Psychologie a psychiatrie

Vliv hudby na člověka

Vliv hudby na člověka, totiž vliv hudby na psychiku, byl zaznamenán i v pravěku, kdy byl používán jako doprovod posvátných obřadů a šamanistického léčení. Hudba nyní doprovází mnoho sfér lidské činnosti a ovlivňuje jejich produktivitu a celkový emocionální stav. Důležitým bodem je kombinace určitých hudebních rytmů s tím, co přesně je člověk zaneprázdněn a jaký výsledek chce dosáhnout. Jednoduché příklady ze života každého z nás dávají pochopení, že relaxační klidná hudba pomáhá zmírnit podrážděnost a usnout, a veselý člověk může aktivovat síly těla a být inspiračním faktorem při těžké fyzické práci nebo sportovních aktivitách. Hudba však může být také zavádějící a rozptylovat, ponořit se do negativních emocionálních stavů a ​​vzbudit dlouhodobé traumatické události minulosti, což je činí důležitými ve vnímání.

Vliv hudby na mozek je nejlépe studován v příkladech klasických děl, mezi nejpozoruhodnější pozorované účinky patří snížení bolesti hlavy, zlepšení paměti, úleva od nespavosti a poruchy depresivního spektra. Zvláštní pozornost by měla být věnována oddělení vlivu různých hudebních žánrů, a to nejen na psychiku člověka a fyzickou kondici, ale také na vývojové procesy (to je důležité pro většinu živých organismů, nejen pro lidi).

Kromě tohoto obecného výzkumu je třeba mít na paměti národní a kulturní charakteristiky, protože dílo národní nebo kulturní povahy bude velmi výživné a prospěšné pro psychiku představitele této skupiny nebo náboženské orientace, zatímco pro zástupce jiných kultur může mít nepříznivý vliv cizí hudba. Neustálé naslouchání hudbě někoho jiného může vést k rozvoji vážných psychologických odchylek, zatímco naslouchání vlastní etnické hudbě může takové porušení rozptýlit.

Jak hudba ovlivňuje lidi

Má vliv nejen na žánr a etnický původ, rytmus a hlasitost, ale i na hudební nástroje podílející se na realizaci díla. Z praxe hudebních studií bylo zjištěno, že práce na houslích způsobila bolest hlavy a nevolnost v osobě, zatímco hra na bicí inspirovala radost a energii, normalizovala průběh vnitřních procesů těla. Toto také zahrnuje vliv hudby na neuroendokrinní funkci, když zvuk některých nástrojů (klavír) čistí štítnou žlázu, stimuluje mozkovou činnost.

Vliv hudby na psychiku byl zaznamenán a je nyní využíván i v oblasti marketingu a prodeje: aby kupující mohli nakupovat rychleji, dávali si dynamickou a veselou hudbu a zůstávali v restauracích déle - pomalu a relaxačně. Nedobrovolně jsou rytmy lidského těla přizpůsobeny rytmům znějící melodie. Tepová frekvence, dýchání, ostrost pohybů, rychlost rozhodování a jas emocí se zpomalily nebo urychlily.

Hudba může ovlivnit náladu člověka a jeho zdraví - dokonce i ve starověku se s hudbou zacházelo s pomocí hudby a považoval ji za vliv duchů, kteří přicházejí na výzvu nástroje a pomáhají trpícímu. Nyní se nazývá muzikoterapie, kde byly prováděny studie o vlivu frekvencí a vibrací přímo na tělesné tkáně a psychiku.

Svým vlivem hudba zcela pokrývá celou bytost člověka, není možné izolovat jakýkoliv konkrétní systém nebo emoce a odstranit zbytek z vlivu zvuků a vibrací (to zahrnuje metabolické procesy a intelektuální úroveň, počet chyb v práci a koordinaci pohybů).

Rozmanitost efektů je dána tím, že vliv hudby na mozek je obrovský, a tudíž na všechny ostatní procesy, které ho poslouchají. Člověk by neměl předpokládat, že všechny dopady jsou pozitivní, protože hudba, stejně jako každá jiná účinná látka, může být také škodlivá. Pokud se jeho vibrace neshodují, dochází ke zničení tělesných tkání, může být způsobeno svalové napětí a bolest. Jestliže rytmus a frekvence hudby shodují se s frekvencemi mozku, duševní poruchy mohou nastat (manické stavy a psychotické vize), ale bez koincidence frekvencí, drobné motivy mohou způsobit depresi nebo zhoršit existující až do sebevražedných pokusů. Hudba na pozadí, tak obyčejná ne jediný na veřejných místech, ale také doma, je vnímán mozkem jako efekty hluku a nadměrné stimuly, který přetíží nervový systém.

