Psychologie a psychiatrie

Rodové stereotypy

Rodové stereotypy převažují a jsou rozšířenými představami o chování, vzhledu, sebeprezentaci a aspiracích v závislosti na pohlaví. Stereotypy jsou spojeny s udržováním fungování genderových rolí, které jsou vytvářeny jejich rysy, ale také ovlivňují jejich reprodukci v následujících generacích.

Studium genderových stereotypů prokázalo jejich vliv na vznik genderové nerovnosti, jakož i na porušování osobnosti na základě pohlaví, které vytvořilo mnoho rally v oblasti genderové a genderové tolerance a feministického hnutí. Dopad těchto stereotypů závisí na historickém období analýzy a studovaném kulturním prostředí. Více rozvinuté ve výzkumných a kulturních zemích v menší míře využívají genderové stereotypy k regulaci sociálního chování. Uvědomění si, že předložená fakta o dodržování norem jsou daleko přitažlivější a neodpovídají realitě, umožňuje lidem objektivněji se vztahovat k realitě a pohodlně vybavovat své životy, realizovat talenty a uspokojovat potřeby, které v daném okamžiku vznikají, a ne v souladu s předpisy.

Role pohlaví a stereotypy

V méně rozvinuté společnosti je korelace sebe sama a hodnocení druhých stereotypy poměrně silná, protože při budování stereotypního vztahu nemusíte analyzovat svůj vnitřní postoj, situaci a identitu druhého, můžete si jednoduše připravit informace zvenčí a následovat jeho model. Charakteristikou v tomto případě je manipulace s významy a koncepty, spočívající v selektivním vnímání informací a jejich osobní svobodné interpretaci, která činí tyto postoje na úkor charakteristického chování základem pro manipulaci s ostatními.

Výskyt rigidní struktury genderových předsudků je vlastní tradicím západní kultury, kde jsou genderové role jasně odděleny, odpovídají fyziologickému pohlaví s trvalou konsolidací a v jiných kulturních komunitách, neboť sociální role, která je určena pohlavím, zcela chybí, může být také nahrazena změnou podmínek a potřeb. V takových podmínkách se nenarodí stereotypy a rámce a člověk se cítí svobodněji ve svých vlastních projevech a může úspěšně vykonávat různé činnosti.

Otázka, zda je zapotřebí genderových stereotypů, je otázkou, která má mnoho odpovědí, protože na jedné straně žádné stereotypy neumožňují vidět situaci skutečnou a ukázat flexibilitu adaptace, na druhé straně slouží jako spíše silný konstrukt pro udržení vhodného chování, neboť je nepsaným souborem zákonů, které zjednodušují výběr témat strategie života. který z různých důvodů není schopen vybudovat samostatný.

Samozřejmě, existují rozdíly mezi ženským a mužským a psychologie se zabývá těmito otázkami. A čím více studií o charakteristikách tohoto spektra, tím více důkazů bylo získáno, že mezi různými pohlavími je mnohem podobnější než různé, a psychika jakékoli osoby obsahuje projevy obou pohlaví (vlastní anima a animus). Rozdíly jsou zdůrazňovány, protože zranily oči, jsou věčným kamenem úrazu a hluboce zakořeněné v archaických vrstvách psychiky, je také vhodné vysvětlit a pokrýt další koncepty (například ponížení nebo podřízení druhého). Pokud člověk začne jednat pouze v rámci souladu s jeho fyzickým sexem, znamená to poruchy osobnosti, druh vzpoury opačné části, která se ukázala jako nepřijatá a poslaná do stínů.

Pojem gender nebyl zaveden jako synonymum pro biologické pohlaví, nýbrž pro označení jeho sociální složky. Fyzické sexuální charakteristiky nedávají předurčení k sociálním projevům, protože být považován za muže nebo ženu, stačí se narodit. Abychom byli považováni za ženu nebo za muže v sociálním smyslu, je nutné splnit určitá kritéria a očekávání, která kultura představuje v souvislosti s prezentací vlastního pohlaví. Když člověk nehraje odpovídající sociální roli, je považován za podivného nebo nemocného, ​​lidé, kteří mají vysoce rozvinuté stereotypní myšlení týkající se pohlaví, mohou zažívat strach nebo nenávist vůči těm, kteří jednají mimo rámec definovaný společností.

