Psychologie a psychiatrie

Jak komunikovat s muži

Jak komunikovat s muži? Pochopení toho, jak komunikovat se silnou polovinou, je získáno zkušenostmi, stejně jako moudrostí života, je dovednost, která vyžaduje samostatný vývoj. Nelze zcela pochopit člověka na základě rozdílů v psychologických specifikách, způsobech realizace, existujících hodnotách a dalších věcech. Rozdíly mezi pohlavími jsou velké a to se projevuje iv komunikaci a vztazích.

Znalosti tohoto druhu mohou být užitečné ve zcela odlišných situacích, kdy pocit novosti zmizí a vztahy se zchladí, když je zájem o konkrétního člověka, když potřebujete sdělit informace nebo pochopit, co od vás chce. Všechny aspekty komunikace od intimního k podnikání, stejně jako od osobního po virtuální zahrnují schopnost interakce a zohlednění psychologie mužů. Samozřejmě, že každý člověk potřebuje individuální, jedinečný přístup, ale také zdůrazňují obecná pravidla, která pomáhají budovat komunikaci v konstruktivním způsobu porozumění a respektu. To jsou základní principy, kterých by se mělo snažit dosáhnout, protože pokud člověk nemá úctu k ženě jako partnerovi a nebere v úvahu její názory, pak další pokusy o vytvoření dialogu budou zbytečné.

Jak komunikovat s muži? Začněte s odvahou být sami sebou. Když to sdělujeme, nestačí to pro každého, ale zejména pro ženy, touha po lásce a přizpůsobení se potřebám druhých, kteří vzrostli. Uveďte fakta přímo, bez dlouhých úvodů a ozdob, mluvte svůj osobní názor, ale nepotvrzujte slova člověka - a začnete poslouchat přinejmenším ze skutečnosti, že se lišíte od masové společnosti, zaléváte každého s marshmallow sirupem v touze po tom, co chcete. Muži oceňují jednoduchost a nepřijímají manipulace, v případě, že obraz vás je jednoduchý a upřímný, pak se stane lví podíl úspěšné komunikace.

Jak komunikovat s muži

Psychologie komunikace s člověkem by se ve vás neměla rozvíjet, ne schopnost předstírat a manipulovat, ale schopnost spolupracovat a komunikovat své myšlenky. Naučte se opatrně zdůraznit hlavní věc a zaměřit se na to, a ne jít stranou a kravatu v detailech. Schopnost naslouchat a slyšet účastníka bude pro vás také velmi užitečná. To znamená, naučit se komunikovat s muži, nemusíte dělat další úsilí a drasticky změnit svůj způsob interakce. K tomu je třeba se seznámit pouze s některými zvláštnostmi vnímání, stejně jako s dovednostmi úspěšné komunikace, která bude užitečná při jednání se ženami as dětmi a starými lidmi, se všemi lidmi, bez ohledu na to, jaká kritéria zvolíte.

Psychologie komunikace s člověkem je založena na jednoduchosti, takže hlavním pravidlem toho, že je slyšet a správně chápat, je přímost vašich slov. Přirozeně by to mělo být správné a mělo by se vztahovat výhradně na vaše potřeby a váš názor, když o to budete požádáni. Rušivý jazyk není nutným extrémem, takže člověk by neměl být v přímé a kruté formě, což by člověku naznačovalo jeho nedostatky, často vyvíjející tlak na slabá místa. Takové chování může někoho odradit. Přímost v rozhovoru s člověkem přichází na vaši schopnost určit hlavní věc ve vaší zprávě, a to je s tím, že byste měli začít konverzaci. Pokud vás někdo poslouchá deset minut, čeká na výsledek a hlavní myšlenku, pak člověk aktivně vnímá informace v první půlminutě vašeho monologu a považuje tyto informace za hlavní. Pokud jste nezačali přímo a bezprostředně s tématem nebo tématem, které vás zajímá, pak jste ho včas dostali, už jste ztratili svou mužskou pozornost a vy musíte vynaložit další úsilí, abyste ho přitáhli nebo přijali.

Nechte touhu hrát roli a zapadat do obrazu ženy, která se mu bude líbit. Naplánujte si neúspěch, protože do konce nevíte, jaký obraz má rád, a jakákoliv hra se časem otevře, protože nikdo nemůže navždy předstírat. Samozřejmě jsou zde zahrnuty vaše sebeúcty a akceptační mechanismy, takže než začnete trénovat na druhých, obnovte odpovídající vnímání sebe sama a navzdory přítomnosti nedostatků (každý má), buďte sami sebou, možná pro ty rysy, které neznáte a neodstraníte muž tě bude milovat.

