IRR je porucha vegetativní funkce, což je komplex symptomů různých projevů, které vznikají v důsledku poruchy rovnováhy tónu parasympatického segmentu a sympatického podílu nervového systému. První je zodpovědný za odpočinek nebo relaxaci určitého orgánu a druhý za aktivaci procesů existujících v těle.

Když se v důsledku řady negativních faktorů vyskytne porucha funkce gangliového systému, existuje nesoulad mezi sympatickou oblastí a parasympatickým segmentem. V důsledku toho subjekt začíná pociťovat různé projevy. Současně může být orgán sám, ve kterém jsou zaznamenány bolestivé symptomy, zcela zdravý, ale ztratil regulaci nervového systému, což vede k narušení adekvátní funkce orgánu.

Důvody

Tyto projevy poruchy mohou trpět dětmi i dospělými. Poprvé se útok IRR často vyskytuje v dětství. V současnosti se u přibližně 18% dětské populace pozorují různé příznaky IRR.

Faktory, které vyvolávají bolestivé symptomy, často zahrnují predispozici dědičnosti. Popsané porušení může být zjištěno brzy, protože v malém organismu se regulační mechanismus ještě nepodařilo vytvořit, proto není schopen udržet všechny systémy v odpovídajícím stavu a reagovat na změny, ke kterým dochází v prostředí. Za účelem stanovení dědičné povahy onemocnění je nutné identifikovat danou poruchu u nejbližších příbuzných drobků.

Kromě toho je možnou příčinou IRR často nedostatek kyslíku, ke kterému dochází při tvorbě plodu nebo při porodu. Také hladovění kyslíkem vyvolává v prvních měsících existence zranění a utrpení, které utrpí drobky. Tyto uvedené faktory zabraňují vzniku kompletního mechanismu nervové regulace. Kromě toho má CNS také negativní účinek, který ovlivňuje kvalitu snů strouhanky, takže spánek u dětí je často mělký a přerušovaný.

Děti trpící dysregulací vegetativních reakcí se vyznačují slabou schopností přizpůsobit se různým změnám prostředí, prostředí a změnám počasí. Jsou citlivé na dusno a teplo. V období puberty existuje riziko exacerbace bolestivých symptomů v důsledku hormonální restrukturalizace, urychlení růstu orgánů, které se vyvíjejí nekonzistentně a disproporcionálně.

Útok IRR může také generovat silné emoce. Vznik popsaného porušení může vést k: prodlouženému vystavení stresorům, psycho-emocionálnímu přepětí, duševnímu traumatu.

Jakékoli intenzivní emocionální otřesy, zejména v situaci, která se jeví jako beznadějné, mohou způsobit poškození těla. Tělo reaguje na okolnosti, které způsobily zranění. Jednotlivec vnímá takovou reakci jako intenzivní negativní emoce. Tato reakce nemůže být vyloučena. Vzniká a je fixní vzhledem ke stresovému efektu, který je schopen generovat poruchy v centrech nervových tkání, které jsou zodpovědné za aktivitu (tón) těla. Konzistence fungování organismu je narušena především v systémech zodpovědných za zúžení kapilárních mezer a jejich expanzi. V důsledku toho se objevují křeče, které interferují s volným tokem krve, který způsobuje hladinu kyslíku v orgánech. Tyto procesy mohou způsobit narušení neuro-endokrinní regulace a také snížit práh bolesti.

Lékaři říkají, že typ temperamentu ovlivňuje pravděpodobnost generace VVD. Cholerický a osoby s melancholickým typem temperamentu jsou nejvíce náchylné k výskytu IRR. Sanguine osoby jsou považovány za nejvíce imunní vůči popsané poruše, protože jsou méně citlivé na stresory a nejsou fixovány na negativní emoce.

