Psychologie a psychiatrie

Závislost na alkoholu

Závislost na alkoholu je chronickým onemocněním, jehož podstata spočívá v patologické agresi na tekutiny obsahující alkohol. Jinými slovy, transformace probíhající v metabolismu v důsledku nadměrné spotřeby horkých kapalin jsou nevratné. Tento stav pokračuje. Jinými slovy, aby se dosáhlo pohodlného pocitu intoxikace, velká část alkoholu je nezbytná pro pití. Považováno za zhoubné zhoršení doprovázené syndromem kocoviny a zvýšením počtu dávek alkoholu, aby se získal pocit uspokojení. Když se objeví závislost na alkoholu, dochází k otravě těla, což vyvolává ztrátu paměti a další poruchy.

Známky závislosti na alkoholu

Uvažovaná nemoc ovlivňuje člověka pomalu a nenápadně pro životní prostředí a pro samotného pijáka. Opilec postupně ztrácí kontrolu nad svým vlastním bytím a spadá do alkoholického otroctví, které způsobuje osobní degradaci. Všechny touhy pacienta jsou zaměřeny na uhasení žízně alkoholu. To je důvod, proč efektivní úleva od závislosti na alkoholu v důsledku doby zahájení léčebných opatření. Včasná léčba debutem zvyšuje šance na dosažení trvalého pozitivního účinku.

Známky závislosti na alkoholu nejsou přímočaré, protože mohou být nalezeny ve výrazných příznacích a mají skryté projevy. To je způsobeno stadiem onemocnění, jakož i individuálními charakteristikami pijáka.

K počátečním známkám tohoto onemocnění lze přičítat noční konzumaci sklenky piva pro zajímavý program. Pravidelný příjem tekutin obsahujících alkohol, a to i v malých porcích, způsobuje závislost. Časný alkoholismus se projevuje jako závislost na silných nápojích, které se vyznačují těmito rysy:

- vždy existuje důvod k pití;

- živý a veselý postoj v očekávání pití alkoholu (tito jedinci se často snaží vyřešit všechny nahromaděné případy, aby uvolnili čas na užívání alkoholu);

- v nepřítomnosti alkoholu je jednotlivec omezen, nemůže se uvolnit, zatímco po tom, co si vzal hloupý lektvar, stává se okamžitě radostným a společenským;

- postupně dochází k viditelnému zakřivení životních principů a morálním pokynům, myšlení, změně rodinných problémů, dětem, druhotným rodičům;

- často jednotlivci, kteří jsou v počáteční fázi závislosti na alkoholu, vždy hledají nějaké ospravedlnění pro své vlastní otroctví, vždy najdou tisíce argumentů o pozitivním účinku alkoholu;

- osoby, které jsou v rané fázi popsané závislosti, se vyznačují nedostatkem sebekritiky, zcela popírají nekontrolovatelnou touhu po pití;

- nejčastěji závislé na alkoholu neuznávají výše uvedené příznaky.

Kromě toho, počáteční projevy alkoholismu zahrnují nedostatek kontroly nad množstvím alkoholu nalil do sebe. Tento příznak se obvykle objevuje na počátečním stupni onemocnění a je uložen po celou dobu vzniku závislosti. Alkoholici, kteří sami přestanou konzumovat tekutiny obsahující alkohol, nejsou schopni. Pijí až do ztráty vědomí nebo hlubokého spánku. Také začátek vývoje této závislosti dokládá pravidelná konzumace alkoholu.

V průběhu času se tělo pijáka stává tolerantním vůči nápojům obsahujícím alkohol, takže dávka se neustále zvyšuje. Tvorba přetrvávajícího návyku je doložena absencí reflexu z ethanolu, protože je to zvracení, které je ochrannou reakcí těla v reakci na požití jedovatých látek.

Vnější znaky popsané závislosti, které se v průběhu času vyskytují, zahrnují změny hlasu, chrapot, tlumený zvuk. Kůže je opuchlá a uvolněná. Tam je třes rukou. Prsty se opily se zkušenostmi zkrácenými a zkroucenými. Často otroci alkoholu nejsou schopni zcela uvolnit pěst. Vzhledem k tomu, že k poškození jater dochází v důsledku opakovaného zneužívání tekutin obsahujících alkohol, epidermis, sklera a nehtové destičky se stanou žloutnutými. Kromě toho jsou charakteristické znaky tohoto typu závislosti považovány za pavoučí žíly, umístěné na tvářích, nose a krku.