Rodová identita je také utvářena pod sociálním vlivem, protože zpočátku děti nerozlišují pohlaví, pak to prostě znají formálně, když jim je řečeno stejnými stereotypními očekáváními o jejich chování („nebudeme mít modré tričko, ty jsi holka, vezmeme ti růžové šaty "," jste silný a statečný, můžete usnout v temné místnosti, jste chlapec "). Děti zkoušejí, hrají v rodině, ale konečné pochopení jejich sexuální role a pocitu genderových rolí začíná pubertou.

Rodová role zahrnuje soubor reprezentací určité kultury v určitém časovém intervalu, o tom, jak se chovat. Toto je chování, které společnost od člověka očekává, v žíle, kterou vychovávají (pamatujte, že rodiče vysvětlují „jste chlapec“ - neexistuje žádná logika, ale existuje předurčení určitého chování pouze na základě sexuálních vlastností). Takový přísný postoj je přítomen ve školách a nádvořích každého domu západní civilizace, aby se určil odpovídající důraz na projev ženskosti nebo mužskosti.

Genderové role nejsou udržitelným vzděláváním nebo určením, které je charakteristické pro pohlaví, nelze říci, že pokud je člověk citlivý, pak to znamená ženu. Takové spustitelné a zjevné okamžiky jsou plně regulovány kulturou a skutečnost, že na jednom kontinentu bude považován za mužský projev, na straně druhé může být typickou ženskou povinností. Jak se člověk bude vztahovat na projevy role (vliv stereotypního myšlení), určují lidé kolem sebe.

Změny ve vnímání genderových rolí a následně i síla stereotypů závisí na historické mezeře při studiu genderových stereotypů. Pokud ve starověku byly aktivity a volný čas mužů a žen zřetelně odděleny, teď je vše smícháno. Stereotypy, které existovaly dříve, jsou stále silné, ale dochází k vnitřní revoluci společnosti a oficiálně neexistuje oddělení profesí, pokud jde o pohlaví, objevují se více svobod projevení. Stejně tak ve volném čase ženy chodí do boxu a muži malovat obrázky a stále více lidí se řídí jejich hodnocením podle genderových předpokladů - na prvním místě je potěšení samotného člověka a kvalita produktu, který vyrábí.

Dopad genderových stereotypů

S genderovými rolemi si každý vybere určitou pozici - můžete hrát a měnit tyto role v závislosti na tom, co se děje ve skutečnosti, a tím projevovat adaptabilitu a kreativní adaptaci, a můžete jednat přísně, striktně plnit roli předpisu, a pak to vypadá jako přizpůsobení situace, aby odpovídalo vašim schopnostem.

Zda jsou genderové stereotypy nezbytné k tomu, aby se lépe přizpůsobily společnosti, s logickým uvažováním vede k negativní odpovědi, nicméně mnoho lidí raději prolomí realitu, od sebe a od svých blízkých vyžaduje někdy nerentabilní a těžké dodržování vynalezených pravidel.

Akce v pravidlech genderových stereotypů mohou člověku pomoci dosáhnout jejich cílů (když žena dodržuje podobnou koncepci, pak se muž rozhodující o všech jejích otázkách, často bez její účasti, zdá být pro ni ideální), ale může také značně zasahovat (se stejnou situací, ale jestliže zaměřuje se na svou vlastní zralost a schopnost zodpovědnosti, nepozorný zásah člověka, dokonce i s dobrými úmysly, může ukončit jakýkoli vztah).

Pravidla předepsaná stereotypy diktují cíle a způsoby, jak jich dosáhnout. Pozitivní momenty způsobené stereotypem - od dětství je známo, co dělat, komu pracovat a jak se chovat, tj. člověk se vyhne emocionálnímu stresu a dostane velkou dávku sociálního schválení s úspěšným splněním. Problémy začínají, když se lidé snaží dosáhnout podobného zápasu (ženám je obtížné kombinovat práci a povinnosti v domácnosti a muži jen zřídka mohou dosáhnout vzoru mužskosti a úspěchu). Jakákoli role a stereotyp je ideálem, který je a priori daleko od skutečného života a živého člověka, takže pokusy o jeho přizpůsobení vedou k pocitu méněcennosti, úzkosti a únavy.

