Psychologie a psychiatrie

Milostný trojúhelník

Milostný trojúhelník je typem vztahu mezi lidmi, který zahrnuje romantické pocity mezi dvěma účastníky situace téže osobě (nezávisle na sobě, tajně, otevřeně nebo legitimizovaně, v závislosti na struktuře společnosti a úrovni rozvoje morálních hodnot mezi účastníky). Otevřený a uznávaný trojúhelník lze pozorovat v zemích a společnostech, kde je polygamie přijímána jako prostředek pro rodinný život (platí jak pro ženy, tak pro ženy) nebo se souhlasem všech stran, pro které je tento typ vztahu přijatelný. V takové situaci nevznikají problémy a otázky o tom, jak se dostat z milostného trojúhelníku u lidí.

Problémy začínají, když tento druh vztahu vzniká ve společnosti, drží se monogamie a má úzký vztah s konfliktními situacemi, protože tento stav nevyhovuje alespoň jedné ze stran. Průběh takového konfliktu závisí na vlivu společnosti a na postojích, které jsou v ní stanoveny, takže člověk zcela svobodných názorů může pod jarmem názorů druhých sbírat své věci a opouštět trojúhelník, i když tato situace je pro něj docela přenosná a je někde přínosná.

Genderové rysy ovlivňují i ​​další akce: v trojúhelnících se dvěma muži se vše rozvíjí rychleji a rychle se zhroutí, protože kromě geneticky ztělesněného ducha soupeření a boje o území jsou muži vychováváni od dětství s jistotou, že podvádění nemůže být odpuštěno. A trojúhelníky se dvěma ženami jsou poměrně trvanlivé a stabilní, protože pokud se nikdo z nich necítí, že jsou sevřeni (od finanční k emocionální podpoře), pak nikdo neodejde. Kromě toho jsou ženy v takové situaci litovány v takové situaci, která dává vedlejší výhody, a člověk, který je neustále v lehkém smyslu pro vinu, se stává citlivým, velkorysým a pozorným.

Příčiny milostných trojúhelníků jsou různé, stejně jako osobní potřeby každého z nich. To může zahrnovat nemožnost plného projevu s jedním partnerem, zánik pocitů nebo nedostatek něčeho ve vztahu, nevědomé postoje, odpor k nalezení všech nezbytných rysů v jedné osobě, touhu uniknout z vlastního intrapersonálního konfliktu.

Co dělat s milostným trojúhelníkem?

Existuje několik možností, jak žít situaci s milostným trojúhelníkem, někdo se pokouší rychle opustit takové podmínky a někdo úmyslně přemýšlí o vytváření trojných vztahů a rozdíl v chování bude záviset na rozdílu v příčinách stvoření.

Důvody pro milostné trojúhelníky mohou být ospravedlněny nedostatkem jasnosti jejich vlastních životů (stejně tak zvýší úroveň adrenalinu na takového člověka, a to jak trojúhelníku, tak alpinismu), a mohou spočívat ve snaze snížit nadměrný stres a zachránit svou vlastní duchovní sílu (rozloučení se s bývalým partnerem a nastavení kontaktu) s novými - energeticky náročnými aktivitami, ale distribuce jejich nervového napětí mezi dvěma lidmi poskytuje dvojitou a trvalou podporu).

Pouze na jedné straně se zdá, že trojúhelník je prospěšný pouze jednomu účastníkovi, ve skutečnosti se jedná o poměrně stabilní vztah, který pokrývá potřeby účastníků. Před tím, než obviňujete svého partnera, poslouchejte, co vaše osobní zranění může takovou situaci pokrýt. Může se jednat o strach z navázání přímých vztahů se svým partnerem, a pak je velmi vhodné být naštvaný transformací úzkosti a hrůzou svého vlastního vnímání světa o přítomnosti komunikace třetích stran. To může být nepřipravené na vážné a smysluplné vztahy, takže osoba, která je nevědomě vybrána, není v současné době schopna budovat něco monumentálního (často se stává, že jakmile člověk vybere mezi dvěma partnery, oba odejdou, protože nyní musíte vybudovat skutečné vztahy, nikoli demo verze, pro kterou neexistovala vnitřní připravenost, zdroje a zkušenosti). To může být neochota učinit rozhodnutí a být zodpovědný, což situaci zhoršuje, dokud ostatní dva účastníci nerozhodnou o všem (infantilní pozice vyhýbání se).

Milostný trojúhelník by měl v první řadě usilovat o studium vašich vlastních duchovních zranění a zdrojů, aby bylo možné v budoucnu učinit nejdůležitější rozhodnutí z hlediska energie a duševního zdraví - může to být rozhodnutí zůstat a pokračovat, uvědomit si, že během zničení ztratíte více hodnotných věcí, a může existovat rozhodnutí o okamžité péči, jako je záchranu vlastního života a integritu vašeho projevu.