Léčba VSD u domácích je rychlejší než u majitelů jiných typů temperamentu. Rozdíly jsou dány nejen vrozenými rysy nervového systému, ale také vlastnostmi charakteru získanými v průběhu existence. Stresory ovlivňují nejvíce destruktivně ty skupiny lidí, které jsou charakterizovány podezíravostí, zranitelností, plachostí, citlivostí, nedůvěrou ve své vlastní schopnosti, po dlouhou dobu zažívají ostny pronásledované v jejich směru. Smutné následky jsou také očekávány pro ty, kteří vidí celý svět v šedých barvách, žijí v neustálém očekávání neštěstí a starostí, zamknou se nebo se zcela ponoří do své vlastní nemoci, aby se vyhnuli potřebě činit rozhodnutí a činit jakékoli kroky.

Fyzický stres nebo fyzická nečinnost může také vyvolat vývoj poruchy. Dnes existuje mnoho důkazů, že intenzivní sportovní trénink může způsobit značné škody na lidském zdraví. To je důležité zejména pro ty, kteří se zabývají profesionálním sportem a kteří si stanovili jen jeden cíl a rychle dosáhli požadovaného výsledku. Ale pro nepřipravené jedince je intenzivní fyzický stres nebezpečný, často se stává příčinou výskytu této choroby. Proto, pokud se člověk rozhodl jít do sportu, pak by měl začít s mírným zatížením, postupně zvyšovat.

Nicméně, navzdory výše uvedenému, hlavním faktorem snižujícím zdraví je hypodynamie a nízká aktivita, nikoli vyčerpávající práce. Minimální fyzická aktivita ve spojení s trvalými stresory a mentální námahou často zavádí selhání ve fungování těla a vede k poruše nervového systému. Intelektuální přetížení je také provokujícím faktorem. Často, studenti, absolvování zasedání, vědci, lidé, jejichž práce vyžaduje spoustu intelektuálních nákladů, se stávají "oběťmi" této nemoci.

Všechny příčiny IRR lze rozdělit na fyziologické, tj. S vnitřním původem a psychologickým, majícím vnější kořeny.

První, kromě výše uvedených, by měl zahrnovat:

- kardiovaskulární patologie;

hormonální poruchy způsobené těhotenstvím nebo vzniklé v období puberty;

- přítomnost profesionálních onemocnění významně zvyšuje riziko vegetativně-vaskulární dystonie, zatímco lék na profesionální onemocnění nezaručuje vymizení dystonie;

- alergie;

- kouření tabáku a nadměrná konzumace alkoholu (u osob této kategorie je IRR pozorována v 91% případů).

Druhá kategorie faktorů zahrnuje: chronický stres, nízké nebo střední sociální postavení, častou změnu klimatických pásem.

Stresorům lze také přičítat nedostatek spánku a přepracování, bez kterých si lze představit současnou existenci. Stresující prostředí obklopuje jednotlivce všude - doma, v obchodě, doma, v práci. Každý den je jedinec vystaven mnoha stresorům. Pokud je délka stresu minimální, pak je považována za užitečný organismus, protože aktivuje práci systémů, produkci hormonů, neurotransmiterů, které mají příznivý vliv na organismus. Dlouhodobý trvalý stres vede k vyčerpání kompenzačních mechanismů, protože po pozitivním vzrušení přichází útlak fungování systémů.

Osoby s nízkým nebo středním sociálním statusem a nespokojené se svým vlastním postavením často trpí workoholismem, protože se snaží vydělávat více, stoupat po společenském nebo kariérním žebříčku, a proto na svých bedrech berou nemožné úkoly, přirozeně se s nimi nemohou vyrovnat. Důsledkem toho je obvykle frustrace, která podporuje stresovou reakci.

Trvalé lety, častá změna bydliště, bydliště v různých časových pásmech nebo klimatických pásmech vedou ke zvýšení zátěže systému ganglionu, protože se musí neustále přizpůsobovat změnám podmínek.

U dětí je základní faktor, který vyvolává vznik tohoto onemocnění, považován za nadměrně vysoké nároky na dítě, vysoké školní zatížení, neustálou nespokojenost s nimi, nedostatek přiměřeného odpočinku. Psychika dětí je velmi citlivá na účinky stresorů. Po 2-3 měsících tohoto působení stresu existují známky VSD.