Pro osoby trpící závislostí na alkoholu je vše dobré a dobré omezeno výhradně na silné nápoje. Cokoliv, co jim brání užívat si nápojů, je vnímáno jako chlast, včetně nejbližších příbuzných, kolegů a soudruhů. Jsou-li některé z výše uvedených příznaků nalezeny v blízké osobě, pak můžeme podezírat přítomnost debutní etapy alkoholismu.

Počáteční projevy tohoto typu závislosti často nejsou důvodem k obavám, nemusí být ani detekovány, protože tvorba tahu je vyvíjena poměrně dlouhou dobu (někdy až 10 let). Proto někdy ani ti nejbližší nevidí zlo, která se vyvinula.

Jak se zbavit závislosti na alkoholu

Dnes vyvinul spoustu lékopisných léků, které účinně přispívají k boji proti zhoubné alkoholické zátěži.

Všechny léky zaměřené na vynětí z patologického otroctví jsou obvykle rozděleny do následujících skupin:

- znamená vznik nepřátelství vůči kapalinám obsahujícím alkohol (Torpedo, Disulfiram, Colme);

- látky, které přestanou toužit po konzumaci další dávky horkého nápoje (Metadoxil, Balansin);

- léky, které eliminují abstinenční příznaky (Medihronal, Alka-Seltzer, Alka-Prim);

- léky zaměřené na nápravu psychologických problémů způsobených užíváním alkoholu (Promazin, Haloperidol, Diazepam);

- fondy, které významně snižují destruktivní účinek ethanolu na tělo (Biotredin, Glycine, Rekitsen RD).

Tyto drogy ze závislosti na alkoholu je přísně zakázáno používat samy o sobě, protože většina lékopisných léků má výrazné nepříznivé příznaky a má řadu kontraindikací.

Léky na závislost na alkoholu by měl předepisovat pouze zkušený narkolog. Moderní zdravotnická realita dnes nemůže potěšit jednotlivce, kteří jsou v alkoholickém otroctví a jejich příbuzní, protože neexistuje jediný prostředek, který by jednou mohl uvolnit ethanol z moci. Proto se nejčastěji praktikuje integrovaný přístup v léčbě dané choroby, sestávající z níže uvedených kroků.

Počáteční stadium zahrnuje eliminaci abstinenčních příznaků pomocí léků zaměřených na detoxikaci organismu. Pak se přijmou opatření, která zmírní pití. Tyto aktivity by měly být prováděny výhradně v nemocnici. Zde je veškerý dopad zaměřen na odstranění zájmu jedince s opojnými nápoji a neúnavnou touhu pít. Také v této fázi se ukázalo, že psychoterapeutická opatření jsou účinná, protože jsou zaměřena na prohloubení motivace alkoholika zbavit se otroctví etanolu.

Ve třetí etapě se provádí fixační léčba. Zde jsou korekční metody zvoleny individuálně a jsou přiřazeny prostředky dlouhodobého působení. Hlavním cílem této fáze je předcházet případným selháním. Popsaná fáze také zahrnuje ostražitý lékařský monitoring léčitelů.

V poslední fázi se provádí resocializace bývalého alkoholika. Nejdůležitějším okamžikem v návratu jednotlivce k normálnímu životu, k existenci mimo neustálé úcty je obnovení společenských vztahů a funkcí.

Je osvobozen od alkoholického otroctví a musí se přizpůsobit realitě. V poslední fázi nápravného účinku je velmi důležité navázat odpovídající vztah se společností. Zde by se měli aktivně účastnit nejbližší příbuzní pacienta.

V zásadě jsou všechny metody používané k úlevě od alkoholického zotročování založeny na fyzikálních metodách expozice (například předepisování léků na závislost na alkoholu) nebo psychologickém vývoji na mysli jednotlivce a pochopení situace a přetrvávající averzi z tekutin obsahujících alkohol (například hypnotechniky).

