Arogance je charakterová charakteristika, která má výlučně negativní projevy a projevuje se tím, že člověk má sklon dávat své vlastní projevy a potřeby nad jiné lidi. Arogance člověka je často kombinována nejen s prioritou vlastních projevů, ale také s hanlivým a odmítavým postojem k projevům jiných lidí. Jediný důležitý názor je pouze vlastní, arogantní člověk kritizuje nebo arogantní přístup ke všem myšlenkám, frázím a činům druhých.

Koncept arogance je doprovázen takovými projevy, jako je nadměrné sebevědomí, chlubnost, nadměrné ambice, ale není to samostatný synonym pro žádnou z těchto vlastností. Pro objasnění tohoto pojmu se používají jiná slova, jako je arogance a hrdost, které jsou také prvky arogance.

Co to je?

Význam slova arogance je redukován na touhu zveličovat jejich vlastní zásluhy, úspěchy, úspěchy, zatímco člověk blahosklonně nebo hanlivě vidí všechny úspěchy druhých, bez ohledu na to, jak moc jsou nadřazeni jeho vlastnímu.

Tato vlastnost není vrozená a není určena žádnými parametry neuropsychické organizace, ale závisí především na způsobu výchovy a sociálním prostředí osoby. Tato vlastnost se nebere v úvahu v souvislosti s osobními projevy, nýbrž spíše s morálními a etickými normami a kontexty, kdy je možné aroganci a aroganci, když osobní vady zůstanou bez povšimnutí a ctnosti jsou přehnané do groteskního stavu.

Kvalita arogance osobnosti se týká výhradně negativního spektra, a to nejen v obecném sociálním smyslu, který se jasně projevuje při porovnávání člověka s ostatními, ale také při naplňování vlastního osudu. Za tímto rysem lze také pokrýt své vlastní komplexy, když se namísto skutečného rozpoznání vlastních chyb snaží ukázat ve výjimečně vynikajícím světle. Toho lze dosáhnout nejen proto, že skutečně odpovídá takovému stavu, nýbrž tak, aby nikdo jiný nepochyboval o jeho dobrém a bezvadném stavu, po kterém mohou dobře následovat bolestivé a frustrující komentáře pro ego.

V těchto případech jsou vzhledem ke komplexům možné psychoterapeutické účinky, samostatná práce na sobě, po které se stav osoby vrací do normálu, jsou vráceny jak adekvátní sebeúcta, tak ekologické způsoby, jak se projevit ve společnosti.

Výjimečně negativní aroganci kvality zvažujeme, když je způsobena vnitřní volbou a vlastní polohou. V takových případech je jakýkoliv vztah přerušen z podnikání na osobní, protože ostatní je těžké takový postoj tolerovat. Zdraví se může zhoršit na psychosomatické nervové půdě v důsledku stálého stavu napětí. Napětí je nezbytné k udržení exkluzivity, k boji s vlastní závistí a neustálým závodem, který bude lepší než ostatní. Člověk nemá odpočinek a nemá právo udělat chybu, která nakonec uzamkne osobnost ve velmi úzkém a nevyvíjejícím se rámci. Čím je člověk arogantnější, tím méně se dokáže projevit jako pravá osoba, jedinečná v jeho existenci. Jedná se o nestabilní pozici, kde neexistují žádné vnitřní podpory a existuje pouze názor druhých a neustálá touha po něčem vyhovět.

Obecně řečeno, projev arogance naznačuje, že intrapersonální harmonie je porušena, člověk má vážnou nerovnováhu ve vnitřním světě a sebehodnocení v kontextu interakce. Dále to není realismus tvrzení a plánů, které se táhnou, s nejvyšším stupněm rozvoje této vlastnosti, není úplné oddělení nejen od skutečné osobní identity, ale také od společnosti a vesmíru, jako odrazu objektivního vnímání.

Důvody pro aroganci

Objevuje se arogance v osobě z prvního pocitu arogance, který se narodil na základě nedostatečného hodnocení nejbližšími významnými lidmi nebo sociálního prostředí zapojeného do vzdělávání.

Arogance se nikdy netvoří v době narození nebo dětství, jeho předpoklady a nejpříznivější okamžiky pro rozvoj jsou období maximálního blahobytu. Tj Situace, kdy člověk získá uznání, jeho podnikání je úspěšné, on sám je ve své nejlepší formě - pak sebeúcta prudce stoupá. Pokud takové období začne náhle a ještě nedosáhlo plató, pak je s největší pravděpodobností, že psychika nemá čas se rychle přizpůsobit změnám podmínek a připisuje všechny zásluhy, náhody a jen sebemenší změnu životní úrovně jako individuální zásluhy. Kritika začíná být ztracena a pak, když výsledná úroveň začne být ztracena nebo nějaká hrozba pro něj vyvstane, aby se udržel alespoň jeho vnitřní smysl pro sebe jako dříve, začne ponižovat ostatní, jednat s nimi s určitým pohrdáním, pokoušet se ukázat svou nadřazenost.