Excitace autonomního systému v reakci na vliv stresorů je adekvátní fyziologická reakce organismu. Systém sympatiku tedy reaguje na „hrozbu“ uvolněním stresových hormonů, které stimulují myokard. V tomto případě je nedostatečná a dlouhotrvající odezva vegetativního systému ve spojení s napětím základem symptomů popsaného onemocnění.

Odděleně je nutné přidělit IRR a osteochondrózu, protože v téměř 80% hlavního faktoru, který způsobil tuto poruchu, je osteochondróza. Osteochondróza je onemocnění, které ovlivňuje strukturu vláknité tkáně meziobratlových plotének v důsledku porušení jeho trofismu. Tato patologie je často způsobena nízkou zátěží svalů páteře a nedostatečnou pohybovou aktivitou. Tato choroba se může objevit v jakémkoli segmentu páteře, ale symptomy IRR často vyvolávají osteochondrózu děložního hrdla. Vzájemná závislost těchto nemocí jako IRR a osteochondróza je komprese vertebrálních kapilár, které živí mozek, způsobené zúžení meziobratlových prostorů a výskytem osteofytů.

Příznaky

Protože IRR je polysymptomatické onemocnění, postihuje různé orgány. Současně, maximální vliv vegetativního systému pociťují periferní nervy. Navíc myokard trpí.

Dnes se lidé stále častěji setkávají s pojmy, jako jsou IRR a záchvaty paniky, ale jen málokdo si je vědom toho, jaké jsou tyto porušení a jaké důsledky mohou mít na tělo. Panické záchvaty jsou průvodními symptomy mnoha nemocí, ale častěji jsou označeny danou chorobou.

Mnoho lidí trpí IRR, často i bez toho, že by si uvědomili přítomnost nemoci: mezi symptomy jsou relativně neškodné variace typu reakce na změny počasí, skoky tlaku nebo zvýšená únava. Lidé obvykle začínají být nervózní a vyhledávají lékařskou pomoc pouze v případě, že se objeví více děsivé příznaky, jako jsou záchvaty paniky.

VSD a záchvaty paniky jsou dva neoddělitelně propojené koncepty, musí být pochopeny. Panický záchvat je výsledkem dysfunkce ganglionového systému.

Dystonii mozkových kapilár lze také považovat za spíše typický příznak dané poruchy. Toto porušení lze klasifikovat podle syndromů srdečním, tachykardickým, bradykardickým a arytmickým syndromem.

Srdeční syndrom se projevuje akutní Algií v oblasti pronikavého srdce. Takové algie mohou vzniknout samy nebo mohou být vyvolány fyzickou námahou. Bolest je často charakterizována délkou trvání a četností.

Tachykardický syndrom se vyskytuje hlavně u lidí ve věkové kategorii. Vyznačuje se postupným zvyšováním počtu kontrakcí myokardu, jejichž průměrný počet dosahuje 90 úderů za minutu. Někdy s popsaným syndromem může frekvence kontrakcí myokardu dosáhnout 160 úderů. Samostatným projevem uvažovaného syndromu VSD je neurocirkulační dystonie vyskytující se v hypertonickém typu. Tento příznak je charakterizován zvýšením aktivní ejekce myokardu při současném šetření v mezích normy periferní rezistence kapilár.

Bradykardický syndrom se vyskytuje mnohem méně často a nachází se v redukci srdečních tepů na 60 jednotek a méně. Výsledkem je, že u jedinců trpících IRD existuje zvýšená pravděpodobnost mdloby a závratě, zejména se zvyšující se fyzickou námahou. Bezprostředním důsledkem tohoto syndromu jsou chladné končetiny.