Budujte komunikaci tak, aby člověk necítil hanbu - pocit, který způsobí, že se ostatní lidé vyhnou kontaktu s osobou, která to způsobila. Je lepší najít okamžiky, kdy si člověk zaslouží pochvalu a komplimenty, a na to byste neměli čekat na hrdinské činy. Stereotyp o mužské síle a závažnosti a nepřijatelnosti všech sentimentů a něhy je příliš stabilní, ale nakonec je vrhá do světa, kde pro ně není žádná vděčnost a pocity. Podpora a schválení je nezbytná i pro ty nejsilnější, jsou schopny podpořit člověka a dát inspiraci a sílu a vděčnost za takové vlastní vnímání vás nebude čekat dlouho.

Vyhněte se sporům a sporům, protože pro muže to není způsob, jak objasnit vztahy a lépe poznat ostatní, ale skutečnou konfrontaci vyžadující mobilizaci všech sil a aktualizaci strachu z porážky. Pokud vidíte, že se mýlí, pak je lepší mlčet, než aby dokázal svůj bod - takže ušetříte nejen spoustu nervů, ale nebudete přecházet z role ženy do role soupeře. Aby vaše argumenty nebral jako agresi, nesledujte text, nýbrž intonaci. V zásadě, v rozhovoru s mužem, z větší části sledovat, jaký objem a tonality říkáte slova, protože zvýšený tón (i když chcete vyjádřit svůj zájem, zmatek, potřebu jeho účasti) takovým způsobem evokuje buď obranu nebo konfrontaci. V každém z těchto projevů ztratíte konstruktivní dialog. Kromě kontroly intonace, dovolit pauzy se objevit v dialogu - když muž je tichý, toto není signál, že on dokončil myšlení, přestal komunikovat s vámi nebo ignoruje to, nejvíce často to je proces jeho vnitřního uvažování. Ženy mají tendenci přemýšlet nahlas, to je způsob, jakým najdou cestu ven - pouhým zavoláním a vyprávěním kamarádovi o situaci přijde rozhodnutí v procesu vyslovování. Muži myslí bez slov, takže pokud je vaše otázka obtížnější vybrat si mezi čajem a kávou, ponechte body pro rozhodování.

Zvláštní bodové vysvětlení si zaslouží otázky. Velký počet z nich ze strany žen způsobuje, že se člověk snaží napínat a odcházet od komunikace všemi možnými způsoby. Ženy si obvykle myslí, že je to znamení utajení a klamání a stoupání s ještě větší vytrvalostí. Vidíte-li, že člověk se vzdaluje od komunikace, je lepší na chvíli přestat klást nějaké otázky, dávat mu svobodu a projevovat menší aktivitu tím, že ho přetáhnete do upřímné konverzace. Když je připraven a přijde čas, všechno sám řekne. Typicky, muži zřídka používají ženský způsob podhodnocení a znamenají jen to, co chtěli říci. Pokud člověk říká, že sušenky nejsou chutné, znamená to pouze chuť cookies, a ne, že ho nemáte rádi, pokud ho požádáte, aby ho nakrmil, pak vám to nevyčítá, ale hlad.

Jak komunikovat s každým mužem

Chcete-li vytvořit konverzaci s naprosto libovolným mužem, musíte si vybrat správný čas pro tuto komunikaci. Výběr večerního času po práci, nezapomeňte, že komunikujete s unavenou a vyčerpanou osobou, která s největší pravděpodobností má podíl stresu z denních událostí, a možná i potíže. Pokud jste v takovém stavu, že mluvíte o něčem důležitém nebo diskutujete-li o nepříjemných chvílích, riskujete agresivní reakci nebo se vyhnete konverzaci. Diskuse dne a podpora může být přijatelná témata večer, nechat to těžší pro více zdrojů stavu.

Vidíte-li, že člověk je o něčem napjatý a naštvaný, nemusíte s ním skákat kolem, snažíte se o problémech zjistit. Taková účast bude oceněna vaší přítelkyní, a pro muže to nejlepší, co můžete udělat, je poskytnout příjemnou a uvolněnou atmosféru tak, aby alespoň vedle vás nic nedráždilo jeho nervový systém. Pro muže není typické, že by se měli dělit o problémy, spíše se snaží najít cestu ven, a to vyžaduje ticho a příležitost k zamyšlení. Pokud potřebuje vaši podporu nebo radu, poví o všem a zeptá se. Problémy, které se ponoří do hlouposti, se týkají jakýchkoli témat pocitů, protože je pro muže méně svobodný než pro ženy. Proto, jen s cílem vypnout ji na několik minut od reality, můžeme se zeptat „co cítíte teď?“, Chcete-li se z této oblasti něco dozvědět, pak je lepší se odvolat k myšlenkám a závěrům - bude více smyslu a dostanete alespoň některé odpověď.

