Arogance je kvalita osobnosti, která může v člověku vyvolat falešný pocit jeho významu v důsledku odtržení od jakéhokoli přichycení, nedostupnosti nebo chladu ve vztazích s okolím. Jinými slovy, člověk, jako „foukaná mýdlová bublina“, který chce vystupovat jako důležitá osoba, se stáhne z pravděpodobných, hmatových i emocionálních kolizí a vyzve každého, aby se ho dotkl, doslova i obrazně, jeho chlad a nedostupnosti.

Co to je?

Bible poznamenává, že povýšenost je vlastní jednotlivcům, kteří jsou oddaní a zanedbaní Bohem. Slovo arogance má staré slovanské kořeny původu a přesný význam tohoto pojmu je „vyhodit“ nebo „nafouknout“, synonymem je arogance, arogance nebo arogance.

Antony arogance stojí pokora nebo skromnost.

Arogantnost člověka s jeho „ledovým chladem“ odsune další osobnosti, které si přejí jít s citem dříve. Arogance vám neumožňuje sdílet vaše emoce a pocity, plakat, činit pokání. Současná kvalita člověka odradí od jakékoli touhy komunikovat s ním.

Pocity, náklonnost, láska - to jsou nezákonná slova ve slovníku arogantní osoby. Skrývá je hluboko v duši. Není žádným tajemstvím, že právě v projevech emocí a pocitů je odhalena originalita a individualita člověka, a pak se projevuje sympatie, které se změní v náklonnost. Pyšný člověk se obává zklamání, vzdaluje se od jakéhokoliv poutání, nedovolí nikomu do jeho vnitřního světa, takže přestává chovat se sám, příznivě, přirozeně a laskavě.

Arogance je „terapie“ plachosti, trapnosti a omezení. Osoba, která má masku aroganci, a to znamená, že je třeba se zbavit nepříjemnosti a ztuhlosti, je pro něj snazší vyřešit důležité otázky.

Povýšený člověk nikoho neučí, nevynucuje a netrpí. Uložení něčeho jinému není součástí jeho záměrů. Jeho pravidlem je jít "svou cestou". On je suspendován od jiného jednotlivce ne kvůli zanedbání, ale často protože “studené nepřístupnosti”, za kterým neistý jednotlivec je skryt. Intimita může „roztavit“ nedostupnost, odmítnutí a za tím se objeví vlastní nedokonalost a slabost. Arogance je ve svých vlastnostech velmi blízká náročnosti, manýrismu, ztuhlosti.

Povýšená osoba není dychtivá ponížit jinou osobu. Jeho chlad a odpoutanost způsobují škodu všem, a tak provokují lidi k emocionálnímu rozhořčení a rozhořčení. Osoba, která má tuto kvalitu, však nemá cílené ponížení.

Příčiny

Vznik arogantního chování nastává v dětství.

Vývoj arogance je ovlivněn dvěma důvody:

- obranná reakce lidské psychiky, působící jako nadměrná kompenzace osobních vad;

- vznik arogance v důsledku zjevného úspěchu.

To vedlo psychology k tomu, že faktory, které přispívají k vzniku arogancí, jsou: pocit méněcennosti, sobectví, nedostatek sebevědomí, nízké sebehodnocení, když je dítě mazlíček v rodině, egocentrismus. Vyrůstá, dítě si na tuto roli zvykne, i když má skutečné úspěchy.

Pokud dítě vyroste v rodině s vysokým sociálním statusem, zvykne si na to, že zaujímá převážně lepší postavení ve společnosti než ostatní jedinci, pak se tento jedinec jistě stane arogantním, za předpokladu, že se prostředí lichotí, snaží se ho potěšit.

Známky arogance

Pro tuto kvalitu se vyznačuje přímost, nedostatek sykofonie, adulace, poslušnost. To jsou silné stránky, které dokáží převažovat nad nerozvážností, bombardovat, chlubit se, ohromovat. Povýšená osoba se trochu směje, protože se obává „upustit svou důstojnost“.

