Jak vám odpustit? V obrovském předmětu odpuštění je nejobtížnější, jak si odpustit, protože pro ostatní je pro nás snazší najít výmluvy, nevšimneme si všech podprůměrných a postranních motivů, víme všechno o sobě, a proto ztrácíme představivost při hledání výmluv. Navíc, pro mnoho, odpuštění v kontextu jejich osobnosti zůstává nepochopitelné, zůstává něco, co souvisí s mezilidskými vztahy, a vztahuje se na sebe pouze v případech velmi vážných omylů, které jsou spojeny se silnými přestupky v jejich emocionálních důsledcích. Nejsme však tak načechraní, jak se zdá, a dopouštíme se mnoha nepřijatelných činů a okamžik sebe-odpuštění je nedílnou součástí života.

Nedostatek sebe-odpuštění může být skryto před samotným člověkem, zejména pokud je vlastní hlubokému dětství a stal se známým systémem chování a sebe-postoje, kde není sebepřijetí a sebe-láska. Takový člověk je charakterizován neustálým zbožňováním sebe sama, omezováním svých schopností v souvislosti se šťastným životem, pro který jsou budovány celé emocionální a morální systémy, což vyvolává utrpení. Po vyslechnutí odsuzování a zákazů od útlého věku, kdy kritické myšlení vnímá odhady dospělých jako dogma, dospívání, se takový člověk stává takovým destruktivním rodičem pro sebe a nadále trestá, zakazuje projevovat své pravé touhy a přizpůsobovat se potřebám druhých. Uzavřené vnímání sebe samého jako špatného a nehodného neumožňuje člověku přijmout své chyby a považovat je za jedinečné vlastnosti jeho jedinečné osobnosti.

Spousta energie se vynakládá na takové životní uspořádání, které způsobuje stále větší odpor vůči ostatním, protože se od nich neustále očekává, že budou pohřbeni a podporováni, což jim nepřijímají (konkrétně od ostatních, protože jsou hlavním ukazatelem přijatelnosti). Takže v člověku je stále více mrtvých, bloků, přestupků, méně a méně živého oběhu energie a schopnosti reagovat adaptivně na měnící se podmínky. Problém však není, aby se pro okolní svět stal co nejpohodlnějším, protože je to v zásadě nemožné, ale jak si odpustit a přijmout se všemi dostupnými rysy, které necháte ve smyslu života.

Jak si odpustit chyby minulosti a začít život od nuly

Význam sebezapuštění se může zdát nadmíru nafouknutý, ale má přímý vliv na vlastní vnímání člověka, protože umožňuje člověku přijmout se, protože je to přirozená volba, ale vize ostatních.

Odpuštění sebe samému umožňuje očistit emocionální sféru negativních zkušeností, přinejmenším vlastní cestou, což je pro ně dominantní složkou zkušeností, které jsou toxické, pokud je nespokojenost, agrese, zášť a jiné negativní pocity. Stará neodpuštění a nepřijetí sebe sama vede k rozvoji psychosomatických poruch, ničí systém společenských vazeb a obecnou strukturu osobnosti.

Odpouštějte se, pustili jste minulost a otevřete dveře novým příležitostem, takže pokud jste čekali na stabilní rodinný život a před několika lety se rozpadla v rozvodu, existuje několik způsobů - nadávat si, že jste se nezvládli, hledat nepředvídatelné okamžiky a zastavit svůj život nebo rozpoznat své chyby. Odpusťte svou slabost a začněte budovat nové vztahy nebo cestujte po světě, ale zbavte se těžké břemene zhroucených nadějí. Tím, že se vzdáváte minulosti tím, že vám odpustíte, dáváte budoucnosti šanci realizovat rychleji. Předpokládejme, že se nestanete astronautem, můžete každý večer sedět a pít tento smutek, kritizovat nedostatek integrity a nevhodných fyzických dat, ale můžete své nedostatky přijmout a stát se trenérem pro budoucí vesmírné hrdiny. To může být, že to, co můžete udělat, přiznat své chyby a přijmout je, bude mnohem zábavnější a užitečnější než sebezapomínání o neúspěchu.