Neurotické symptomy jsou společné pro téměř všechny druhy vegetativní dystonie. Negativní emoce jsou považovány za jejich hlavní příčinu. Patří mezi ně: depresivní nálada, rozhořčení, prodloužený stav úzkosti, strach, neustále omezený hněv nebo podráždění. Násilné pozitivní emoce mohou zároveň způsobit dysfunkci vegetativních reakcí. Prodloužené negativní emoce a násilné emoce pozitivního směru tak vyvolávají následující poruchy: kardiovaskulární, gastrointestinální, respirační poruchy a změny v termoregulaci.

Kromě toho jsou všechny krize dystonie vlastní krizím.

Hlavní znaky IRR jsou: algie srdce, arytmie, autonomní projevy, fluktuace kapilárního tónu, respirační poruchy, stavy podobné neurózám.

Všechny příznaky spojené s IRR lze kombinovat do 7 skupin:

- apatie, slabost, únava;

- kardialgie nebo nepohodlí v oblasti myokardu;

- pocit deficitu vzduchu a výsledných hlubokých dechů;

- podrážděnost, rozrušené sny, úzkost, úzkost, stanovení pozornosti na nemoc;

- závratě a bolesti hlavy;

- nadměrné pocení;

- kolísání tlaku a změny v kapilárním tónu.

Typy

Všechny variace IRR vznikají v podmínkách vážného emocionálního nárůstu, napětí nebo šoku, v důsledku čehož je nervový systém oslaben.

Po mnoho let se diskutuje o nutnosti přisoudit IRR nemocem nebo zvláštnostem nervového systému. Zpočátku lékaři považovali tuto nemoc za nemoc, ale dnes více a více specialistů, vzhledem k pozorování pacientů, mají sklon věřit, že dystonie je funkční porucha, která ovlivňuje především vegetatiku a psychiku.

Funkční poruchy a subjektivní nepohodlí nutí změnit způsob existence a také potřebují včasnou a kompetentní pomoc, protože se časem mohou transformovat na ischemické onemocnění myokardu, hypertenze, peptický vřed nebo diabetes.

Příznaky IRR jsou poměrně rozmanité a ovlivňují činnost většiny orgánů. Diagnóza proto může trvat dlouho. Pacienti, kteří se snaží zjistit své onemocnění, podstoupí řadu studií.

VSD může být klasifikován v závislosti na výskytu symptomů na: sympatikotonickém typu, parasympatikotonickém a smíšeném. Závažnost symptomů určuje průběh poruchy. Prevalenci dystonie lze rozdělit na zobecněnou (několik postižených systémů) a lokální formy (jeden systém trpí).

Také nemoc je systematizována s tokem. Může proudit latentně, být paroxyzmální nebo permanentní. Vzhledem k tomu, že syndrom IRR je vyjádřen různými projevy, lišícími se původem a intenzitou, může být diagnóza klasifikována podle kardiálních, hypotonických, vagotonických, hypertonických a smíšených typů. Každý z těchto typů však odpovídá určitým symptomům.

Diagnóza VSD je charakterizována mírným průběhem, středně těžkým až těžkým. Lidé trpící mírnou nemocí, téměř necítí účinky příznaků. Tato forma je často charakterizována asymptomatickým průběhem, takže někteří pacienti si neuvědomují přítomnost onemocnění ve svém životě. Mírný stupeň je často doprovázen nestabilními bolestmi hlavy krátkého charakteru, podrážděností a neintenzivními vlnkovými bolestmi v oblasti myokardu, často vyvolané fyzickou námahou nebo emocionálním přeplněním. Intervaly mezi těmito projevy jsou poměrně dlouhé.

S mírnou formou nebo těžkým průběhem, pacienti trpí neustálým nepohodlím. Mají problémy s odbornou činností.

Průměrný stupeň se vyznačuje živějšími symptomy. Období exacerbací lze pozorovat po celé měsíce spolu s kratšími obdobími remise. Kromě toho je tato míra vlastní vegetativní krizi, která vážně ovlivňuje výkonnost. Jednotlivci trpící touto formou onemocnění často ztrácejí polovinu pracovní kapacity nebo ji zcela ztrácejí.

