Inspirací je vznik motivace, připravenosti na jakoukoli činnost, nejdůležitější aspekt kreativního potenciálu jedince, který je poznamenán vysokým vzestupem a koncentrací vnitřních sil. V okamžiku inspirace jsou aktivovány všechny mentální procesy, odhaleny nové vnitřní možnosti. Inspiraci vyžaduje každý jednotlivec, bez ohledu na jeho profesi a typ činnosti. Můžete si vzít jakoukoliv činnost s duší, ať už se jedná o důležitou vědeckou práci nebo vlastní rozvojovou lekci, obyčejné vaření nebo každodenní úklid domova, takže výsledky často překračují i ​​jejich vlastní očekávání.

Co je inspirace

Inspirace je zvláštním stavem lidské duše, spontánním spěchem vnitřních možností, který je předpokladem toku kreativních procesů. Lidské vědomí, naslouchání novým informacím (skrze obrazy, zvuky, pocity) dává vzniknout novým myšlenkám a plánům, které samozřejmě chci realizovat a určitě realizovat. Díky tomuto procesu se objevují vynikající originální, objektivní a soběstačné inovativní produkty (technické vynálezy, vědecké objevy, umělecké obrazy atd.).

Často jsou překážkami budoucích objevů: nedostatek porozumění, lenost, nezájem o vykonanou práci, negativní myšlení, emoční překážky, nadměrná sebekritika, nemoc, špatné návyky, obecná nespokojenost se životem a tak dále. Překážky tvůrčí inspirace se stávají také vnějšími podněty, jako jsou nepříjemné pracovní podmínky, různé vnější rušivé vlivy.

Kreativní inspirace podněcuje řádnou organizaci podmínek pro provádění různých typů činností, rozšiřuje vlastní obzory, trénuje paměť, myšlení, schopnosti a vytváří zájem o činy. Monotónnost akcí významně snižuje zájem o vykonanou práci, činí ji monotónní, rutinní.

Tvůrčí lidé jsou schopni odmítnout obyčejné, vzorované myšlení a jsou připraveni vytvořit něco čerstvého, nestandardního, zvláštního. Jejich vnímání okolní reality je mnohostranné a všestranné, dokážou v každodenních věcech vidět něco jedinečného, ​​neviditelného ostatním. Konečnou potřebou jednotlivce jako subjektu je seberealizace, nejproduktivnější způsob jeho seberealizace a tvůrčí činnosti.

Tvůrčí, kreativně inspirovaná osoba je přitažlivější v komunikaci, charismatickém, svobodném, bezstarostném, je neustále obklopena lidmi, je zajímavá a přitahovaná k ní. Takový jedinec je otevřen novým zkušenostem, zůstává připraven dýchat v neznámém a dobýt nový vrchol.

Byla to tvůrčí inspirace, která opakovaně vybízela nejvýznamnější osobnosti lidstva k tvorbě nepřekonaných výtvorů a mistrovských děl. Velcí lidé psali o inspiraci:

„Inspirace je host, který nemá rád návštěvu líných“ - P. I. Čajkovskij;

"Inspirace je schopnost přinést se do pracovního stavu" - A.S. Pushkin.

Pozorování A. Maslowa potvrzují, že špičkové zkušenosti, včetně inspirace, jsou úzce spojeny s úspěchem jednotlivce, to znamená, že dosažení úspěchu v některých činnostech inspiruje člověka k dosažení vítězství v jiných sférách života.

Když člověk stojí na vrcholu inspirace, pociťuje jednotu vnitřního a vnějšího světa, integritu své vlastní osobnosti. Pocity bezprostřednosti, originality, lehkosti, vnitřní plnosti vypadají, jako by byly samy o sobě. V těchto časech není místo pro strach a pochybnosti v jednotlivec, ale je tu důvěra, upřímnost, pravda ve vlastních myšlenkách, stejně jako akce. Okamžiky inspirace přispívají k integraci jednotlivce, rozvoji jeho individuality.

Úložiště lidských zdrojů však netoleruje násilí a nátlak. Studená, zotročená, naprosto sebekontrolující osoba, která zažívá potíže v lásce, v důvěřování lidem a ve světě jako celku, není schopna vnímat inspiraci a vlastní tvůrčí poselství.

Každý člověk potřebuje inspiraci a inspiraci. Hodně štěstí doprovází ty, kteří jsou jedno-smýšlející, kteří se neustále snaží tvořivě řešit problémy, které vznikají na jejich cestě k životu. Pro moderní osobu je důležité být schopen vyrovnat vnitřní a vnější kontrolu, získat integritu, dosáhnout harmonie. Člověk, kterému se podařilo překonat své vlastní obavy a negativní pocity, je schopen plodné činnosti a tvůrčí práce.