Je důležité mít na paměti, že s přímou a bezmyšlenkovitou eliminací třetího účastníka jsou nejčastějšími důsledky následků buď ničení a tandemové vztahy, nebo vznik nového třetího účastníka. Vzhledem k tomu, že samotný fakt vzniku třetího účastníka ve vztahu nastává kvůli destabilizaci systému vztahů, pak třetí osoba, která přebírá část energie, vyvažuje vztah a nedovolí, aby se rozpadli. Bez práce přes vnitřní konflikty se takové situace vrátí, ne-li vznik nových milenců, pak se dostanou do života příbuzných a přátel, komunikují prostřednictvím dětí - způsoby, jak se přímo se skutečnou osobou setkávat, jsou nekonečně rozmanité.

Když objasňujete vztahy za účelem dalšího definování akcí, mluvte na rovném základě, bez ohledu na to, v jaké roli jste. Obvinění, pocity viny a hanby, výčitky a výzva ke svědomí budou relevantní pro vaše sousedy, kteří budou chtít diskutovat o všech podrobnostech a učinit svůj "odborný názor", a měli byste mít stejný dialog, protože rodina je systém a změna v jednom prvku je nemožná bez změny všeho a každý je do této situace zapojen (svým jednáním nebo nečinností, impulzivními reakcemi nebo zadržováním pocitů).

Tipy pro vystoupení z milostného trojúhelníku

Ze vztahů, které nepřinášejí štěstí a nemají žádné vyhlídky, a to i z trojúhelníku, a to i s nechutným blahobytem uvnitř situace, je problematické a způsobí, že budete čelit mnoha potížím, které účastníci tohoto procesu přidali a aktualizovali vlastní vnitřní démony.

Ale existují způsoby, jak se dostat z milostného trojúhelníku, pro každého jiného. Pro toho, kdo uspořádal trojitý vztah, stojí za to rozhodnout, který z účastníků potřebuje nejvíce. Situace mohou být různé a při pohledu na zhroucení všeho se může ukázat, že velká nová láska se ukázala být jen vášní, nebo že starý vztah tam už není, nebo možná na nejpřísnější úrovni není žádný z partnerů potřebný. Určeno, jednat jasně a záměrně, pamatujte, že trojúhelníkový systém usiluje o soudržnost, partner, od kterého se rozhodnete odejít, se může stát velmi okouzlující a může používat hrozby, provokace a vydírání. Je nutné ukázat pevnost, odejít jednou, zapomenout na věci, ne volat starou pamětí, a ještě více, neběhnout z jednoho na druhého. Tohle není konec, ale spíše začněte. Začne vaše vlastní zármutek, začne se lapovat s vybraným partnerem na nové úrovni, překonávat problémy důvěry a mnohem více.

Pro toho, kdo byl prvním pravidelným partnerem, bude důležité uvažovat o tom, že jste sami ziskový. Je možné, že jste dlouho chtěli tento vztah ukončit, ale nedovolili jste si nepřiměřenou péči a možná budete chtít hrát vedoucí roli na pozadí viny svého partnera. Pokud se rozhodnete prolomit tento vztah, pak jen odejdete, a pokud se rozhodnete strhnout trojúhelník jako typ existence a partner je vám stále milý a milujete vás, pak máte odvahu, nečekejte, že vše půjde samo o sobě a informuje vás o své neochotě pokračovat v takovýchto ducha. Pak stačí jen čekat na volbu partnera, možná ne ve váš prospěch, ale bude to cesta z trojitých vztahů. Důležitým bodem je klidně počkat (bez toho, abyste si mnuli ruce a krmili boršč) a na dálku (žít někde jinde).

Pokud se angažujete v trojnásobném vztahu, vyřešte své vlastní motivy. Pokud chcete od člověka vážného jednání a další společné budoucnosti, měli byste opustit trojúhelník a říct mu o vaší neochotě být v takovém formátu vztahů. Poté zastavíte veškerou interakci a počkejte určitou dobu (například předem diskutujte, že osoba má dva týdny na to, aby učinila rozhodnutí a dokončila práci), a pak, v závislosti na této volbě, se s ním buď setkáte na prahu, nebo označíte konec mučivého vztahu . Pokuste se učinit vyvážené rozhodnutí a situaci neznevažujte, podívejte se na svého partnera jako na osobu, která vás neustále drží a na druhou stranu v lásce, přemýšlejte, zda se situace zásadně změní, nebo budete hrát jinou roli ve stejném trojúhelníkovém tvaru.

Bez ohledu na to, v jaké roli se nacházíte, je jedinou věcí, která je pro každého stejně důležitá, to, že pokud existuje nesnášenlivost a skutečná touha odejít (a ne ilustrativní manipulační výkon, aby se zvýšil její význam), měli byste jednat co nejdříve. Trojúhelníkové systémy zpomalují se svou stabilitou a každý další den, který tam stráví, se zmenší a určení se ve vzduchu začne odpařovat. Nebude to snadné, bude to těžké, bolestivé a nepochopitelné, jak žít dál, ale tyto rány mohou být olízány, síly mohou být obnoveny a životní pokyny lze nalézt, pokud nasměrujete energii k sebezničení (ve snaze pít alkohol se smutkem), ale na sebepoznání. Pokračování v takovém vztahu vám v tomto okamžiku šetří energii, vyhnete se rozhodování, vyjasnění vztahů, možná skandálu, ale tím, že se sami oddáváte energii a duševní devastaci, protože energie prostě trvá třikrát více než komplex, ale otevřený tandem.