Postupem času vede nedostatečné sebevědomí k neustálému formování egoistického konceptu života a nadměrně rozvinuté pýchy, která vytváří falešný pocit sebevědomí se všemi následnými důsledky. Zdá se, že v mnoha případech je to štěstí, schopnost využít situaci a příznivý soubor okolností, které přispívají k rozvoji arogance. A to platí pouze v některých případech, kdy slabá vnitřní struktura sebeúcty, zaměřená na vnější faktory, počítá všechny náhodné úspěchy k sobě samému a začíná projevovat veškerý negativismus následků.

Většina studií však potvrzuje absenci přímého vztahu mezi úspěchem a arogancí, mnoho lidí žijících pod hranicí chudoby, kteří nemají ani společenský ani vědecký status, může být ve svém chování a pohledu na svět docela arogantní. Takový stav věcí je vysvětlen pouze skutečností, že osobnost sama o sobě není zralá nebo její méněcennost je tak velká, že neexistuje pochopení objektivního hodnocení.

Není možné vyjmenovat jeden vnější nebo vnitřní důvod pro rozvoj arogance. Je to vždy celé spektrum, a to jak rysy výchovy, tak schopnost člověka jednat tak či onak, jakož i vznikající vnější situace. Možná, že úroveň osobního rozvoje zůstává základním faktorem, který ovlivňuje výskyt nebo naopak oslabení arogance. Je jednodušší rozeznat body, které varují před takovým chováním - jedná se o vysokou míru osobní odpovědnosti za přijatá rozhodnutí a provedená opatření, jakož i úroveň intrapersonálního vývoje, zralosti, která umožňuje člověku adekvátně posoudit sebe sama a realitu. Pokud se tedy člověk projeví jako dospělý (psychologicky a emocionálně), pak ani vnější situace, ani výsledné komplexy nemohou vést k takovému rozvoji arogancí či aroganci, aby ztratily vnímání reality nebo důležitých sociálních vazeb.

Jak se zbavit arogancí

Primárním krokem v boji proti negativním projevům jeho osobnosti je uznání existence problému, určení jeho rozlohy a rozsahu způsobené škody, jakož i vývoj nedostatku. Pro některé se arogance může projevit výlučně v pracovním prostředí, pro ostatní ve všech oblastech života, je důležité, aby někdo ukázal svou životaschopnost jako partner v intimních vztazích, zatímco jiní musí prokázat svou jedinečnost ve všech oblastech života. Definice těchto rozdílů pomůže určit hlavní vektor dalších změn.

Vzhledem k tomu, že základem arogance je egoismus, je nutné bojovat s tímto rysem. Osvědčené postupy dobrých skutků pro druhé, účast na akcích zaměřených na optimalizaci společnosti a ne osobní cíle. Můžete zdůraznit den, kdy pomáháte babičkám sousedů nebo hrát si s dětmi na dvoře, můžete pořádat bezplatné workshopy nebo hledat to, co můžete rozdávat těm, kteří to potřebují, a zároveň uvolnit svůj domov. Naučit se přemýšlet o druhých a všimnout si jejich potřeb je důležitým faktorem, jak se zbavit egoismu, a pak si budete moci všimnout jiné osoby a adekvátně se vyhodnotit ve srovnání s ostatními, zacházet bez ponížení.

Druhý bod v aroganci je nízká míra vnitřní odpovědnosti, protože takový člověk může přiřadit všechny úspěchy, ale nikdy nepřijme jejich nedostatky. Logická analýza pomáhá určit, kde se něco stalo v situaci, kdy jiní lidé jsou skutečně na vině, a kde jsme na vině. Vnitřní odpovědnost je nejobtížnější přiřadit faktor osobní zralosti, ale je to ona, která dává výsledek svobodu, aby byla kdokoli, a aby se jakýmkoli způsobem vyjádřila. Člověk bez předsudků a potřeby hledat viníka, který nepotřebuje neustálý důkaz o jeho chladu, může být kdokoliv, dělat to, co chce, a co je nejdůležitější, může to udělat, jak se mu líbí nebo v dobrém smyslu.

Pro ty, kteří nemohou nezávisle překonat obvyklé vzorce chování, ale již chápou, že arogance má jen škodu, může být užitečná individuální psychoterapie nebo účast v psychoterapeutické skupině. Není-li možné pracovat samostatně nebo psychoterapie dělá jeden záznam, účast v obecné skupině také pomáhá podívat se na sebe od ostatních, budovat nové modely vztahů nebo slyšet reakce lidí na to, jak žijí vedle takové osoby. Jak se každá vnitřní práce změní, objeví se nejen vaše vlastní vnímání, ale postupně nové strategie chování.

Podívejte se na video: Arogance (Listopad 2019).

Загрузка...