Těžká dystonie je považována za nejnepříjemnější stupeň. Jeho symptomatologie se vyznačuje vytrvalostí. To se projevuje intenzivní algies způsobené typem IRR. Trvání exacerbací je významné, někdy vede k přechodnému postižení. Často může vyžadovat hospitalizaci. Vegetativní krize se často vyskytují při zvažované závažnosti.

ВСД по гипертоническому типу

Многим людям знакомо состояние, когда сердце вдруг начинает колотиться и регулярно повышается давление. Někteří s tím mohou žít několik let, aniž by věnovali pozornost příznakům, jiní mohou okamžitě zaznít alarm a spustit zkoušku. Když se však po nespočetném výzkumu a konzultacích v lékařském souboru objeví tři nesrozumitelná písmena „VSD“ s příspěvky „v hypertonickém typu“, většina se snaží tuto diagnózu důkladněji prostudovat.

Během vyšetření mohou odborníci identifikovat tachykardii nebo arytmii, jiné ukazatele obvykle odpovídají normě. Je třeba poznamenat, že uvažovaná choroba, spolu s dalšími patogenními faktory, může vyvolat rozvoj mnoha dalších onemocnění.

Zvýšení krevního tlaku je hlavním projevem hypertenzního typu IRR. A hlavní roli hraje zvýšení systolického tlaku. Tlak však není vždy zvýšen a v takových obdobích se člověk cítí dobře. Předpokládá se, že tento typ je častěji pozorován u jedinců vedoucích k hypodynamickému způsobu existence.

Je nutné pochopit, že abnormální reakce těla na stresory zvyšuje kapilární tón. Pokud se neustále zvyšuje, pak v mozkové kůře vzniká epicentrum excitace, které udržuje nástroje ve stavu trvalé aktivity zodpovědné za kapilární tón a fungování myokardu, čímž přispívá ke zvýšení tlaku. Důsledkem toho je vývoj popsaného porušení.

Pokud má pacient hypertenzní typ IRR, pak léčba, léky nejsou potřeba, stačí, aby člověk relaxoval a odpočíval. Symptomatologie daného porušení je prakticky stejná jako počáteční projevy hypertenze. V první řadě se může hypertonický typ IRR stát primárním faktorem při tvorbě hypertenze, protože dysfunkce autonomního systému zvyšuje kapilární tón, který je hlavní příčinou hypertenze.

Správná diagnóza je založena na přítomnosti níže uvedených znaků. Za prvé, pro normalizaci tlaku není třeba brát antihypertenziva, během vyšetření by neměly být identifikovány jiné patologické stavy než vzestupy krevního tlaku. V tomto případě se diastolický tlak udržuje v normálním rozmezí.

Někdy může být tato porucha doprovázena vegetativní krizí vyplývající z nadměrné aktivace nervové soustavy, ve které excitace dosáhne svého vrcholu, v důsledku čehož dochází k sympathoadrenální krizi. Někdy může krevní tlak dosáhnout 200 mm Hg. Čl.

Tyto krize významně zhoršují průběh vegetativní poruchy. Jsou však zaznamenány u mnoha pacientů. Vznik sympathoadrenální krize, vlivem maximálního uvolnění adrenalinu. Dokončení záchvatu nastane náhle, stejně jako jeho debut.

Vegetativní krize je častěji projevem stavu podobného neuróze. Může trvat od 10 minut do několika hodin. Příznaky IRR se stávají živějšími: existují známky úzkosti, nesnesitelného strachu a paniky vyvolané strachem o jejich existenci. Poruchy fungování nervových útvarů, které způsobují emocionální odezvu, jsou považovány za předpoklady pro vznik porušení vztahu vegetativního systému s cévním systémem.

U hypertenzního typu terapie není předepsána. Prevence zahrnuje minimalizaci stresorů až do úplné eliminace, normalizace tempa a způsobu života. U většiny jedinců trpících VSD je častěji pozorován nárůst krevního tlaku v důsledku intenzivní psychické námahy a fyzické námahy.