Když jste se naučili odpustit sobě, můžete snáze snášet své chyby, rychle se změnit, abyste je opravili, a poté přijde porozumění a přijetí postoje vůči druhým. Vztahy se oteplují, když jsou dva nedokonalé, ale živé a schopné odpouštět lidem, než když perfekcionisté přicházejí do boje, kteří neodpustí omyl pro sebe nebo pro ostatní - po tomto zůstává pozůstalá země místo pocitů a lidského styku. Čím více tvrzení a stížností na sebe, čím více konfliktních situací a kolizí najdete ve svých mezilidských kontaktech. Mnozí, kteří se snaží zlepšit vztahy, se snaží změnit svého partnera, ale ti, kteří se začínají chovat s větší láskou, nesnaží se zasahovat do života jiné osoby, časem si všimnou, že samotný vztah se stal pro oba lepší a příjemnější.

Sebe odpuštění pomáhá odlišně se vztahovat k selháním, která se a priori v životě stanou, protože je nemožné žít dokonale, ale nyní to bude možné vnímat jako vývojovou lekci, nikoli jako trest a ukazatele její nehodnosti. Lehčí přístup k negativitě ve vlastní osobě zabraňuje vzniku těžkých emocionálních a fyzických bloků a následně snižuje riziko somatických onemocnění a uvolňuje mnoho energie vynaložené na omezení.

Minulost a její události ovlivňují přítomnost a vnímání této zkušenosti formuje budoucnost. A pokud zacházíš s událostmi minulých dnů, jak se smát nebo být pyšný, pak je všechno v pořádku, ale ne všechny události jsou takové, existují ty, které tě probudí uprostřed noci, nižší sebeúcta, tvoří negativní vnímání sebe sama a neumožňují překročit hranici, kde nový život.

Jak se odpouštět v minulosti se může stát otázkou na jeden večer, pokud situace není příliš dramatická a máte někoho, kdo by vrhl světlo na svou dynamiku, odstranil pocity viny a mohl by se stát tématem práce několik měsíců, což by vyžadovalo zvýšení velmi starých paměťových vrstev, které ovlivnily o těchto událostech a pocitech. Odpuštění není rozhodnutí, ani druhá změna situace, je to proces, který začíná rozhodováním, vyžaduje změnu postoje, ale stále ovlivňuje různé oblasti existence a vyžaduje čas.

Je nutné přijít na to, jak odpouštět a žít dál, a to je v této posloupnosti, protože začátek nového života je nemožné s množstvím nepochopených lekcí za vámi a bez toho, aby se pustil to, co již dávno ztratilo svůj význam. Akce minulosti, které jsou nyní diagnostikovány jako chybné, neumožňují svědomí klidně spát, protože tyto akce již neodpovídají skutečnému obrazu, tj. Vaše morální a etické hodnoty se změnily takovým způsobem, že minulé chování nebo úsudek se staly nepřijatelnými. Je to tento mechanismus osobního rozvoje, který vyvolává pocit viny nebo hanby za to, co jsme byli předtím, protože existuje přehodnocení jak událostí, tak projevů naší osobnosti, a být v procesu takové transformace, musíte si pamatovat, že se nesmíte zaměřit na trestání a obviňování sebe samého. , ale je lepší přesunout pozornost pozornosti na změny, ke kterým došlo. Chcete-li si všimnout, co se stalo s vaší osobností, že nyní zvažujete, co jste udělali špatně, vyvodit z toho závěry a aplikovat je na svůj budoucí život - první krok, který je nutný k otočení stránky. Snažte se těžit z další vnitřní neochoty k dalšímu rozvoji, i když ne přímo, ale užitečné z hlediska zkušeností, i když pak utrpěla vaše pověst a společenské souvislosti, nyní můžete pochopit mechanismy takových akcí. Kromě toho, některé minulé činy dělají hanbu ne proto, že náš hodnotový systém prošel změnami, ale jednoduše proto, že byli nevědomí, kteří by místo toho, aby se sami obviňovali, měli být vnímáni jako zkušenosti a znalosti pro budoucnost.

