Psychologie a psychiatrie

Jak se stát ženským

Jak se stát ženským? Taková otázka vývoje nebo objevování vlastních ženských projevů znovu nabývá na významu, protože když je žena obdařena všemi vlastnostmi a projevy ženskosti od narození, čím dál více se vrhá do společenského života, žena je ztrácí nebo některá z nich. Realita života prakticky vyrovnávala genderové rozdíly a ženy spolu s četnými právy dostávaly další povinnosti, nyní vstupují do těch oblastí života, které byly dříve dostupné pouze mužům a jsou tam nuceny soutěžit za poměrně náročných podmínek. S neustálým bojem o přežití, nebezpečím ukázat vlastní slabost a potřebou používat strategie mužského chování, žena si zvykne žít tímto způsobem a pak se ptá, jak se stát měkkým a ženským spíše než tvrdým, bezhlavým strojem pro dosažení cílů.

Ženskost se nezískává ani v jeden den, ani v lázních, je to vrozený stav každé ženy, každodenní péče je pouze o její údržbu nebo obnovu v případě ztráty. Pokud tedy přijdete na seminář věnovaný něčemu o ženskosti a začnou vás přetvářet na ten, který jste nikdy nebyli a jste nuceni dělat věci, které z vás vysávají energii, a nevyživují sílu a radost - nechte se odvážně, protože odhalení příroda by neměla být vnímána jako násilí a tvrdá práce. Vracet se a starat se o vlastní ženskost v průběhu organického průběhu událostí je doprovázeno radostí, inspirací, návalem síly a touhou sdílet takový šťastný stát, který se snadno usiluje dál.

Jak se stát ženským

Žena obvykle začíná uvažovat o podobné situaci, když si všimne nedostatku mužské pozornosti vůči své vlastní osobě a zároveň se to s největší pravděpodobností změní v mužském týmu, kde je její přítel, partner nebo soutěžící, ale nikdo ji již dlouho nepozval. . Kolize s realitou může způsobit cestu k návštěvě přítele, který je ztracen, a neví, jak se vyrovnat s nejjednoduššími úkoly (řídit hřebík nebo jít sami na nákup potravin). Poté, co se žena obrátila k analýze, začala chápat, že její manžel, bratři a neznámí muži se hrnou do pomoci tohoto nemotorného muže a od ní, který si obratně vybere cvičení v železářství, naopak, rozptyluje.

Pokud přemýšlíte o tom, jak se stát více ženským a jemnějším, podívejte se blíže na svůj vlastní vzhled, obvykle to znamená hodně o vašem stavu a zvyku navázat kontakt. Pro studené, pichlavé a povýšené, pozorování každé maličkosti u mužů může být zajímáno čistě profesionální nebo lékařské. Mnozí se snaží obléknout do růžových sukní s volánky, pověsit se s vyzváněcími náramky a čekat na štěstí, ale ženskost většinou spočívá nejen ve vnějších projevech. Můžete se dostat do referenčního stavu krásy kina, ale jakmile se lidé kolem vás setkají s vaší myslí nebo slyšíte poznámky mentora ve vašem hlase, kouzlo vnější masky se rozpustí. Vaše gesta a chůze, způsoby mluvení, slovní zásoba a hlasitost hlasu, dotek a smysl pro takt hrají v projevu ženskosti mnohem větší roli.

Ženskost je nejdůležitější kvalita, která přitahuje muže, a ne smysl pro humor, erudici a čerpaného kněze (to je spíše ženský seznam přitažlivých parametrů v člověku), ale je chybou předpokládat, že projev ženské povahy je nezbytný pouze v mužsko-ženských vztazích. Jedná se o soubor vlastností, které pomáhají budovat a zlepšovat vztahy v rodině (v jejím globálním smyslu, se všemi příbuznými a generacemi) a pracovním týmem. Mnoho lidí začne přemýšlet o tom, jak se stát měkkým a ženským, když se objeví dítě, protože pokud se oba rodiče chovají více mužským způsobem, pak dítě prostě nemá místo, kde by se mohlo naučit citlivost, chápání emocí, budování komunikace a mnoho dalších věcí, které jsou více rozvinuté u žen.