Je důležité vědět, že s každou další krizí klesá závažnost symptomů dystonie, ale další poruchy se začínají rozvíjet. A především, úzkost se zvyšuje v důsledku opakování krizí. Současně může vzniknout depresivní stav a vyvíjí se sociální špatnost.

Symptomy IRR jsou poměrně rozmanité a jsou charakterizovány subjektivitou. Je však možné určit charakteristické doprovodné znaky hypertonického typu IRR, a to:

- záchvaty zvýšené tepové frekvence;

- těžké bolesti hlavy: subjekty trpící tímto typem poruchy, zaznamenávají kompresní bolest v zadní části hlavy a oči podobné migréně;

- ztráta paměti;

- Nervozita, strach a úzkost, strach ze samoty;

- hučení v uších;

- třes končetin;

- snížení nebo úplná ztráta chuti k jídlu;

- melteshenie "létat" v očích;

- nadměrné pocení;

- vznik pocitu nedostatku vzduchu, zúžení a těžkost v oblasti hrudníku;

- snížení pracovní kapacity;

- nekoordinovanost;

- závislost na povětrnostních podmínkách;

- nadměrná vzrušivost;

- depresivní stav;

- neklidný spánek, překvapující, nespavost;

A pokud není možné pozorovat souběžné příznaky IRR, uvedené výše, s útokem, pak jsou vždy zaznamenány zvýšené hodnoty BP.

VSD na hypotonickém typu

Dystonie tohoto typu je funkční porucha gangliového systému. Zahrnuje také selhání ve fungování myokardu, snížení krevního tlaku, kapilární hypotonii a snížení prokrvení orgánů. Dotyčný patologický stav je spojen s neschopností těla přizpůsobit se současné situaci, měnícím se podmínkám, okolnostem nebo vztahům. Jednoduše řečeno, IRR hypotonického typu je neúspěšný způsob, jak překonat určitou stresovou situaci těla.

Klinický obraz popsané patologie představuje častá onemocnění, zvýšená únava a snížený výkon. Navíc toto porušení vede k řadě psychologických problémů, například strachu z nevyléčitelnosti nemoci. Zhoršení způsobuje záchvaty paniky, neurotické stavy a depresivní nálady.

Popsaná porucha je náchylnější k mladým lidem, zejména ženám, což vede k hypodynamickému životnímu stylu. Zároveň se debutní známky tohoto porušení často vyskytují v dětství a dalším pokroku. Často však příznaky dystonie mohou s růstem dítěte zmizet. Někdy projevy této poruchy zcela zmizí, ale existují případy, kdy se symptomy vrátí po letech.

Současně je poměrně obtížné izolovat specifické symptomy, které jsou specifické pro IRR v hypotonickém typu, protože každý jednotlivý symptom může indikovat přítomnost jiné patologie, která je pouze nepřímo spojena s fungováním autonomního systému. Pokud se však symptomy projevují komplexním způsobem, jsou detekovány kardiologické nebo vaskulární projevy a v životě subjektu jsou traumatické okolnosti, pak jsou tyto faktory základem pro diferenciaci poruchy. Důležitým diagnostickým kritériem je kromě toho trvalé snížení ukazatelů krevního tlaku, které se vyskytuje za různých podmínek a je nezávislé na vnějších faktorech.

Srdeční poruchy v IRR hypotonického typu jsou reprezentovány subjektivními pocity způsobenými poruchami myokardu a kapilární dysfunkcí. Často se vyskytuje periodický charakter srdce. Nemají jasnou lokalizaci, takže jejich limity se obtížně oddělují. Kromě toho mohou algii vyzařovat do různých zón horního trupu.

Bolest je často doprovázena pocitem nedostatku vzduchu, bezvědomím v krku, obtížemi s dýcháním. Možné jsou také duševní poruchy a výskyt fobií. Vzhled algy není způsoben fyzickým stresem. Nelze je zastavit nitroglycerinem. Jejich trvání není charakterizováno stejnou frekvencí. Odstranění bolesti v oblasti myokardu s tímto typem možných prostředků pro poskytnutí hypnotického, sedativního nebo antidepresivního účinku, který indikuje psychologické kořeny syndromu bolesti.

