Psychologie a psychiatrie

Proč ženy milují ženy

Proč ženy milují ženy? Láska mezi ženami se stala poměrně běžnou a není téměř žádným odsouzením, i když stále si mnoho lidí myslí o této volbě. Lesbismus nelze považovat za poctu módě, protože vždy existoval, nyní klesá pouze záhada tajemství a cenzury. Podobně se změnily postoje vůči ženám, počínaje právem na významný růst kariéry. To vše ovlivňuje a transformuje mezilidské a intimní vztahy, ve kterých muži stále častěji jdou do otrockého a pasivního postoje. Začíná aktivní touhou žen oženit se, ale to není cílem. Každá žena chce a hledá lásku a porozumění, a pokud to není možné získat obvyklou standardní metodou, hledání najde nové obzory. K tomu může přispět hledání něhy a romantiky. Koneckonců, je mnohem snazší budovat vztahy s člověkem, který chce podobnou zábavu, než neustále hnát muže a být uražen hrubostí nebo nepochopením svíček a růží na stole.

Tam je také koncept vrozené homosexuality a nyní to už není odsouzené, a proto mnoho žen, namísto potlačování jejich opravdových tužeb a odsouzeného života s mužem, si může dovolit být v pohodlném vztahu se ženou. V mnoha ohledech se jedná o vážené rozhodnutí, jehož cílem je odhalení jejich osobní povahy a péče o jiné lidi. V tomto aspektu se převažující manželský pár neliší od heterosexuálů, protože to není gender a kombinace genderových rysů, které jsou důležité pro budování vztahů, ale schopnost lidí slyšet ostatní a budovat vztahy. Existují však případy, kdy si ženy vybírají ženy po vícečetných zraněních ve vztazích s muži. S takovým vývojem událostí jsou pravděpodobné negativní důsledky, zničené osudy a retraumatizace, protože volba ženských vztahů není rozšířením samotné osobnosti, ale spíše únikem z reality. Neuzdravená zranění se vždy objeví v nové interakci, kdo by se na ní neúčastnil.

Volba jakékoli orientace není odchylkou nebo porušením, s výjimkou případů, kdy je chování výsledkem traumatické zkušenosti. Zpočátku jsou všichni lidé bisexuální a každá osoba obsahuje jak ženské, tak mužské rysy, které vyžadují stejný stupeň realizace.

Proč ženy milují ženy - psychologii

Psychologie výběru ženských vztahů je vysvětlena podobností ženských způsobů interakce a vnímání světa. Když se vyskytnou nějaké potíže, většina se s kamarádem podílí, když jsou radosti, také se jí ptají na její názory a rady. Ženy jsou zpočátku blíže a srozumitelnější než muži. Ukazuje se tedy, že zejména v obdobích, kdy není žádná síla budovat obtížné vztahy, když není schopnost najít společné body interakce a kontaktu v okolí, ukáže se, že je to ten, který rozumí polovičnímu slovu.

Ženy milují ženy téměř otevřeně, i když je přítomen manžel nebo hlavní muž života. Dokonce i heterosexuální ženy mají pro své kamarádky velkou pozornost a erotickou podporu. Líbání se na setkání, neustálé vzájemné poznání v lásce, jemné a starostlivé vztahy, komentáře v sociálních sítích s mnoha srdíčky - jsou obvyklými přátelskými atributy ženského přátelství. To vše hovoří o šplouchání romantiky a touze dát si navzájem chybějící něžnost, romantiku a pozornost.

Čím větší je spojení mezi ženami, tím více takových projevů je přítomných a není divu, že kvůli příteli mnoho opustí rodinu a odejde v noci na druhý konec města. Linie, za kterou se prostá sympatie promění v intimní vztah, je v ženském sdělení velmi jemná a někdy i špatně rozlišitelná i pro ženy samotné. Výjimkou jsou ti, kteří jsou již dlouho odhodláni orientovat se a ani se nesnaží budovat vztahy s muži. Ale i zde bychom měli vzdát hold skutečnosti, že se vše neváží na jednoduchou romantiku, ženy jsou schopny být přáteli. Psychologická blízkost pro mnoho žen je rozhodující a pak nezáleží na tom, kdo je před nimi, jen si tento vztah užívají. Všechny pocity se rychle projevují na fyzické rovině, která je stejně přirozená jako dýchání.

