Nadšení je emocionální stav, který odráží multidimenzionalitu projevu pocitů a činností pozitivního spektra. Nadšení prostými slovy je synonymem inspirace, snahy o jednání, dosažení cílů, jejichž motivace není nutností, ale přítomností touhy, inspirace, nálady. V činnosti, vedené nadšením, je z procesu a od úspěchu pouze myšlenka bzučení a vnitřní plnosti, chybí diskrétnost jiných významů.

Samotný koncept původně znamenal mužskou posedlost démony, duchy, božstvy, která vysvětlovala nadměrnou aktivitu. V prozaičtějším světě materialismu je přítomnost značné míry aktivity a veselosti důkazem, že člověk je plný nadšení. Týká se projevu činnosti a ideologického závazku, kde k dosažení cíle není vždy nutné, možná budete muset zachovat loajalitu.

Co je nadšení

Koncept nadšení pochází z lidského jádra člověka, odkazuje na motivaci, ale na její vnitřní druhy, protože nadšení nelze přivést zvenčí. Člověk bez nadšení může poslouchat motivační projev, může zlepšit výkon, vidět svůj vlastní prospěch, ale nesmí být v nadšení. Velké množství energie v takovém stavu je čerpáno z kontaktu s mentálním zdrojem, tj. člověk je nadšený, když se několik sfér lidské osobnosti shoduje - duchovní momenty (projevy vyšších aspirací), podvědomé touhy (jako velmi silná hnací energie) a vnímané potřeby (odstranění mentálních zákazů z projevů a snaha o dosažení žádoucího).

To je na křižovatce těchto tří komponent a tam je silný výbuch energie mířil na snadný, tvořivý a inspiroval realizace plánu. Pokud alespoň jedna ze součástí není zahrnuta, pak nebude nadšení. Bez vědomých potřeb budou touhy podvědomí potlačeny kritizující částí osobnosti a primitivní a nejsilnější energie bude uhasena. Bez podvědomých tužeb bude proces realizace cíle dlouhý a bez jiskry, a v nepřítomnosti duchovní složky to všechno může mít destruktivní tendence nebo přemísťovat člověka k degradaci, protože podvědomí (často skryté, potlačené a nechtěné části struktury osobnosti) vstupují do arény.

Nadšení prostými slovy představuje energii radosti, kreativního toku, důvěry v úspěch a přítomnosti podpory z okolního prostoru. Státy, které mohou být zaměňovány s nadšením pro energetickou sílu, s níž člověk překonává překážky, ale přesto nejsou zcela běžné. Jedná se o varianty různých manických aspirací (až do exacerbace psychotické povahy), jakož i různé euforie. Podobným bodem pro tyto stavy bude zvýšená úroveň energie a nezvratná touha dosáhnout cíle, ale v případě mánie je motivace diktována bolestným stavem mysli. To může být vyjádřeno v lhostejnosti aspirací, a člověk se snaží dosáhnout všeho najednou, spěchá z jednoho cíle do druhého, nebo naopak, příliš přetrvávající v dosahování tohoto cíle je nemožné, ignoruje kritické vnímání reality, nestará se o svůj vlastní stát. V euforickém stavu (způsobeném shodou okolností nebo užíváním specifických látek) je benigní stav, bolestivé nadšení se nedá pozorovat, ale když se mění chemické složení krve, motivace se rozpouští ve vzduchu, což naznačuje jednání člověka bez nadšení, protože stabilnější vliv na osobní projevy činnosti.

Dlouhá nepřítomnost ve zkušenostech takové dlouhé a silné inspirace může naznačovat intrapersonální problémy. Často se vyskytuje, když člověk přestane poslouchat své potřeby a pokračuje dál s ostatními, vykonává akce, které potřebuje, ale nedává mu potěšení, ale také ztrátu orientace v jeho životním směru je třeba přičítat, a pak, když neví, kam jít, osud může být předán ostatním nebo jít s proudem - v takových podmínkách není moc a inspirace, protože nejsou dány k realizaci snu někoho jiného. Se sníženým sebevědomím, neustálou sebekritikou a nedostatkem vnější podpory je nutné, aby nadšení vynaložilo mnoho úsilí na překonání zvláštnosti, kdy je jakákoli akce zastavena a kritizována. Ačkoli některé takové nesnesitelné podmínky a prosazování boje a velkých úspěchů, ale je to spíše výjimka (když si lidé dali za cíl dostat se z nehodné společnosti, kde jsou nyní, nebo dokázat, že jsou ponižující kritici jak špatní jsou).