V nepřítomnosti pevně vyjádřené algie mohou subjekty stěžovat na nepříjemné pocity v oblasti hrudní kosti. Zvýšení kontrakcí myokardu a porucha jeho rytmu je druhým nejčastějším kardiovaskulárním symptomem. Tachykardie se nachází v pocitu silných tepů v retrosternálním prostoru. Je také pravděpodobné, že skoky krevního tlaku a všechny symptomy způsobené cévními reakcemi, jako jsou: modřivost sliznic a rtů, pocit chladu nebo naopak návaly horka, bledost kůže nebo její zarudnutí, chladné končetiny jsou pravděpodobné. Snížení frekvence kontrakcí myokardu nebo bradykardie v popsané formě je méně časté.

Fluktuace tlaku jsou nejvýznamnějším symptomem pro diferenciaci dystonie hypotonického typu. Skoky v krevním tlaku jsou pozorovány po nervovém napětí nebo v důsledku jiných příznaků. Kvůli hypotenzi, migrény mohou nastat, který je doprovázen závratí, nestabilitou a nedostatkem vzduchu. S prudkým poklesem tlaku je pravděpodobně mdloby.

Hyperventilační syndrom je reprezentován psycho-fyziologickými reakcemi dýchacího systému. Typickým rysem tohoto syndromu je jeho výskyt pouze na inspiraci. To umožňuje odlišit ji od astmatu, který je charakterizován nástupem výdechu udušení.

S IRR hypotonického typu je následující kombinace projevů obvykle: svalové napětí, zvýšené dýchání, nepříjemné pocity, ke kterým dochází, když neexistuje žádný vnější podnět. Zpravidla všechny symptomy nemají žádnou souvislost s respiračními onemocněními, endokrinními patologiemi nebo abnormalitami fungování kardiovaskulárního systému. Vyznačuje se úzkým vztahem s úzkostí a panickou krizí.

Mělké dýchání způsobuje snížení obsahu oxidu uhličitého. Snížená koncentrace oxidu uhličitého vede k alkalickému prostředí v krvi a depresi dýchacího centra. Mozek, který pociťuje nedostatek kyslíku, vysílá nebezpečný signál, což má za následek poruchy pohybového aparátu, motorické abnormality, sníženou citlivost, bolest hlavy, pocit neskutečnosti reality a další vegetativní reakce: pocit těžkosti v prostoru hrudníku, závratě, dušnost, slabost, ztrátu vědomí , zimnice, necitlivost končetin nebo brnění v nich, zvýšené kontrakce myokardu, hypotenze.

Hyperventilační syndrom je často doprovázen gastrointestinálními poruchami: řevem, nevolností a zvýšenou střevní motilitou. Eliminujte udušení tím, že dáte člověku možnost dýchat v papírovém sáčku. Vzduch je bohatý na oxid uhličitý, pomůže normalizovat dýchání.

IRR hypotonického typu je téměř vždy doprovázena řadou poruch trávicího traktu. Symptomatologii představuje bolest v břiše otravné a spastické povahy, nadýmání, rozrušená stolice. Bolest se často vyskytuje po jídle nebo v důsledku odložení událostí spojených se stresem. Kromě toho může dojít k narušení chuti k jídlu, poruchám pohyblivosti trávicího ústrojí, obtíží při polykání, nevolnosti, škytavce, říhání. Je charakteristické, že v přítomnosti všech uvedených projevů nelze identifikovat skutečné onemocnění.

Kromě výše uvedených příznaků a příznaků VSD na hypotonickém typu mohou nastat následující projevy: zvýšené pocení, porucha termoregulace, slabost, únava, apatie, snížený výkon. Většina pacientů si také stěžuje na nadměrnou podrážděnost, slznost, bolesti hlavy, poruchy spánku, ztrátu zájmu o bytí.