Abychom mohli žít nový život, události z minulosti by měly být ponechány tam, kde se staly, a neměly by se přetahovat do každého nového dne s pokusem o nápravu, tj. žít jinak musíte začít hned tuto sekundu. Varianta s dalším oživením vztahů s člověkem, kde se nevstává a hrubý, hovoří o nestrávené neslučitelnosti a touze stále opravovat sebe nebo svého partnera, měnit minulost ze současnosti, ale ve skutečnosti to jen zastaví vývoj, mění život v půdu.

Pokud přemýšlíte o tom, jak odpustit a žít dál, začněte tím, že vytvoříte plán nového života a požadované změny. Je důležité analyzovat požadované změny vzhledem k minulosti, tj. psychicky si vyberete jinou práci, další odpověď pro pachatele, jiné město, další silnici. Taková fantazie by měla být věnována zvláštní doba a dát pocit, co se děje s každou z vašich buněk, představovat si, že změny nastaly. Pro mnohé je to uvolnění nahromaděného napětí a podnět k reálné změně, kdy jasné povědomí přichází, že žili umělý a ne zcela vlastní život. Není však nutné ve skutečnosti měnit všechny body, které jste napsali, některé z nich mohou být zanechány s neocenitelnou zkušeností a vnitřní moudrostí. Sotva stojí za to jít do jiné země, jinak by člověk před deseti lety odpovídal na otázku, ačkoliv význam této otázky může přinutit vás koupit letenku a drasticky změnit váš život - rozhodnout.

Budeme muset pracovat s posouváním negativních situací v hlavě, protože jejich neustálá přítomnost způsobuje pouze zhoršení negativního emocionálního stavu. Sledujte, jaké momenty tyto vzpomínky vznikají, a pokuste se je ovládat, aniž byste se ponořili do viny žijící co nejvíce, a soustředit se na logickou analýzu a praktické využití této zkušenosti, můžete ji prozkoumat ze strany, abyste určili míru hrůzy. Čím častěji zapnete logickou kontrolu nad myšlenkami, které vznikají, tím více výhody získáte, a když byste mohli naučit vše, co byste mohli pochopit tuto epizodu, podvědomí automaticky přestane zobrazovat nevzhledný obraz.

Buďte s tímto procesem trpěliví a netlačte se, vaším úkolem je dát lásku a pochopit, že pro jakékoli změny je nutný čas a pauza, trpělivost a možné návraty na předchozí úroveň. Změňte tento koncept a rozhodněte se chválit za své úspěchy, než vás nadávat za to, že se vám nepodaří rychle odpouštět, pak se stránka nového života přiblíží.

Uspořádejte restart pro sebe, abyste oddělili nové životní období externími událostmi - můžete opustit obvyklé město, změnit situaci, napsat nový kurz nebo psychologickou skupinu. Můžete změnit svůj společenský kruh nebo jen přidat nové známé a zajímavá témata, nebo můžete změnit svůj vzhled nebo odmítnout něco škodlivého. Vše, co vás bude upozorňovat na nástup nového života, má právo existovat, i když je to nová země, dokonce i zubní kartáček.

Jak si odpustit minulé chyby a začít respektovat sami sebe

Jak si odpouštět minulost, pokud chyby, které zde vznikly, zcela zabily sebeúctu, případně zničily důležité oblasti života nebo osobnosti - otázka je nesmírně složitá a obvykle se ptá ve stavu zoufalství. Odpuštění slibuje, že v této otázce nezmizí žádné emoce, nebo že budete schopni přemýšlet pouze o tomto tématu. Odpuštění je mnohostranná kategorie, která ovlivňuje různé sféry osobnosti, její formování, komplexy a zranění, takže proces může být bolestivý a zdlouhavý, ale rozhodně uzdravuje celkový obraz lidské existence.

Zpočátku budete muset připustit skutečnost události a správně vzít přesně svůj podíl odpovědnosti, a ne to, co se ti ostatní budou snažit přidat. Aby se zbavili vlastních pocitů viny. Pokuste se situaci rozložit co nejobjektivněji, aniž by se dostal do života nesnesitelných emocí, aby viděl příčiny, dynamiku kurzu a možnosti možného dokončení. Teď to nepomůže, ale pomůže to vyvodit závěry a neopakovat to v budoucnu. Jasné rozdělení odpovědnosti pomůže lépe zvládnout emoce a bude mít vektor. Vina za interakci a situace, kdy jsou lidé zapojeni, nemůže nikdy plně ležet jen na jednom. V případě úspěchu v argumentech myšlenky na jejich plnou zodpovědnost za to, co se děje - nebo kopat hlubší rysy vaší osobnosti související s hranicemi nebo jít na konzultaci s terapeutem, který pomůže rozlišit sféry vlivu.