Hudba je podobná svým účinkům na člověka s jakoukoliv chemickou látkou, správným dávkováním a včasným podáním, které může zachránit i zabít. Analogie je tak důležitá, že pokrývá i oblast závislostí. Protože existují určité hudební drogy, které ovlivňují psychiku, srovnatelné s chemickými drogami. Dovedné využití síly hudby může navodit hemisférickou komunikaci (pokud nastavíte zvuk v jednom uchu na 150 Hz a ve druhém na 157 Hz), což zajistí jejich synchronizaci. V neschopných rukou vede hudba k degradaci, omezeným reakcím a úrovni inteligence (zejména s ohledem na dlouhodobý poslech stejného typu hudby).

Vliv hudby na lidské zdraví

Lidské zdraví je závislé na hudebním vlivu, především díky tomu, že hudba nebo rytmus synchronizuje práci orgánů a systémů. To se děje ve směru zlepšení nebo nerovnováhy - otázka výběru díla, ale skutečnost, že fyzické tělo je citlivé na účinky vln různých frekvencí a vstupuje do nich rezonance, ze kterých rytmy práce těla ustávají, je nepopiratelné.

Vliv hudby na neuroendokrinní funkci je používán nejvíce často, protože to dává pozitivní účinek v docela krátkém čase, protože Nejcitlivější jsou nervové smyslové cesty. Snížení úzkosti a snížení bolesti je spojeno se zvýšením produktivity hormonů radosti a míru. Tento efekt je důležitý jak pro snížení bolesti hlavy způsobené nervovým napětím, tak i pro fyzická zranění (ve studii, kdy byl aplikován malý elektrický výboj, účastníci poslechu hudby téměř necítili nepříjemné pocity, zatímco jiní zaznamenali významnou míru bolesti).

Poskytování celkového relaxačního účinku na tělo zmírňuje svalové svorky, které způsobují bolest, navíc uvolněné svaly reagují adaptivněji na účinek bolesti, dělají z nich část a absorbují tlak, zatímco napjaté odporují, než zvyšují bolest.

Hudba zlepšuje fungování srdce a normalizuje tlak, kterého je dosaženo uvolněním sevřených nádob a synchronizací práce orgánů. V zásadě platí, že všechny nemoci orgánů mají jednu věc společnou - změnu rytmu práce, kterou lze obnovit zdravým orgánem poslechem hudby s podobnými vlnami a rytmy.

Některé zvuky (zejména zvuky zvonů) mohou zničit škodlivé viry a bakterie. Ale i některé zvuky mohou zničit buňky samotného organismu. Vzhledem k tomu, že každý orgán vibruje a pracuje ve svém vlastním rytmu, stejně jako každá buňka v něm, mohou být hudební vibrace pro ně buď specifickou léčivou masáží (přece jen tyto vibrace pronikají hluboko do tkáňové struktury) nebo destruktivním kladivem. Studium zvuku lidského těla na vibrační úrovni odhalilo podobnosti se zvukem melodií (DNA připomíná indické chrámové mantry a rakovinové buňky znějí podobně jako pohřební pochody).

Volba toho, co naslouchat a v jakém množství, buď se oživujeme, nebo nakonec dokončíme svůj fyzický a duševní stav, a to nejen na vnější úrovni, ale na buněčné úrovni.

Vliv hudby na děti

Dětský organismus má nejen nejsilnější účinek, ale je i formativním faktorem pro rozvoj všech orgánových systémů a vnímání okolní reality. Je to faktor, který rozšiřuje potenciál jednotlivce, takže děti, které neustále poslouchají klasickou hudbu, začínají mluvit rychleji než jejich vrstevníci, jsou k dispozici více zvuků, aby je mohli vyslovit, jsou si již dobře vědomi intonace významu v dětství.

Vliv hudby na děti nezačíná ukolébavkami a zvuky světa mimo okno. A i když je dítě v lůně, které nese sílu nervového systému, umožňuje synchronizovat procesy vnitřní práce (stejně jako u dospělých, je to jen rozdíl, že normalizace poruchového orgánu je důležitá pro dospělé a jeho tvorba je důležitá pro plod). narození).