Dlouhodobý nedostatek nadšení vede ke zvýšené depresi, rozvoji neuróz různých projevů a má také přímý vztah k degradaci jedince, protože psychický systém je navržen tak, že jakmile člověk přestane vyvíjet, nevyhnutelně začne degradovat (stejně jako v dialogu postav ze zrcadla). . Aby nedošlo k úplnému nedostatku motivace, sledujte své vlastní prostředí. Na jedné straně je nemožné, aby člověk inspiroval nadšení, na druhé straně tím, že pozoruje ostatní, nevědomky kopírujeme jejich životní strategie, a proto jsme v bažině, kde se nic neděje, riskujete, že rychle ztratíte své vlastní touhy a plány a obklopíte se inspirovanými lidmi se zářivými světly. skrze vaše oči získáte svolení a inspiraci pro své vlastní úspěchy. Je to jako pozitivní - nikdo vás nebude nutit smát, ale vzhled úsměvu a dobré nálady je pravděpodobnější u smíchových veselých kamarádů než u bolavých depresních.

Nadšení má vícerozměrné pojetí, své vlastní zvláštnosti projevuje v každé osobě (někdo potřebuje méně spánku a někdo zvyšuje pozornost), stejně jako může sloužit různým účelům. Navzdory tomu, že je obvyklé používat tento stav jako něco vzrušujícího, něco, za co stojí za to usilovat (což je odůvodněné a člověk, který zažívá takový silný vzestup, může být opravdu záviděn jeho smyslem pro sebe), ale realizace projektů nadšení není vždy krásná. Nezáleží na specifikách státu, ale na specifikách osobnosti a jeho morální povaze, s velkým nadšením, můžete vyvinout novou zbraň, která dokáže vymazat celý život a vypustit ji, a můžete šít šaty se třpytkami - různé úrovně a různé důsledky jednoho státu.

Jak nadšení pro člověka

Nadšení má vliv na několik oblastí lidské manifestace. Ze změn chování, které jsou patrné jak pro samotného člověka, tak i pro jeho okolí, je charakteristické zvýšení pracovní kapacity v určité oblasti (není třeba odpočinku a přerušení, stejně jako přechod na jiné aktivity. Protože práce dle vašeho výběru přináší spoustu radosti). Radost je neustálým společníkem člověka ve stavu nadšení, je schopna najít pozitivní momenty ve všem, a selhávající situace směřují k prospěchu (využívá zpoždění letu k provedení nezbytných hovorů, vypnutí elektřiny pro reorganizaci a optimalizaci prostoru).

Pocit požitku přináší práci i odpočinek a obě tyto aktivity jsou aktivnější než kdy jindy, naplněné novými nápady. Taková osoba je schopna dostat projekt ze země, navrhnout novou myšlenku a desítku dalších pomocných miniprojektů. Posílení tvůrčí činnosti jako skutečnosti tvorby a adaptace jde na kvalitativně novou úroveň, při které je přítomnost vnějších problémů nebo neočekávaných potíží téměř neschopná srazit člověka z rovnováhy, protože jsou snadno a bez námahy překonány.

Nadšení mění průběh života, a ne samostatnou oblast inspirace. Pokud se jedná o pracovní nadšení, pak to vede k úspěchu a úspěchům, často doprovázeným dalšími bonusy, s výjimkou dosažení cíle. Je to dáno tím, že zaměstnanci a vedoucí pracovníci pozorují práci člověka a vidí jeho rychlost a kvalitu realizace. Člověk v nadšení je nekonečně účinný a dostává bonusy a povýšení, složitější a zajímavější úkoly, ale to není vždy ta správná strategie, protože pokud nové úkoly nejsou v jeho oblasti zájmu, pak nebudou existovat ani ukazatele vysokého výkonu. . zanechte jiskru.

Pokud se entuziasmus vztahuje k osobnímu životu, pak bude aktivnější osoba schopna snáze prosadit a vzít vztah na novou úroveň, navíc je to hybná síla různých činů a krásných gest (a také ne tak jasných, ale velmi hodnotných, jako pozornosti - když se jedná o objekt znát téměř všechno a zdá se, že dokáže hádat myšlenky). Kromě začátku a rozvoje vztahů pomáhá nadšení v rodinném životě rozvíjet vztahy, přinášet je na vyšší úroveň interakce.

A protože člověk je úplný, změny v jedné z oblastí nevratně vedou ke změnám v jiné. A ukazuje se, že nadměrné nadšení v práci pohltí čas a energii potřebnou pro rodinu, a pak tyto vztahy buď zmrazí, nebo projdou krizí nebo skončí. Milující inspirace může, stejně jako pomáhat člověku rychleji řešit jiné životní úkoly, aby se rychle uvolnil čas pro předmět lásky, aby nás mohla zcela ignorovat jiné potřeby pro vůdce. Jak dochází k distribuci, závisí na osobním postoji osoby a jeho vnitřní moudrosti týkající se udržování různých oblastí svého života.

Samostatně stojí za zmínku vliv nadšení na somatické projevy. Zvýšení hladiny energie je schopno přizpůsobit fungování mnoha systémů těla, dochází ke zvýšení odolnosti a odolnosti vůči stresu. Jsou možné změny v obvyklých biorytmech a potřebách (zkrácení spánku, měnící se potřeby potravy nebo chuťových preferencí), charakterizuje se zvýšená vytrvalost a metabolické procesy v těle, zvýšený tón pleti a svaly. Tj Nadšení je aktivační a tonizační stav, který spouští práci a stimulující faktor pro vnitřní procesy v těle.