Jak najít inspiraci

Pro mnoho lidí jsou inspirační zdroje individuální. Některým jednotlivcům je neuvěřitelně těžké najít něco inspirujícího, zatímco jiní se inspirují doslova vše, co je obklopuje. Ale jsou tu některé věci, ze kterých se většina z nás inspiruje. Tyto věci nám umožňují najít sílu vytvořit.

Co může být zdrojem inspirace? Někdy je těžké pochopit, zda to bude schopno podmanit toto nebo toto povolání, a obtížnost nastane, dokud to nezkusíte, necítíte to na vlastní zkušenosti. Vyhledávací pole "inspirujících pramenů" je poměrně široké. Pro některé to může být sledování oblíbeného filmu nebo programu, poslech kvalitní hudby, pro ostatní je to procházka v přírodě, nebo možná jít do muzea nebo do posilovny, zábavné hobby a další. Také nové dojmy mohou být výkonným generátorem inspirace. Zkušenosti dříve netestované nejlépe aktivují mozkové procesy, člověk začíná jasněji pochopit a vnímat prostředí, osobní hloubku, přesněji si uvědomovat své vnitřní potřeby. Zůstat ve stavu tvůrčí inspirace vede ke vzniku vhledů, nalezení odpovědí na vzrušující otázky, mučení dlouho.

Volba je určena pouze pro tuto osobu, člověk se musí jen rozhlížet a vidět, kde je zdroj inspirace, který bude lákat a spiritualizovat. Pokud opustíte "múzu", pak byste neměli čekat pasivně na její návrat, je čas jednat:

- trávit volný čas v přírodě. Příroda má velmi blahodárný účinek, obnovuje ztracenou vnitřní rovnováhu, je schopna probudit spící potenciál jedince. Vynikající uvolnění komunikace se zvířaty, jejich otevřenost a obětavost může dobýt i ty nejnecitlivější a nejasné osoby;

- sportujte. Fyzická aktivita ovlivňuje biochemické procesy v těle, mění metabolismus a hormony, což je důvod, proč po tréninku cítíme příjemnou únavu, současnou lehkost, uvolnění emocionálního napětí, pak zvýšení nálady a nárůstu vnitřních sil;

- začněte se věnovat kreativitě. Tvůrčí činnost, zaměřená na zrod něčeho kvalitativně nového, krásného, ​​jedinečného, ​​nemůže, ale inspirovat, protože sama o sobě je ztělesněním inspirace;

- začněte cestovat, nic jiného není tak působivé jako nové obzory;

- vyhnout se kontaktu s otvorem a whinery. Komunikujte a komunikujte s úspěšnými lidmi častěji, jejich příklad je vždy nakažlivý;

- Je užitečné zamilovat se do člověka, s prací, s koníčkem, s uměním. Láska může oživit a inspirovat;

- naučit se vnímat humor, který snižuje nadměrně vážný postoj k životním obtížím a zkouškám;

- pracovat v přátelském týmu, kde můžete získat podporu a vyměnit si zkušenosti. Soudržná práce spojuje, fascinuje, zvyšuje konkurenceschopnost;

- Navštivte psychologa, pomůže to aktivovat vnitřní rezervy. Hudební terapie, meditační praktiky, umělecké kurzy, taneční a tělesné terapie jsou schopny zcela odhalit lidskou osobnost z nečekaných stran. Kreativní tréninky obsahují metody, které jsou zaměřeny na probuzení tvůrčí energie jednotlivce. Při návštěvě takové události je inspirace bezpečná.

Ale tak se stává, že se zdroj inspirace, jak se zdá, vyčerpal sám a že to, co se potěšilo a zapálilo dříve, ztratilo svou dřívější sílu a přitažlivost. Na jedné straně způsobuje smutek a lítost nad ztrátou, ale na druhé straně nás nutí hledat a hledat nové cesty, vidět nové perspektivy. Proto byste měli otevřít novou zkušenost, zbavit se starých věcí, které ovládají lidi a myšlenky. Nebojte se udělat krok do budoucnosti směrem k dříve neznámým pocitům a pocitům. Měli byste se snažit ochutnat vše, co život nabízí, žít s otevřenou duší, s radostí a pochopením toho, co člověk v tomto světě dělá.

Je důležité hledat každý den v každé situaci pozitivní. Pozitivní emoce inspirují mnohem více než negativní, které jen posilují depresivní stav. Být ve stavu inspirace, všechny síly osobnosti se účinně spojí do jednoho, pak člověk získá integritu, je naplněn výrazem a spontánností, odhalí své nejlepší stránky, jeho činy jsou plné a nejproduktivnější.

Podívejte se na video: Náhodný Výběr - Inspirace (Leden 2020).

Загрузка...