Abychom pochopili, jak se stát více ženským a jemnějším, stojí za to definovat hlavní postoje, které tvoří vnímání ženskosti mezi samotnou ženou a těmi kolem ní. Prakticky synonymem pro ženskost ve statistickém zjišťování byla měkkost a měkkost ve všem. To se týká toho, jak prezentujete svá vlastní gesta, jsou-li ostré a roztrhané, pak je obraz daleko, a pokud je hladký a plynulý, pak jste blízko k ideálu. Měkkost dotyku, teplá, téměř nepostřehnutelná, namísto ostrých otřesů nebo nečekaného, ​​děsivého dotyku.

Měkkost vašich intonací a hlasů - pokud kontrolujete, jak komunikujete s lidmi, odstraňujete hysterické pronikavé poznámky, snižujete zabarvení a přidáváte sametovou, dokonce i tvrdá kritika bude znít měkce a obálka. Měkkost se týká toho, co lidé zažívají při dotyku - teplý kašmír, měkké hedvábí, dobře udržované teplé ruce se ponoří do atmosféry světla, pohodlí a tepla. Zatímco kůže, kovové nýty, ledové prsty, aby vás napnout a shromáždit, a vnitřní pocit takové osoby je ostražitý a nepřátelský.

Pokud pociťujete ztrátu komunikace s ženskou, pak se připojte k ženské společnosti, v zásadě by to mělo být pro každého (alespoň v minimální verzi jednoho přítele), protože mužská společnost nikdy nenahradí komunikaci se ženami stejného pohlaví. Naše energetické a světonázorové procesy jsou uspořádány různými způsoby a když jste v mužském prostředí po dlouhou dobu, vaše přirozené rytmy a cesty začínají být přeskupeny tak, aby byly méně vhodné. Ženská společnost obnovuje normální fungování ženské psychiky, kde se emoce stávají dostupnějšími, zároveň pozorováním mnoha detailů a realizací výhradně ženských potřeb.

V ženském kruhu jsou splněny zvýšené komunikační potřeby a nakupování bude mnohem zábavnější s přítelkyní, než vytrhávání toho nejlepšího z ostatních, aby se pokusili o tisíce oblečení (dobře, nebo co se vám líbí z toho, co muži nerozumí). Kromě toho podporujete svou genderovou identitu a chápete, že každá situace může být vyřešena ženským a mužským způsobem a při pohledu na své přátele a naslouchání jejich příběhům se můžete hodně naučit (například, jak porazit samotnou kuchyňskou poličku).

Ženskost se projevuje v chování veselí a různých koníčků, při komunikaci, otevřenosti a připravenosti pomoci člověku objevit se (můžete včas zaplnit nepříjemnou pauzu v rozhovoru a člověk vám bude velmi vděčný). Ženská dívka je v kontaktu se společností a aktivně se podílí na jeho životě, projevuje laskavost, péči a jemnost. Tj přísahat na stanici s opilým opustit policejní důstojníky, a vy můžete krmit tramp sami. Existuje názor, že ženský lexikon netoleruje urážlivá slova, ale neměli byste se proměnit v bezbrannou ovce - naučte se postavit svého soupeře na místo tichým hlasem a literárními epithetami (to zní ještě více ofenzivně, protože vás okamžitě zvedne o několik úrovní výše).

Propagovaný obraz védské ženy, jako ideálu ženskosti, může vést po nesprávné cestě vnímání - úsměv, prosím, mlčí, tolerujte, ale to není pravda, dokonce ani z pohledu samotného védského pojetí. Říká hodně o úctě a sebeúctě, a také, že pokud se s vámi člověk chová nevhodným způsobem, pak je vaší přímou odpovědností toto chování zastavit.