Jak rozvíjet nadšení

Je to nadšení, které je hnací silou úspěchu, stojí za to pracovat na jeho rozvoji, protože vytrvalá, únavná a každodenní práce vede ke stabilním výsledkům, ale ne k novým pokrokům a úspěchu. Jak se ukázalo dříve, nadšení je v podstatě blízké motivaci, ale motivace musí být vnitřní. Aniž by viděl cíl, nebude se kam pohybovat, a proto není třeba. V takovém procesu je nemožné oklamat, takže cíl by měl být váš vlastní, a nečetl v deníku nebo nahlédl na přátele. Trávit čas, studovat své touhy a touhy, bez kritiky a hodnocení jejich proveditelnosti (nezastavujte se, i když chcete jet jednorožcem prostřednictvím mléčné dráhy).

Kritika přijatá v dětství nedovolí snít, ale uzavře cestu energie, která se narodila v reakci na skutečný sen. Nechte je být v jakékoliv formě - sbírejte si své touhy a cíle, opravte je (seznamem, obrázky, záložkami v prohlížeči), pak si vyberte ty, ze kterých se začne třást - budou vás provázet a inspirovat. Pak mohou být přepracovány, aby přišli s tím, co s tím lze udělat. Dívka, která snila o tom, že se stane mořskou pannou, dostala plavání, stala se trenérem delfínů a vystupovala ve své show v kostýmu mořské panny a ten, kdo snil o létání ve vesmíru, navrhl a spustil počítačovou hru, kde jsou všechny tyto cesty možné.

Najdi někoho, kdo by se vyrovnal nebo četl jejich životopisy. Nemusíte kopírovat cestu těchto lidí, která nebude fungovat, protože podmínky jsou odlišné a vy jste jiná kombinace osobních kvalit a potřeb. Ale na určité myšlenky nebo na ochranu proti možným chybám může taková analýza vést. Stejně jako kdybyste něco vytvořili, stojí za to prozkoumat otázku, jak to bylo provedeno před vámi a zda to bylo vůbec provedeno, možná se budete muset zabývat otevíráním nové technologie nebo ji modernizovat, nebo možná je vše připraveno a může být provedeno na základě zkušeností předchůdců.

Přezkoumejte svůj společenský kruh a pokuste se minimalizovat nebo správně komunikovat s lidmi, kteří jsou inertní a kritičtí, žárlí a nespokojeni, protože takové projevy snižují motivaci a vyladí váš vlastní systém myšlenek a vnímání na negativní, což uzavírá vizi možných možností, zatímco ve stavu víry a ambice, naopak, můžete otevřít nová řešení. O důležitosti podpory a optimistickém postoji je řečeno téměř všude, takže pokud vás někdo s vaším postojem vyloží a vyvíjí na vás tlak s frustrací, snažte se komunikovat méně nebo je zcela eliminovat. Vybudujte svůj vztah s ostatními na vzájemné podpoře a pomoci, praktikujte při řešení problémů jiných lidí, budete rozšiřovat své zkušenosti, rozšiřovat své obzory a lidé vám s největší pravděpodobností pomohou v případě potřeby. Obklíčíte se s lidmi s podobnými cíli a náladami a získáte kruh, ve kterém je váš vývoj možný, a může být také lepší pracovat na úkolu, který tým přidělil, a rozdělil odpovědnost, než aby si vše nakreslil sám - v kratším čase si zrealizujete několik snů.

Z vykonaných činností nechte ten, který vám přináší radost a konkrétní výhody - ideálně, kombinovat tyto okamžiky, ale to není vždy případ. Nevzdávejte se, co vás těší, protože právě taková zábava je výživná a plnící síla, která dává inspiraci. Mezi věci, které jsou užitečné, zanechávejte body, které přímo souvisejí s cílem, finančním blahobytem a fyzickou pohodou.

Stanovit globální cíle, více energie je věnována velkým snem, ale nezapomeňte pravidelně trénovat na něčem méně ambiciózním. Zde může pomoci rozbít velký cíl na několik viditelných fází nebo si každý měsíc nastavit nový malý malý cíl. Pozorování výsledků vašich vlastních úspěchů podněcuje nové úspěchy, a když jste neustále jen v procesu, aniž byste se radovali ze svého úspěchu, vrhá vaše vnímání do chybného posouzení, že všechny akce jsou bezvýhradné.

Neočekávejte, že euforický stát začne jednat, nadšení nepřichází do pasivity, ale vzniká v průběhu činnosti, vaším úkolem je, aby byl chutný a příjemný a nečekal, že pokud přijde stav nadšení, bude pokračovat, dokud nedosáhne. Stejně jako všechno ostatní na tomto světě má nadšení své vlastní rytmy a v těch chvílích, kdy to oslabí, je důležité nevzdávat se toho, co začalo, a pak se inspirace vrátí znovu.