Psychologie rozděluje lidi podle pohlaví, ne podle pohlaví, tj. důležitější je, jak se člověk vnímá, jaké funkce vykonává a do jaké kategorie se považuje za interně, než jak se projevují jeho fyziologické rysy. Univerzální bisexualita odstraňuje rozdělení založené na pohlaví a jedinou otázkou, která zůstává, je, jak pohodlný je člověk v tomto zvoleném stylu chování a existence. Jak moc člověk zasahuje nebo pomáhá jeho citlivosti, jak moc je žena s její aktivitou spokojená. A rozhodně nezáleží na tom, kdo spí s kým.

Problematika a pomoc psychoterapeuta je nutná, když se člověk snaží řešit jiné problémy pomocí orientace. To může být stav osamělosti, nízké sebeúcty, neochota setkat se s přítomností. Lesbické vztahy mohou být vybrány jako přitažlivost pozornosti nebo protestu, jako doplnění momentů, které chybí ve vztahu s člověkem. V každé z těchto situací stojí za to provést hloubkovou analýzu chování a jeho příčin, protože tyto manipulace ničí nejen život toho, kdo si není vědom svých potřeb, ale také jinou ženu, která je do tohoto vztahu zapojena.

Důvodem je proč ženy milují ženy

Láska mezi ženami má mnoho rozumů, nejběžnější a krátkotrvající ve svém vlivu, mezi nimiž je touha vyniknout. Projevuje se v prostředí adolescentů, kde je hlavním cílem snaha o vyjádření individuality a odlišnosti vůči ostatním. Kromě toho jsou faktory, které přispívají, stále přítomné oddělení pohlavních skupin podle pohlaví. Pro většinu dívek je typické, že zažijete první laskání a polibky od svých vlastních kamarádek, protože v okolí nejsou žádní jiní lidé. Společné přenocování, objetí, spoustu času stráveného společně, nedostatek tajemství a přirozeně emocionální intimitu lze vnímat jako lásku na základě toho, že není nic, co by se dalo srovnávat. Takové vztahy s dospívajícími ženami končí s výskytem prvních heterosexuálních kontaktů, zájmů chlapců.

Proč ženy milují ženy? Zvědavost je také běžná mezi nestabilními příčinami milostných vztahů mezi ženami. Kromě toho může zvědavost vzplanout na různých úrovních - může to být zájem o něco nového v intimě, v tom, jak jsou tyto vztahy budovány zevnitř, v psychologické stránce budování interakce.

Psychologická formace lesbického obrazu vztahů může být ovlivněna silným dojmem jakékoli ženy, což může být idol homosexuální orientace nebo jen jasná a charismatická žena z vnitřního kruhu. Takoví milenci situací se odehrávají v každém věku, ale standardní stav psychiky není stejný. Možná, že toto setkání promění vnímání světa, nebo tato žena je schopna vidět další, když to vnitřní kruh nikdy nepochopil. To může být situace hraničící se smrtí a důležitá volba. Takové psychologické momenty pak mohou vést k silnému přátelství, vzniku obrazu, ke kterému chcete usilovat, nebo začátku vztahu s vybraným objektem.

Hlubší a závažnější důvody pro volbu ženských vztahů jsou v rozporu s identitou. Když se dívka nevnímá nebo se vnitřně necítí jako žena, není schopna se s touto kategorií vnitřně korelovat, cítí cizí stereotypní postoje a koníčky - mezi většinou nenajde místo pro sebe a zjistí, že je více nakloněna mužskému typu reakce. Optimálně, pokud hledání vlastní a vnitřní shody půjde spolu s psychologem, jinak taková ztráta na světě může dokonce vést k sebevraždě. Ti, kteří nemohli obnovit a přijmout své vnímání světa a sebe-vnímání, začnou budovat svůj vlastní osud, co mají, spíše než obvyklé sociální struktury. Obvykle se jedná o silné páry, dlouhodobé lesbické vztahy nebo prostě o harmonickou existenci ženy v tomto obrazu.

Charakteristiky charakteru a vzdělání mají také určitý vliv na volbu orientace. Čím silnější je tlak sociálních dogmat, tím více se žena, která si vybere lásku stejného pohlaví, bude držet. Vědci zjistili, že ve společnostech, kde neexistuje žádný zákaz, lidé během svého života několikrát mění svou orientaci, protože každý se narodí bisexuálně.

Také se má za to, že hormonální faktory a nadbytek androgenů ovlivňují volbu sexuálního partnera. Komplexy a rysy vzhledu jsou traumatické faktory, které podporují lesbické vztahy. Tak, páry mohou tvořit kde jedna žena přijala její zájem na všech úrovních a dělá informovanou volbu a druhá vstoupí do tohoto vztahu jen protože ona nemůže už přijmout lásku kdekoli (kvůli jejímu komplexům komplexu nebo nedostatku mužské pozornosti kvůli jejímu vzhledu) t .