Pamatujte, že v této situaci z minulosti jste udělali nejsprávnější věc, i když se to může zdát jako chyba. Mohli byste odejít s rodinou a vrátit se do práce, najít důkazy důležité, ale ve skutečnosti se ukázalo, že nic kritického, ale uražený manžel si to pamatuje dodnes. Ale protože v tu chvíli jste byli vedeni touhou neztratit dobrou pozici pro rodinu. Nebo nyní litujete, že jste strávili spoustu času na toleranci hrubosti a hrubosti od někoho, koho znáte, doufáte, že se změní, ztrácí nervy, ale v této situaci jste ještě nevěděli, že je to zbytečné. Mnoho chyb litujeme z výšek znalostí získaných v průběhu času. V té době to bylo správné rozhodnutí s dostupnými znalostmi a zkušenostmi. Díky těmto chybám se nyní objeví více zkušeností, a to se nestane, ale děti si neříkají, že neznají multiplikační tabulku.

Zvýrazněte pozitivní aspekty situace - obvykle leží hluboko a čas je potřebný k jejich realizaci. Ztráta sebeúcty a neschopnost nadále žít s nákladem viny ze svých vlastních činů je vážná osobní krize, která mění světonázor, usnadňuje restrukturalizaci hodnotové a sémantické sféry. Možná vám taková událost pomohla vidět pravou cestu, která odpovídá vašemu chápání a obrátit se k ní skrze živou bolest. Buďte opatrní, snad pocit pocitu viny je nepravdivý a diktovaný předchozími stereotypy chování. To se stane, když se hodnoty v průběhu času mění, ale člověk si to není vědom (může být nepohodlné odmítnout setkávat se s přáteli, volit si práci nebo nepomáhat kolegům, rozhodnout se strávit tento čas s rodinou). Vše, co je zde zapotřebí, je spíše uvědomění si vlastních vnitřních potřeb a regulace života v souladu s nimi, než udržení zbytečného kurzu zvoleného před desítkami let.

Přiznání vlastních chyb z vás neznamená špatného člověka, je běžné dělat chyby a akce mohou být negativní, ale ne osoby. Je jednodušší odpustit si, když je komunikace s lidmi, kde můžete čerpat z něčí zkušenosti z chyb a odpuštění, vidět, že ne každý je dokonalý. Když se nemůžete přijmout s láskou a odpuštěním, můžete začít s ostatními, používat zrcadlový obraz ve vnitřních a vnějších vztazích. Čím více můžete odpustit ostatním, pochopit jejich chyby, tím jemnější se vám bude zdát. Požádejte o odpuštění od ostatních, co nejjednodušší a upřímná slova, nemusíte vymýšlet dlouhé a chytré projevy. Ve skutečnosti je většina okamžiků, pro které jsme vyčítáni, spojena s jinými lidmi a můžete obdržet své vlastní odpuštění tím, že obdržíte odpuštění od druhého. Pokud tato osoba není v zóně vašeho dosahu nebo naživu, můžete požádat o odpuštění ve svých mentálních poselstvích nebo od svých příbuzných jako zástupců jeho vůle.

Respekt k sobě přichází po odpuštění, ale aby ho posílil, musí pracovat na získávání zkušeností, synchronizovat slova a činy a zabránit opakování. Respekt není slučitelný s ležem (sebe a ostatními), proto, když jsme udělali dobré i špatné, je nutné v tom najít sílu a přiznat svou odpovědnost. Chyby je třeba napravit a neopakovat se ve večerních hodinách pro ně a rozpoznat dokonalé výhody a neskrývat se ve skříni. Tímto způsobem akce a postoje se zvyšuje sebeúcta a úcta k ostatním lidem.

