Psychologie a psychiatrie

Proč muži skrývají své pocity?

Proč muži skrývají své pocity? Tato otázka velmi často trápí mnoho žen. Zástupci silnějšího pohlaví jsou často ostýchaví, když projevují své emoce a pocity, které v nich ženy způsobují, se chovají s omezením. Psychologové říkají, že muži jsou obvykle měkcí a zranitelní, ale proč proč předstírají, že jsou necitliví, kteří nejsou obeznámeni s duchovními zkušenostmi? Odpověď je velmi jednoduchá: chtějí se potěšit, protože zástupci silnějšího pohlaví byli v dětství vštípeni z myšlenky, že skutečný člověk by měl být neotřesitelný a přísný.

Proč muži skrývají své pocity pro ženu?

Zástupci spravedlivého pohlaví často nerozumí cílům, činům, pocitům svých vyvolených a jsou neustále ve tmě o tom, co pro ně pociťují. Proč se to děje?

Zástupci silné poloviny ještě nevydělávají kapitál, dělají kariéru - neusilují o vážné vztahy. Když se člověk rozhoduje o vztahu, snaží se pro svou ženu zajistit slušný život a za tímto účelem pracuje ještě tvrději. Láska nebo vášeň neovlivňuje produktivitu mužské práce. Zástupce silnějšího pohlaví nepřestává vést život, který je mu znám - setkání s přáteli, koníček a zároveň zavádí do jeho každodenního života další předmět - ženu, kterou miluje, a její problémy. Naopak žena ve vztahu je zcela dána novému pocitu. Domácí záležitosti, přátelé, práce jdou do pozadí. Proto jsou ženy často obtěžovány svými manžely kvůli nedostatku pozornosti, kterou jim věnují.

Proč muž, když je v lásce, skrývá své pocity?

Pro muže v lásce jsou charakteristické zmatenost a plachost. Pokud se dříve sebevědomý zástupce silnějšího pohlaví choval odvážně, ukazoval odhodlání, stejně jako tlak ve všech činech, pak se během setkání se svým milovaným cítí určitá nepříjemnost, bojí se otevřít a ukázat svou slabost a projevit pocity. Vnitřní kruh si všimne těchto vnitřních změn v člověku.

Zástupci silnějšího pohlaví tak vysvětlují důvody, proč člověk v lásce skrývá své pocity pro ženu. Níže uvádíme několik příkladů:

- Většina žen jako "špatné" kluky, kteří nedodržují normy, pravidla a zásady. Dámy se této osobě blíží, protože nikdy nevíte, co očekávat, a v žádném okamžiku neopouští očekávání adrenalinového spěchu. Proto nešťastní muži musí nosit masky bastardů a cyniků;

- Muž skrývá své pocity, protože věří, že by se měl takto chovat. Ženy mají dovoleno být emocionální a smyslné, ale společnost takové lidi nepřivítá. Ve skutečnosti jsou obě pohlaví stejně emocionální;

- Muži často lžou o počtu svých bývalých kamarádek, které se v očích opačného pohlaví jeví jako žádoucí. Myšlenka, že v posledních dvou nebo třech letech byl člověk schopen okouzlit jednu ženu, ho nutí vymýšlet složité milostné příběhy o své minulosti;

- muž skrývá své pocity, aby neukazoval, jak moc se jí líbí dáma a jak moc je s ní již zamilovaný;

- pro zástupce silnějšího pohlaví je definice „v lásce“ ekvivalentní definici „slabé“. Je těžké najít člověka, který by se nazýval slabým, protože tento strach způsobuje, že muži skrývají své pocity;

- je třeba poznamenat, že často ženy, které si uvědomily, že zvolený je již v jejich „sítích“, o něj ztrácejí zájem. Takové chování činí alarmující silné pohlaví a činí je více zdrženlivými při vyjadřování svých pocitů;

- muži si nepřejí ukázat, že jsou závislí na určité ženě a neradi ji dobývají;

- neochota být kontrolován způsobuje, že muži skryjí své pocity;

- Strach z toho, že zůstane zcela bezbranný, také nutí silnější sex, aby skryl své pocity. Trvá určitý čas a důvěra otevřít se jiné osobě. Muži, stejně jako ženy, mají slabá místa a velmi se bojí stávek proti nim;

- Zástupci silnějšího pohlaví jsou více závislí na ženách z intimního hlediska. Ženy si často ani neuvědomují, že mohou snadno manipulovat se silnějším sexem a muži nejsou ve spěchu, aby jim o tom řekli;

- každý zástupce silnějšího pohlaví je hrdý na to, že je muž a miluje, aby ukázal svou vnitřní sílu, aby zapůsobil na zajímavou mladou dámu.

Je tedy jasné, že v chování mužů není nic neobvyklého a zvláštního. Oni, jak mohou, dobývají a udržují zájem mladé dámy, kterou mají rádi.