Navzdory progresivnímu vývoji medicíny nebude každý alkoholik schopen řešit tak choulostivý problém, jako je zneužívání horkých tekutin ve specializovaném zařízení. Pacienti se proto často snaží najít alternativní řešení, které by vyloučilo lékařský zásah. Nejjednodušší způsob, jak se podle konzumentů, zbavit závislosti na alkoholu prostřednictvím lidových prostředků, například pomocí odvar z listí mechu. Tento nástroj má podobný účinek jako léky lékopisného léku, které způsobují zvýšenou citlivost na ethanol. Polovina šálku vařeného vývaru před konzumací alkoholu způsobí prodloužené zvracení. Také úspěšně v domácí medicíně, jak se zbavit popsaných závislostí infuze použít lovage.

Léčba závislosti na alkoholu

Osoba, která zneužívá pití tekutin, může být vyléčena dvěma způsoby: provokováním averze k ethanolu nebo úplným odstraněním touhy po nápojích obsahujících alkohol. Všechny existující metody osvobození od alkoholismu jsou bez výjimky založeny na jednom z výše uvedených cílů.

Odstraňování závislosti na alkoholu je dosahováno následujícími aktivitami: léky, psychoterapeutické techniky, hypnóza, akupunktura, využití lidových prostředků, ultrazvuková terapie.

Nejúčinnější metodou eliminace touhy po alkoholu je kódování léků, stejně jako použití metody „dvojitého bloku“, která kombinuje psychoterapeutický návrh a vystavení drogám. Taková terapie přispívá k osvobození z otroctví v etanolu po dobu delší než 6 let.

Často také používá integrovaný přístup, který zahrnuje současný dopad několika technik. Často například kombinují kódování s lékopisnými přípravky nebo laserem s psychoterapeutickými sezeními.

Léčba léčivem je jmenování lékopisných látek, které vyvolávají v alkoholickém projevu averzi vůči produktům obsahujícím ethanol nebo jim lhostejnost. V tomto případě by měl být nápoj zpracován pouze po vážném vyšetření a získání souhlasu.

Účinnou metodou je také postup senzibilizace látek obsahujících alkohol. Její podstata spočívá ve vývoji trvalé averze etanolu v konzumentovi. Pro tento účel se používají léky obsahující disulfiram, které vyvolávají intoleranci alkoholu. Po takové terapii může člověk onemocnět i vůní alkoholu.

Činidla obsahující disulfiram působí na jaterní enzymy, což narušuje rozklad ethylalkoholu. V důsledku toho se v krvi hromadí velká koncentrace acetaldehydu, což způsobuje zhoršení pohody: bolest hlavy, nevolnost a zvýšení krevního tlaku. Popsané projevy se vyskytují až po konzumaci alkoholu.

Protože každý subjekt používá pro potěšení silné nápoje, blokování opiátových receptorů je účinným způsobem, jak zmírnit alkoholické otroctví. Vstupem do krevního oběhu je ethanol distribuován po celém těle, překonává hematoencefalickou bariéru, je v mozku. Tam se spojuje s opiátovými receptory a stimuluje je. Výsledkem je, že piják zažívá euforii.

Pokud tyto receptory blokujete, ztratí citlivost na ethanol. Činnost blokátorů opiátových receptorů má za cíl vypnout radost z konzumace alkoholu. Bez pocitu příjemných pocitů z úcty, piják neuvidí smysl pití alkoholu. Proto blokáda opiátových receptorů přispívá k bezbolestnému uvolnění z této škodlivé trakce.

Psychoterapie závislosti na alkoholu poskytuje cílený účinek na psychiku jedince, aby vyvolala averzi k nápojům obsahujícím ethanol. Dnes je použití hypotechnologií a psychoterapeutických metod ve stejném postavení jako použití lékopisných prostředků. Nicméně, tam je obrovská nevýhoda - můžete být omylem v rukou šarlatán nebo chudý specialista.

Jak se zbavit závislosti na alkoholu pomocí hypotechnics je poměrně efektivní, ale není vhodný pro všechny subjekty zneužívající pití. Pokud alkoholikovi chybí touha zbavit se závislosti, pokud nemá naději na zotavení, pak je tato metoda často neúčinná. Hypnóza by měla být používána pouze tehdy, když si piják sám upřímně přeje zbavit se moci alkoholu.

Léčba hypnózy je zavedení jednotlivce do stavu transu, ve kterém je postiženo podvědomí. Lékař inspiruje odpor k alkoholickému nápoji, jeho vůni a chuť. Po skončení se člověk stává nepříjemným při pouhém pomyšlení na alkoholické nápoje.

