení možné. Existuje však spousta možností, jak se chovat po tom, co se stalo.

Bezprostředně po objevení cizoložství je nutné co nejrychleji žít emocionální fází obvinění dívky a touhou přistoupit k logické analýze situace. Rozhodnutí přijatá pod alkoholem nebo na radu přátel mohou být nedostatečná, zhoršují situaci a způsobují politování nad následky. Udělejte si pauzu, můžete si vzít volno a přestat mluvit pár dní nejen s dívkou, ale také s mnoha známými - během této doby emoce ustoupí, snad kromě nenávisti a bolesti bude teplo nebo úleva od možnosti ukončit dlouho unavený vztah.

Během doby pauzy zvážit všechny důvody, které vás odpouští nebo opustit, poslouchat nejhlubší části duše, a ne jen pochopit mužskou hrdost a sociální stereotypy. Строго отделяйте эмоции - желание мести, жалость, страх перед будущим, стремление доказать свое превосходство, чувство собственничества, заниженная самооценка не являются вспомогательными средствами.

После того, как собственное решение принято необходимо проговорить его с девушкой. Нужно морально подготовиться к тому, что она предпочтет другой путь развития событий. Pokud se vaše touhy neshodují, pak musíte ukončit vztah a pak se zapojit do života mezery. Nenuťte dívku, aby se rozhodla zůstat spolu, jediná věc, na které máte právo trvat, je konec vztahu.

Pokud se rozhodnete zůstat pohromadě - je to jen počáteční fáze budování nového modelu interakce. Nebude stačit jen vrátit všechno na své místo - zrada je trhlina, zlom, který nevyžaduje změnu samotného vztahu, nýbrž druh restrukturalizace identity obou účastníků. Je optimální začít sblížení postupně, utrácet na začátku nějaký čas společně, věnovat ho konverzacím a otázkám, zejména pokud jde o vzájemnou hodnotu. Snažte se znovu rozpoznat, aniž byste ztratili citlivost vůči sobě. Někteří lidé volí společnou rodinnou terapii od psychologa, zatímco jiní jsou schopni oživit staré vztahy sami. Hlavním bodem je neustálá otevřenost a touha sdílet myšlenky a zkušenosti. Vzpomeňte si, jak jste ji poznal během svého známého a vyháněl myšlenku, že jste důkladně studoval člověka. Uznávejte tajné touhy a sebe-péči. Tam, kde není dobré třetí místo.