Hudební vliv se dokonale vyrovná s odstraněním úzkosti a strachu u dětí, kdy logické argumenty o bezpečnosti podmořského prostoru nejsou vhodné a ukolébavky jsou nejlepším sedativním a hypnotickým lékem. Naladí vlny mozku na harmonický tok, vyvolá uvolnění svalového napětí. Z nervového systému je to hudba, která je přirozenou a účinnou metodou pro nápravu osobních a emocionálních problémů u dětí.

V prvních letech života je obzvláště důležité zvolit správný hudební doprovod s odborníkem, protože pomáhá dítěti rychleji a organičtěji se přizpůsobit neznámému světu. Kromě toho se snižuje negativní vliv narození nebo těhotenství. Zvláště s kyslíkovým hladověním v historii.

Hudba stimuluje produkci nezbytných enzymů, zvyšuje aktivitu nervových drah a celého těla, což se obvykle snižuje, když je nedostatečná výživa tkání kyslíkem. Neurologické poruchy mohou být korigovány uchýlením se k muzikoterapii, ale zde byste neměli očekávat rychlé výsledky, protože budete raději jednoletou muzikoterapii uklidnit z pomalé melodické hudby. Čísla nejsou tak velká, s přihlédnutím k absolutním přirozeným účinkům a revitalizaci vlastních sil těla namísto lékařského ošetření a může být také zahrnuta do přirozeného průběhu každodenního života.

Přirozeně existují kontraindikace, jak při výběru kompozic, tak ve vlastnostech dítěte, s těžkými chorobami, křečovitými záchvaty a vysokým tlakem, je lepší upustit od hudebního dopadu a napravit akutní stav pomocí rady lékaře.

Vliv hudby na vývoj dítěte

Dítě začíná vnímat svět zvuků od patnáctého týdne intrauterinního vývoje a do dvacátého století se zaznamenávají projevy aktivity k hudebnímu vlivu, obsahující melodii a rytmus. Od tohoto věku začíná vliv hudby na vývoj dítěte s přímým vlivem na rychlost dýchání a svalový tonus a tyto ukazatele vedou ke správnému fungování somatických a psychických charakteristik. Nasycení a výživa tkání kyslíkem přispívá k jejich plné tvorbě, což vyžaduje snížení svalového napětí pomocí klasické hudby. Milovníci rocku by se měli připravit na hyper-vzrušení dítěte, jeho agresivitu a nervozitu. Poslech matky (a tedy i dítěte v děloze) klasických i jiných harmonických děl má pozitivní vliv na tvorbu vysoké inteligence, která urychluje rozvoj řečových schopností.

Pokud jde o doporučení, je běžné, že hudba by měla být melodická a vyvážená, bez nízkých frekvencí a tvrdých zvuků, ale v žádném případě byste neměli postupovat podle pokynů článků doporučujících určitou práci, pokud je reakce dítěte na ni negativní. Děti nenápadně pociťují potřeby svých těl a vědí, co je pro ně dobré a co je destruktivní - proto experimentují a kladou na skladbu, kterou má dítě rád. Postupem času je možné rozpoznat známé melodie dítětem v děloze, obvykle se zklidní, zamrzne, usne.

Pro předškoláky je hudba důležitá ve vývoji paměťových a mozkových funkcí, neocenitelná v případě problémů s řečovým aparátem a koncentrací, mentálním stresem. Kromě korekce hudba rozvíjí intelekt, logické a prostorové myšlení, přispívá k tvorbě soudržné a zralé osobnosti. Tvořivost je výraznější u dětí, které jsou od dětství obeznámeny s hudbou, a rozvíjejí také vrozenou estetickou chuť (takové děti obvykle nemusí mluvit o slučitelnosti a relevanci oděvu a chování a mají pocit taktického vrození).

Osoba, která má kontakt s hudbou, se nejen vyvíjí rychleji a harmoničtěji, ale lépe se vyrovná s krizovými emocionálními okamžiky (ať už se jedná o věkové krize nebo události, které narušují známé prostředí).

Hudba poskytuje nervovému systému různé možnosti odezvy, stejně jako odrazový můstek pro ekologicky šetrný život nahromaděných emocí, což zvyšuje adaptabilitu a stabilitu.

Podívejte se na video: TOP 5 Vliv hudby na cloveka (Červen 2019).