Žena není jen měkkost, ale také vášeň a oheň, mocná síla, která může vytvořit a zničit. Uzavření části vaší energie, která se jeví jako pohodlná, není cestou k vaší ženskosti. Nezapomeňte, že všechny vaše vlastnosti jsou položeny z nějakého důvodu, a musíte se naučit, jak je aplikovat, a pokud máte obrovskou moc, pak je poslat do světa, netolerujte zesměšňování a hrozby - dávejte silný a okamžitý odraz, ukazující vaše zuby. Je to takové živé a skutečné lidi, kteří přitahují pozornost, ženy, které jsou schopny postavit člověka na své místo, jsou pro ně zajímavé, protože každý člověk má své limity a limity přípustnosti.

Jak se stát ženským a žádoucím

Pokud hovoříme o projevu ženskosti, jako o hlavním činiteli přitahování mužů, začíná se dotýkat důležitosti vzhledu, i když mluvení o normách je k ničemu, protože kritéria pro krásu a ženskost se mění v závislosti na éře a zemi, pokud si nemyslíte, že každý člověk může mít svůj různé chutě. Přizpůsobení se obrazu z obalu již není relevantní, místo toho byste měli zdůraznit své vynikající vlastnosti a postarat se o to. Z hlavních bodů, které se objevují a hovoří o zdravotních problémech, stojí za to se zbavit - vyléčit kůži, opravit svou polohu, pracovat zuby a nehty, stejně jako stav vašich vlasů. Tyto ukazatele by neměly odpovídat módě, ale měly by hovořit o zdraví a vypadat dobře upravované. Neexistují žádné peníze na módní zbarvení a stavbu - odříznout oddělené konce a odstranit peelingový lak. Ženskost není v množství, které zůstalo v kabině, ale s ohledem na vlastní tělo.

Dopřejte si péči ve formě masáže a aromaterapie - to nejen posiluje vaše zdraví, ale naplňuje vás radostí, doplňuje taktilní hlad, podporuje produkci endorfinů, rozvíjí citlivost. Žena, která svítí štěstím, uvolněně se pohybuje a pozná své citlivé a erotogenní zóny zcela jiným způsobem, je vnímána i cizinci, kteří jdou po ulici. V zásadě je celá žena o potěšení. Čím více se mu věnujete, tím více znáte cesty a vaše vlastní reakce na různé příjemné události, tím větší rozmanitost smyslnosti můžete dobýt člověka. Kromě toho, spokojená žena se stává měkkou a plastickou, v jejím chování bez jakýchkoli vědomých opatření je stále více a více ženskosti odhalena a stává se stále více žádoucí.

Bylo by hezké jednat s jejich vlastními společenskými rolemi (milenec, matka, dcera, šéf, mužské inkarnace), protože to je jejich zmatek, který brání výstavbě plnohodnotných párových vztahů. Děje se tak kvůli protažení dětského a adolescentního komplexu, výslednému psychotraumatu, nebo je to důsledek jednání na scénáři, ale když žena komunikuje s mužem z jiné pozice, ztrácí touhu. Například, zvýšená kontrola a vazba, mateřské vztahy v malých dávkách jsou vhodné ve vztahu, zejména když je manžel, například, nemocný, ale nadměrná komunikace z takové pozice zabíjí jakoukoliv intimní touhu. Stejně jako interakce z role malé holčičky, bude zahrnovat v člověku péči a on vám přinese bonbóny, ale bude budovat vztah s dospělou ženou uvnitř. A se silnou aktivitou vašeho animusu se vztah stane konkurenčním, ale ne milujícím. To je jen několik příkladů toho, jak role a vnitřní subpersonality mohou zničit vztahy, takže pokud máte pocit, že vaše chování je také spíše než kupovat třetí sexy šaty, raději jděte do psychoterapeuta, abyste se naučili, jak regulovat projevy svých vlastních vnitřních částí v interakci s lidmi. lidí.