Povýšený člověk nikoho nestíhá, ale ukazuje svůj vzhled ostatním osobnostem, že nejsou jeho rovní. Toto je známé v vnějším chování a navrhne, že povýšený člověk nemá v úmyslu jít na sbližování, obzvláště přizpůsobit se někomu.

Když má povýšený člověk touhu komunikovat, „naskenuje“ jinou osobu, aby před zahájením komunikace identifikoval sociální status. Pokud jednotlivec nevyvolává zájem, povýšená osoba na něj „hází“ chmurným pohledem, nebo jednoduše uvede do pohybu neverbální signály opovržení: nehledí, zvedá obočí, odchází bez slyšení.

Arogantní člověk se snaží dělat bez slov. Pro něj inherentní spokojenost, sebevědomí, aroganci, aroganci, pohrdavě hanlivý postoj vůči ostatním osobnostem. Toto chování je často zaznamenáno v kontaktech s osobami stejného postavení a nejvýraznější v komunikaci s lidmi s nízkým sociálním statusem.

Komunikace s lidmi, kteří zaujímají vysoké společenské postavení, například, je-li šéfa, konformismus je často obsažen v povýšené osobnosti.

Arogance je také zaznamenána u osob náchylných k psychopatologii.

Pokud tedy má osobnost následující kvality, pak se lze dohadovat o její aroganci:

- hrdost;

- pompéznost;

- časté zvedání obočí;

- komunikace bez pohledu na účastníka;

- pohrdání v kombinaci s tvrdohlavostí, sebedůvěrou, odporem.

Povýšený jednotlivec potřebuje vládnout, má nadměrné přesvědčení o svých schopnostech a úspěchu. Ale arogance chování působí jako kompenzační mechanismus nejistoty. Takový člověk touží po obdivu, úctě k přítomnosti určitých kvalit nebo činů.

Arogantní chování v určitém měřítku a za určitých okolností je vlastní všem lidem. Co se však týká jednotlivců, kteří se vyznačují neustálou arogancí, je to jejich silný model chování.

Arogance člověka vyvolává agresi, diskriminaci a nepřátelství. Na osobní úrovni může arogance vést k extrémním formám, které poškozují lidské zdraví, protože prokazují společnosti její nadřazenost, že jednotlivec pracuje na hranici svého těla.

Jak se zbavit arogancí

Je-li potřeba se zbavit arogantního chování, je čas od času nutné, abyste se ocitli na místě těch lidí, kteří musí zažít aroganci člověka. Je důležité naučit se přijímat lidi tak, jak jsou, nehledě na to, že jsou něčím horším. Nic by nemělo dát jedné osobě právo na nadřazenost nad jinou. Pokud si povýšená osoba uvědomila, že urazil účastníka, pak by se v tomto případě neměl omlouvat, ale jednoduše se omluvit z čistého srdce. V situaci, kdy jiní považují arogantní osobu za vinnou, a neuznává vinu za sebe, měla by srozumitelně bránit svůj názor.

Při mluvení je nepřípustné poukazovat na osobní převahu, vyjadřovat opovržlivý postoj vůči komunikátoru. Můžete se zeptat přátel, příbuzných, spolupracovníků, upozornit na chyby, nedostatky a ctnosti v chování. Po analýze toho, co bylo slyšeno, je důležité přijmout skutečnost, že všichni lidé mají své slabiny a nedostatky.

Arogance, protože kvalita osoby zmizí, když se člověk začne zajímat o jiné, klást jim různé otázky, věnovat pozornost, přestat hodnotit a kritizovat.

Arogance je často nedílnou součástí nezralé osobnosti. Zralá osoba si uvědomuje, že ve vývoji neexistuje žádné omezení, v každém podniku budou nejúspěšnější lidé. Je důležité si uvědomit, že společnost existuje kvůli tomu, že někteří jednotlivci doplňují ostatní, a ti, kteří dosáhli významného úspěchu v životě, učí méně úspěšné lidi a nedělá si z nich srandu.

Podívejte se na video: Arogantní hňup a policie čr (Listopad 2019).

Загрузка...