Činnost v rámci předepsaného rámce omezuje rozvoj jednotlivce, neguje potenciál potenciálního zániku a teorie sociální androgynie otevírá dveře vlastnímu zlepšení a úspěchům. Mnoho vědeckých objevů bylo vyrobeno ženami poté, co dostali přístup ke vzdělání a vědě, a většina z nejtalentovanějších kuchařů, návrhářů a parfémů jsou muži.

Při zkoumání psychických rysů lidí, kteří dodržují genderové stereotypy, byl odhalen větší počet psychických obranných mechanismů, zvýšená míra depresivních a rušivých projevů, rigidita psychických a sociálních procesů, uvízlých v traumatickém zážitku. Zatímco osoba volně přecházející mezi rolemi měla stabilnější emocionální zázemí, méně obran a vyšší úroveň informovanosti, byly zde i vyšší ukazatele adaptability, flexibility a realizace, celková úroveň pocitu plnosti života.

Obecně lze říci, že čím více chování má člověk, tím úspěšnější se stává ve své práci a je více citově citlivý na různé incidenty.

Příklady genderových stereotypů

Dříve, než se člověk narodí, spadá pod vliv pohlavních stereotypů, když si rodiče po rozeznání pohlaví dítěte vyberou kočárek a modrou nebo růžovou postel. Dále je celá reklamní a sociální infrastruktura zaměřena na oddělení - čepice a lahve, ryushechki a dinosauři na tričkách se liší.

Příkladem stejného genderového stereotypu je volba hraček a her pro děti - děvčátka a nádobí a chlapci a auta a roboty. Když se podíváte na hry mladších skupin mateřské školy, všimnete si, že děti hrají ty, které upoutaly jejich pozornost, děvčata tam hodí auta a kluci dají panenky na spánek, ale pak jim řeknou, s jakýma hračkami musí hrát, každý uvidí určitá sada a postupně začíná hrát svou vlastní. Tak se začínají formovat primární stereotypy o vzhledu a aktivitě, jen málo z rodičů si myslí, že jejich dcera bude řidič kamionu.

Navíc by měla být typická žena čistá a uklizená, stejně jako veškerý prostor kolem ní, její povolání by mělo být nápomocné a spojené s lidmi (učiteli, lékaři, sekretářky), zatímco úroveň příjmů ženy nepřekračuje mužskou úroveň. Pro ženy není vzdělání důležité a nemusí ho dostávat, stejně jako nehraje sport a politiku. Ve vztazích, ženská role je vždy pomocná, tichá a ve stínu, poslouchat, co ten muž řekne. A hlavní směry ženských aktivit jsou uzavřeny na domácím území při vaření, čištění a péči o děti, je možné pracovat a jít někam jinam, jen když je splněna priorita a je považována za rozmary (ne-li pošetilost). Ženy milují zpívat, tančit a umění a nemají rádi online hry, auta a rybaření; zatímco vždy vypadají dobře a voní a nikdy se nezlobí.

Stereotyp muže může být postaven na antonymech ženy, protože se zabývají vážnými vnějšími problémy, ale ne domácími povinnostmi. Muži mohou opravit zlomené a jsou závislí na hrách, ale nemohou dlouho a upřímně komunikovat nebo uklízet po sobě. Muži ve stereotypním vnímání vydělávají hodně, vykonávají své aktivity v politice, aktivně se podílejí na sportu a řídí ženy.

Seznam může být nekonečný, ale nikdo tento seznam plně neodpovídá a nevyžaduje od svého partnera. Ve společnosti převládají stereotypy a jsou z nich vybráni ti, kteří jsou relevantní pro konkrétní osobu, jeho rodinu. Stereotypy se mohou týkat faktorů (muži - matematika, ženy - humanitní vědy), touhy (ženy se chtějí oženit, muži - svoboda) a temperament (muži - agresivní, ženy - klidní).

Celá konstrukce stereotypů je postavena na binárním principu, a pokud je žena intuitivní, pak je člověk logický. Poté následují vtipy o logice žen, ale nikdo se nedomnívá, že intuice je stejný logický systém fungující podle jiných zákonů. Struktura a podřízenost také odrážejí dichotomii stereotypů, ale neodrážejí podstatu. A kromě obecných trendů může každý ve své rodině najít osobní stereotypy (například muž musí být voják a žena by měla být schopná vařit jesetera - a nic jiného).