Jak odpustit sobě a ostatním

Okamžiky schopnosti odpouštět se a odpouštět ostatním jsou silně propojené a v zásadě odrážejí lidskou schopnost odpouštět a jeho vektor směru je sekundární. To je důvod, proč je možné začít rozvíjet schopnost odpouštět od hrany, ze které se osobně cítíte pohodlně - od sebe nebo od ostatních, a zbytek bude automaticky stažen nahoru. Mnozí se domnívají, že odpuštění je synonymem příměří a po velmi dlouhou dobu se snaží dosáhnout podobného stavu v situacích, které pro ně nejsou vhodné. Odpuštění nehovoří o příměří ani o zániku negativních pocitů, ale o schopnosti uvolnit a zjednodušit situaci, odstranit se tam emocionálně. Глупо было бы начинать дружить с тем, кто ограбил вашу квартиру, но вот перестать мысленно возвращаться к негативным чувствам и стремлениям восстановить справедливость вполне возможно. Не стоит пытаться убрать негативные переживания по поводу изнасилования, но снизить их аффективное воздействие и сделать соответствующие выводы, без примеси эмоций можно, чтобы дальше изменить свою жизнь.

Признание любого человека уникальным и ценным в том соотношении позитивных и негативных качеств, которыми он обладает, является основой принятия, а соответственно и прощения. Jakákoli opatření hodnocená jako nepříznivá mohou být taková, která vyplývají pouze z nevědomosti člověka. Proto si neustále připomínám, že snad tento akt byl v této situaci nejoptimálnější as úrovní uvědomění, která byla a byla nejpozitivnější. Tento přístup je stejně užitečný při posuzování sebe sama i ostatních.

Schopnost odpouštět je schopnost jít dál, skrze vlastní chyby a zrady jiných lidí.

Můžete pracovat s procesem odpuštění, a to jak sami, tak i ostatní, docela úspěšně a rychle, pomocí pomoci odborníků z Gestalt přístupu a umělecko-terapeutických technik, stresové pomoci při této příležitosti napomáhá terapie zaměřená na tělo; přístupy různých esoterických škol. V každém pojetí, přinejmenším nějak se dotýkat duše, budou existovat techniky práce s urážkami, protože je to odpuštění, které pomáhá odstranit nejtěžší břemena z duše a jít dál. Ale ne každý se rozhodne použít pomoc psychologa nebo guru jako pomoc a ne každý se rozhodne odpustit. Být uražený je prospěšný, protože mnoho lidí je takové osobě líto, pomáhají, může si dovolit jedinečnosti citlivosti své emocionální sféry a dalších výhod, ale s těmito vedlejšími přínosy ztrácí energii.

Uznání přítomnosti urážky je prvním stupněm uvolnění z ní. Dalším okamžikem bude vědomí a uvolnění všech zastavených pocitů. Znepokojení je zastaveno jinými pocity, obvykle agresivní povahy, když je nemůžeme otevřeně projevit kvůli lásce pachatele nebo strachu z něj. Zastavené emoce hněvu ukazují, kde byly naše hranice porušeny a je třeba si je uvědomit: křičet na odpadní zem, porazit polštář, představit si dohromady kámen toho, kdo vás urazil, a všechno mu bez zaváhání sdělit. Stejně tak to funguje, pokud potřebujete odpustit sami, pouze je nutné uvést okolnosti takovým způsobem, aby vás nenechali jiná řešení. Když je odstraněna afektivní složka, spoustu energie je vynaloženo na omezení a nyní se s ní můžete pohybovat, tj. hledat cenné zkušenosti této situace. Můžete být odpuštěni, když pochopení přijde kvůli tomu, co se stalo a co učí, možná pochopíte, jak změnit svůj život.

Naučte se žádat o odpuštění v maličkostech (když narazíte na lokty nebo pili něčí šťávu, když jste byli o pět minut později a když jste zapomněli zavolat zpět) - to vám dává pochopení vašeho vlivu na situaci a zároveň trénuje schopnost přiznat chyby. Navíc ten, kdo ví, jak požádat o odpuštění a dělá to často a rutinně, se rozhodně nedostane do katatonie v případě závažnějších přestupků a ocení takové požadavky adresované jemu.

Podívejte se na video: Jak odpustit když to stále bolí - Integrity Life seminář (Listopad 2019).

Загрузка...