V dialogu udržujte v mysli stručnost, a to jak z vaší strany, tak z jeho strany. Pokud položíte otázku, na kterou lze odpovědět jedním slovem, dostanete přesně tuto odpověď. Stejní muži od tebe očekávají. Mnohé detaily a prehistorie jsou matoucí a ztrácejí význam vašeho příběhu a oni sami jsou více nakloněni projevovat se v akcích než slovech, proto jsou lakoničtí. Slova člověka obvykle odkazují pouze na tuto chvíli, takže nestojí za to spoléhat se na jejich význam, dokonce i samotní muži říkají, že činy jsou pravdivější. To znamená, že pokud jste slyšeli, že vás miluje, pak ano, bylo to v tu chvíli, kdy vás miloval, ale pokud jste to neviděli měsíc a všechny kroky směrem k vám jsou od vás, pak vyvodte závěry o akcích bez házení otázka sms mladého muže.

Pokud něco potřebujete, zeptejte se přímo a upřímně. Mužům se nelíbí velící tón a manipulace viny - někteří jsou naštvaní. Někteří jsou uraženi, ale nikdo nespěchá, aby splnil vaše potřeby. Žádost, s uznáním jeho dovedností v této oblasti, inspiruje samotného člověka a dělá vám to co nejvíce a rychle pro vás, jak si přejete. Kromě toho si pamatujte, že lidé oceňují sebe a své okolí skrze úspěchy a činy, a tak jim dávají příležitost něco dosáhnout a dovolíte jim realizovat své vlastní pocity.

Vyhněte se tlaku, protože síla ženy je v její měkkosti a schopnosti přizpůsobit se, a když na člověka vyvíjíte tlak, hádáte se s ním na vítěze, stanete se tím samým mužem v jeho vnímání a začne s vámi soutěžit. Nechte ho mít dojem, že dělá všechna rozhodnutí, a vy ho podporujete, a toho lze dosáhnout nejen přímou konfrontací, ale i postupným vysvětlováním jeho vize situace tím, že budete pravidelně ukazovat na příklady bez tlaku. To může trvat déle, ale určitě nebudete nepřáteli.

Jak komunikovat s mužem na internetu

Komunikace v síti značně zjednodušuje mnoho psychologických obtíží v komunikaci - můžete si přizpůsobit svůj sociální profil, nějakým způsobem, pokud existují komplexy, není třeba oční kontakt, který mnoho zaměňuje, a text lze před odesláním vždy upravit, což minimalizuje počet litování o náhodně upuštěné větě. Samozřejmostí jsou i nevýhody, protože nejen vy, ale i osoba na druhém konci chatu neuvádíte jejich data, neprokazujete, že se jedná o podvod, nebo že jste příjemnou konverzací pouze v síti aktivně využívající Wikipedia a Google. To platí pro virtuální datování, zatímco mnoho skutečných schůzek pokračuje v síti, protože je to výhodné.

V každém případě je nutné komunikovat na internetu, je třeba zachovat bohatou konverzaci nejen intelektuálně, ale i emocionálně. Témata, která zahrnují zájmy mužů, jsou skvělá, ale buďte opatrní, pokud toto téma nevyvolá váš zájem, protože to se projevuje i prostřednictvím tištěného textu a může urazit druhou osobu. Je lepší ukázat svůj zájem položením otázek, ale neotravujte se ve snaze vynutit si události. Bez ohledu na to, jak statečný je člověk v korespondenci, musí od něj pocházet kroky směřující k rozvoji vztahů (ať už jde o výměnu fotografií nebo překlad komunikace do reality).

Odpovězte na otázky muže několika větami, je zbytečné rozložit celou životopis. Je-li delikátní a nezeptá se, řekněte si o svém životě nebo koníčcích sami, můžete sdílet události ve městě a vtipné odkazy. Upravte frekvenci komunikace a ukončete dialog ještě předtím, než se druhá osoba nudí. První příznaky lze pozorovat monosyllabickými odpověďmi a častými pauzami mezi zprávami. Na konci dialogu nezapomeňte na rozloučení, a ne jen jít ven ze sítě - přání dobrého večera a dobrou noc jsou docela vhodné, můžete dokonce s přidáním hudby nebo obrázků. Nechte osobu cítit příjemné dokončení, pak příští komunikace bude šťastná.

Obecně je lepší komunikovat o něco méně, ale s vysokou mírou zájmu než každý den, ale bolestně hledat témata, která by vedla dialog. A pokud máte pocit, že zájem se stává více než jen periodickou korespondencí, pak se nezdráhejte s rozvojem virtualizace, abyste se o člověku příliš nepředstavovali.

Podívejte se na video: JAK SPRÁVNĚ KOMUNIKOVAT S MUŽEM? (Listopad 2019).

Загрузка...