Srdcový typ VSD

Tento typ dystonie srdečního typu je dysfunkcí gangliového systému v kombinaci se závažnými symptomy kardioneurózy. Charakteristickým rysem srdeční dystonie u jiných typů onemocnění je syndrom bolesti, doprovázený nepohodlím v myokardu. Neexistuje jasné místo pro algii. Bolesti mohou být mačkání, pálení nebo prasknutí. Vznikají po emocionálním otřesu nebo stresové situaci. Popsané bolesti jsou podobné záchvatům anginy pectoris, ale nelze je zastavit nitroglycerinem. Kromě hlavních příznaků nemoci si můžete vybrat další projevy porušení. Nelze je přičítat specifické symptomatologii, ale často přispívají ke správné diagnóze.

Souběžné projevy VSD u srdečního typu jsou následující: meteorologická závislost, přetrvávající migrénové bolesti hlavy, emoční labilita, třes končetin, nadměrné pocení, poruchy spánku, únava, apatie.

Jak léčit srdeční typ IRR? Terapie tohoto onemocnění u dospělých je zaměřena na eliminaci rizikových faktorů a přizpůsobení pacienta stresorům. Terapeutický kurz je zvolen po získání anamnézy, provedení nezbytných instrumentálních a diagnostických vyšetření a absolvování laboratorních testů.

Strategie léčby zahrnuje lékopisné léky, jako jsou trankvilizéry, jejichž cílem je normalizace fungování nervového systému, sedativ, zlepšování psychické stability a snižování ukazatelů krevního tlaku, antidepresiva, která minimalizují příznaky úzkosti, zmírňují podrážděnost, zvyšují náladu, nootropika, která zvyšuje stabilitu struktur mozkové tkáně k hladovění kyslíku, cerebroprotektorům, zaměřeným na optimalizaci prokrvení mozku atd.

Léčba IRR doma zahrnuje dechová cvičení, autotraining, masáže. Doporučuje se také systematické aerobní cvičení (plavání, cyklistika, chůze), dobrá výživa, racionální denní rutina.

VSD na vagotonickém typu

Většina studií potvrzuje, že dystonie je nejčastěji v kontaktu s mentální patologií. Příčiny vzniku narušení jsou často depresivní stavy a neurózy, vytlačené do podvědomí, a proto se projevují různými somatickými symptomy. V případě selhání autonomního systému vagotonické formy jsou narušeny funkce podřízené systému parasympatiku zodpovědnému za homeostázu.

VSD na vagotonickém typu je parasympatický účinek nervu vagus na tělo, který je jinak označován jako vagus. Tento typ onemocnění je často pozorován u dětí a dospívajících. Tlak parasympatického systému způsobuje únavu, apatii, poruchu paměti, depresivní nálady, ospalost. Kromě těchto příznaků existují také projevy autonomních abnormalit, jako jsou:

- nízký krevní tlak,

- srdce algii;

- opuch pod dolními víčky;

- pocení;

- nedostatek dýchání;

- snížení tepu;

- bolest dolních končetin, která se objevuje během nočního období;

- Hypochondrie;

- závratě;

- zvýšené slinění;

- kůže z mramoru;

- nesnášenlivost nesnášenlivosti;

- bolest v břiše;

- nevolnost, ztráta chuti k jídlu;

- obezita, úzkost.

VSD na vagotonickém typu vede k vývoji strachu, neschopnosti plně vykonávat práci. Člověk se stává slabým. Útoky jsou často doprovázeny bolestmi hlavy.

Vagotonický typ často provokuje jednotlivce ke strachu o vlastní život. K tomuto onemocnění dochází v důsledku následujících faktorů: selhání fungování hypotalamu, poruchy stonků, pobyt jedince ve stresových situacích, poškození mozku organického typu.

VSD na smíšeném typu

Základní příznak dystonie smíšeným typem i

Podívejte se na video: Ventricular Septal Defect, Animation (Listopad 2019).

Загрузка...