Prevence závislosti na alkoholu

Preventivní opatření této strašné nemoci musí být prováděna bez ohledu na sociální postavení nebo příslušnost k určité věkové kategorii. Koneckonců jak bohatí, tak žebráci, mladí i starší, se mohou dostat do otroctví alkoholu. Důvody, které se posunuly na ethanolové dráze, jsou velmi rozdílné. Někteří padají do alkoholického otroctví kvůli banálnímu zájmu a vzpouře inherentní adolescenci, starší lidé - kvůli běžnému každodennímu zmatku nebo vážnějším problémům. Mnozí hledají cestu ven z okolností na dně skla.

Prevence závislosti na alkoholu je velmi důležitá a nezbytná záležitost, protože je snazší a správnější předcházet závislosti než bolestivým projevům a negativním důsledkům. Léčba závislosti na alkoholu navíc není vždy účinná. Někteří konzumenti podstoupili léčebný cyklus a dokonce se cítili ulehčeni, ale pak znovu dali alkoholický jho na krk.

Preventivní opatření jsou primární, sekundární a terciární. Primární události se konají v ústní formě formou konverzace, jejímž cílem je zamezit nekontrolované touze po užití silných nápojů. To by mohlo zahrnovat ukázky tematických videí, poslech rozhovorů s lidmi, kteří pijí opojné nápoje. Lidé podporující zdravou existenci a vedoucí k nerovnému boji s tímto onemocněním, provádějí preventivní opatření, rozhovory, rozdávají informační letáky na autobusových zastávkách, křižovatkách, v metru a na ulici. Konverzace by měly probíhat ve vzdělávacích institucích, na burzách práce.

Často jsou preventivní konverzace omezeny na popis onemocnění, jeho nebezpečí, následků, negativních symptomů. Zneužívání nápojů obsahujících alkohol vede k dysfunkci zažívacího traktu, narušení jater, snížení funkce pankreatu. V důsledku toho se může rozvinout alkoholická hepatitida, stejně jako pankreatitida, která často vede k diabetu.

Moderní realita vykazuje katastrofální tendenci - stále více a více rodinných vztahů se zhroutí kvůli zhoubné vášni pro produkty obsahující alkohol jednoho z páru. Mnoho lidí se mylně domnívá, že denní spotřeba plechovek piva je normou. Pravidelná konzumace tohoto omamného nápoje však také způsobuje nenapravitelné následky, zejména v mužském těle, protože přispívá ke zvýšení produkce ženských hormonů.

Sekundární prevence zahrnuje aktivity prováděné s osobami, které prochází drogovou závislostí. V této fázi jsou příbuzní přitahováni opilci, aby mohli podporovat příbuzného. Kromě toho potřebují příbuzní také psychologickou pomoc. Konec konců, transformace milovaného člověka se odehrává před jejich očima, když se obrací z jednoho příkladného rodinného muže, úspěšného subjektu a seberealizované osoby na obyčejného opilce, přičemž smyslem jeho života je alkohol. Ve fázi sekundární prevence budou mít příbuzní nejobtížnější úkol - pomoci milovanému, aby se vrátil k adekvátní existenci, aby se znovu stal plnohodnotným členem společnosti.

Terciární preventivní opatření jsou individuální návštěvní skupiny anonymních alkoholiků.

Помимо перечисленных профилактических мероприятий меры по предотвращению алкоголизации населения должны проводиться на государственном уровне. Zahrnují přijetí omezujících opatření týkajících se prodeje nápojů obsahujících alkohol, jejich používání a propagandu na úrovni práva, a to: zákaz nákupu alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, zákaz pití tekutin obsahujících alkohol na veřejných místech, stanovení lhůty pro konzumaci alkoholu. prodej výrobků obsahujících alkohol v hypermarketech, prodejnách a dalších prodejnách.

Opatření vlády budou účinnější, pokud bude existovat veřejný dohled. Je třeba chápat, že zneužívání omamných nápojů vede k alkoholickému otroctví. Zároveň ne každá část alkoholického nápoje přijatá přátelskou společností provokuje toto onemocnění. Proto, aby nedošlo k přeměně na alkoholika, není vůbec nutné vést asketickou existenci, je prostě nutné toto opatření dodržovat.