Proč muži skrývají své pocity - názor psychologů

Podle většiny spravedlivého sexu je mužská psychologie spíše primitivní věcí. Ale s ohledem na to se ženy mýlí. Zástupci silnějšího pohlaví jsou specifičtí, ne obyčejní. Neradi si vytvářejí problémy od nuly a zároveň komplikují věci. A obecně se silná polovina ve srovnání se ženami chová úplně jinak. Proto pouze pochopení všech jemností zařízení mužské psychologie umožní slabšímu pohlaví vybudovat nejefektivnější modely vztahů se svými vyvolenými.

Mužská psychologie je tak strukturovaná, že pouze navenek jsou příliš asertivní, sebevědomí a neotřesení. To je často maska. Většina žen přemýšlí, proč nevyvíjejí vztahy s mužským pohlavím. Nechápou, že při jednání s muži berou masku jako realitu, a proto činí velké množství chyb, které mužské pohlaví neodpustí.

Dlouho bylo zvykem přisuzovat muže silnějšímu sexu. Podobný postoj obdrželi pouze kvůli fyzické nadřazenosti nad dámami, ale psychicky nejsou tak silní jako krásná polovina. Často ženské pohlaví nerozumí tomu, že jejich voliči, kteří je doprovázejí životem, mohou být také zranitelní a zranitelní a potřebují péči a náklonnost.

Často, každý jednotlivec hříchy tím, že interpretuje jinou osobu skrz čočku sám. Jinými slovy, každý subjekt jiný jedinec přisuzuje charakterové rysy, které jsou v něm obsaženy, nebo vzor chování, který je za určitých podmínek označen. A když se partner ve vztahu chová jinak, člověk si myslí, že nejsou oceňováni. A ve skutečnosti partner vyjadřuje nesouhlas, sympatie nebo dohodu pouze jiným způsobem.

Lidé se v životě často nemohou dívat na situaci z alternativní pozice nebo pohledu, jako by z boku. V obtížných situacích se ženy nechtějí dostat do bot svých manželů a navrhují jen to, co mají dělat. V tomto případě ženy zapomínají na soubor souvisejících faktorů a osobní individualitu. Průměrný manžel, který nemá schopnost číst myšlenky žen, tedy jedná zcela jiným způsobem. Z tohoto důvodu existují ženské trestné činy proti manželům, kteří jim nechtějí porozumět. Tento přístup má samozřejmě negativní dopad na genderové vztahy.

Proč lidé skrývají své pocity a jak zjistit, jaké pocity mají vyvolení?

Žena je velmi důležitá, aby nevybírala svého vyvoleného. Nekonečné otázky "miluješ mě?" nebo "jak se mnou zacházíš?" způsobit nepohodlí, rozpaky a nevyváženost. Láska mužů se projevuje ve stovkách jiných nuancí a slova neodrážejí realitu. Pokud člověk ještě nepochopil sebe a své pocity, není si zcela jistý svým vyvoleným, pak neustálé tázání zničí vztah, který se právě začal objevovat.

Ženy mají vždy jen malou pozornost, svobodně vyjadřují hněv, zášť, radost. Proč jsou muži odlišní? Psychologové říkají, že muži a ženy často nerozumějí navzájem pocity a myšlenky, protože většina zástupců silnějšího pohlaví je emocionálně distancovaná od vztahů, zatímco mnoho mladých žen po nich touží. Psychologie vztahů mezi muži a ženami je taková, že 80% žen jsou „pronásledovatelé“ a 80% mužů jsou „distancery“. Zástupci slabšího pohlaví chtějí být blíž, protože v předchozích vztazích nebo v dětství měli pocit opuštění.

Proč muži skrývají své pocity a emoce?

Muži se snaží udržet bezpečnou vzdálenost a skrýt své pocity před ženami, protože se bojí, že budou vtaženi do vztahů. Většina zástupců silnějšího sexuálního distancování na začátku vztahu působí jako pronásledovatelé, kteří se snaží svádět tu paní. Odmítnutí žen jen zhoršuje sklon stíhat. Ale vzhledem k tomu, že žena podniká tento krok kvůli strachu z ničí vztahy, a ne úmyslně, to jen tlačí člověka dál.

Scénář budoucích vztahů se táhne od dětství. Většina chlapců se bojí ztratit, ztratit mužnost a nezávislost. Pro matky je však často obtížné umožnit synovi růst nezávisle. V důsledku toho se chlapci, protože se vzdalují od svých matek, cítí provinile.

Mladý muž s tímto komplexem, rozvinutým v dětství, se bude vyhýbat vztahům s dívkou, pokud bude náročná, bude v něm vyvíjet pocit viny, protože ignoruje její potřeby, nebo se bojí, že nebude schopen splnit její požadavky.

V případě dívek, je-li otec příliš blízko k dceři, nebo naopak odmítá, pak je matka vnímána matkou jako soupeřka, která se za to cítí provinile a osamělost.

Muž distanceru tak utíká před povinnostmi a bolestivou závislostí a paní pronásledovatelky sní, že distancer „přepsal“ scénář svého vztahu se svým otcem. Svoboda a nezávislost jsou nejvyššími hodnotami utrpení a pro pronásledovatele jsou úzké vztahy a partnerství.