Touha v člověku vzrušuje ne to, co vidí, ale to, co si dokáže představit - je to jeho představivost a podcenění, které inspirují inspiraci, ale upřímné střihy a jasné barvy přinášejí nudu (co si můžete přát, pokud jste už všechno viděli?). Toto pravidlo funguje s ohledem na vzhled (tak si vyberete uzavřené styly, ale načrtněte svou postavu) as ohledem na chování (nejednoznačné vtipy s královskou inteligencí, žádné rozpaky, když mluvíte o intimních chvílích, spolu s fyzickou imunitou) - takové kombinace dělají mužskou fantasy práci plnou, a touha vaší společnosti je stále silnější.

Jak se stát elegantním a ženským

Elegance je to, co zachrání mnoho žen v jejich projevu ve světě, je vždy relevantní, vždy relevantní, zdůrazňuje ženskost a nejde ven a móda. Základem každé elegance - jednoduchosti a chuti, s ohledem na vzhled, je bezvadná osobní hygiena a udržení zdraví těla, úhlednost (nadměrná délka nehtů a vlasů v různých částech těla může deformovat obraz při respektování všech ostatních doporučení). Sledujte moderování v make-upu - jeho hlavní funkcí by mělo být přizpůsobení tónů pleti, všechna ostatní barevná řešení mohou korigovat nedokonalosti, být v neutrální nude, s výjimkou večerních obrázků nebo pro speciální případy, pak můžete přidat jasný akcent (dodržení principu moderování - buď očí nebo rty).

Elegance je kvalita, která se vztahuje ke všemu, takže při výběru parfému se zastavte u jednoho původního představitele parfému, namísto tuctu lahví padělků nebo levných kolín prodávaných v přechodech. Totéž platí pro klenoty - pouze lakonické platinové náušnice jsou lepší než celý případ levných šperků.

Pokud jde o oblečení, mělo by to zdůraznit vaši důstojnost, být pohodlné a odrážet váš vnitřní styl. Pokud máte mnoho změn míst za den, a snažíte se cestovat na bílých patách, bude to vypadat vtipně. Vždy si vyberte ten, který odpovídá situaci a vašemu životu. Samozřejmě, oblečení by nemělo být nošeno, plné děr nebo špinavé, ale není třeba kupovat vše v drahých buticích. Při skládání vlastního stylu se může ukázat, že nejpohodlnější košile z přírodních tkanin se prodává v nedalekém ručně vyrobeném obchodě.

Nevíte, co si vybrat, dáváte přednost klasice a pokud nešijete oblečení na zakázku - upravte je tak, aby vyhovovaly vaší délce a šipkám, objemu a erupci (postavy jsou jiné a vzor továrny je jeden, takže po utrácení času, který je vhodný pro oblečení, získáte dokonalý vzhled) sedí na tobě věc).

Klasické barvy a přírodní tkaniny vypadají draho a elegantně, navíc se úspěšně kombinují, takže získáte univerzální skříň. Mezi volbou nosit něco nebo ne, vždy zvolit menší množství - jednoduchost je základem elegance a obraz přetížený detaily je typičtější pro boho-chic než pro klasickou eleganci.

Ale pouze v externích projevech ženská elegance nekončí, ale spíše se projevuje, hlavní aspekt se týká chování a chování. Věnujte pozornost svému vlastnímu projevu, který by měl být nejen jemný a tlumený, ale také gramaticky správný, krásně konstruovaný a bez obscénních výrazů. Mluvená a slangová slova, parazitická slova, nesprávné akcenty zkazí jakýkoliv obraz.

Schopnost vytvořit příjemnou atmosféru a ukázat lehkost je důstojnost elegance. Schopnost mít lidi k sobě, najít společná témata (mimochodem, mohou být připraveni předem) a zůstat klidná ve všech situacích - je získávána prostřednictvím školení. Zdvořilý postoj k lidem (bez ohledu na jejich postavení a vaše osobní vztahy) a dodržování sociálních norem nejsou pouze projevy znalosti etikety, ale také charakterizují vnitřní inteligenci člověka. Lehkost a nenápadnost, zdrženlivost a důvěra, vytrvalost a důstojnost jsou společné rysy elegance a ženskosti.