Psychologie a psychiatrie

Jak přestat milovat člověka

Jak přestat milovat člověka - To je častá otázka, která je určena psychologům. Vztahový proces je dynamický a v určitém stádiu se stává, že nejlepším pro tyto vztahy bude jejich ukončení. Nejedná se jen o skutečné vztahy, ale princip neopakované lásky je stejný. Když člověk nedostane emoce odezvy ve skutečnosti, je nakloněn fantazii o tom, jak dobré nebo jak to bude. Nejmenší signály, které bych rád svým vlastním způsobem interpretoval jako pozitivní, také podněcují iluze. A člověk se zamiluje do obrazu osoby vytvořené v jeho fantazii a jeho vztahu s ním.

Pokud byla komunikace nebo vztah, pak v době, kdy se objevila otázka „jak přestat milovat milovaného člověka“, zmizeli a partner cítil prázdnotu a frustraci. Často existuje pocit vlastní bezmocnosti nad pocitem, že člověk musí vyživovat.

V prvním akutním období ruptury se chcete zavřít a rozptýlit sebe, což je zdravá touha psychiky přežít nadměrnou bolest. Být sám sebou, rozptýlit a zapomenout, když je kontakt s tématem lásky pro člověka bolestivý a traumatický. Ale akutní období prochází, první bolest ustupuje a další akce budou základem pro schopnost jedince vytvářet vztahy v budoucnosti a prožívat pocity vzájemné lásky. I když se po rozloučení zdá, že pro vztah neexistuje žádná síla, srdce se vzdalo posledního kusu, a to se už nestane, musíme si uvědomit, že se jedná o iluzi. Poté, co jste prošli cestou uzdravení, můžete obnovit schopnost lásky, je důležité, abyste se neomezovali na tuto příležitost, ignorovali tuto potřebu, zbavovali ji jejích zdrojů rozvoje a popírají schopnost duchovní regenerace.

Jak přestat milovat muže, kterého tolik miluješ?

Po rozloučení, pokud jde o pochopení, že vztah je v slepé uličce nebo neexistuje absolutně žádná vzájemnost, osoba hledá pomoc a radu. Diskutovat s příbuznými, přáteli a psychologem, člověk chce najít klid a dostat odpověď na otázku - jak rychle přestat milovat člověka?

Často se člověk nechce vzdát lásky, protože patří k těm pocitům, které mají v životě velkou hodnotu. A někdy jedinou motivací pro opuštění je přítomnost jeho upřímného založení. Je to láska k druhému, která může vést k tomu, že se zbavíte pocitů pro něj, protože existuje pochopení, že pouze negativní emoce mohou přivést něčí pocity k blízkému.

Láska je vzájemný proces a zahrnuje výměnu emocí mezi lidmi. Jednostranně mají pocity takové síly destruktivní účinek na všechny účastníky, naplňující jeden nadměrným tlakem, zbavující ostatní síly a vedoucí k emocionálnímu, psychologickému vyčerpání. To je dobře vidět v tvůrčí dědictví, takže sledování dobrých romantických filmů, poslech hudby může zlepšit vnímání a dát pochopení celkové investice v lásce a potřebu odejít, aby nedošlo k emocionální mučení svého milovaného člověka, když požadujete pocity od někoho, kdo je nechce vzájemně.

Neměli byste se vyhýbat komunikaci s lidmi, zejména s těmi, kteří jsou ve vztahu, v lásce, s těmi, kteří mohou mít vztah nebo dobrý vztah k vám. Často je to vnímáno bolestivě a způsobuje touhu opustit tento formát. Zde může být zpočátku nutné převést vnímání do praktické nezbytnosti, protože důležitým prvkem rehabilitace je proveditelná zátěž. Pro vytvrzování je nutné zajistit stavební prvky, kyslík, aktivitu. Jelikož vyhýbání se stresu na poraněné noze povede ke svalové atrofii a způsobí problémy s dalším fungováním a vyhnutí se komunikaci spojenou se zkušeností s traumatickou ztrátou lásky může vést k další neschopnosti vytvořit zdravý romantický vztah.

Vnímat člověka, který vypadl z lásky jako jediný pár, napůl, není produktivní strategie. Každý, kdo vytvořil vztah po dokončení předchozích, ví, že nový partner se stává cenným. Dokonce i subjektivní síla cítění není indikativní, protože mnoho lidí zažilo v období první lásky velmi emocionální pocity, ale zůstalo plně schopno vytvořit trvalého a dlouhodobého páru s jinou osobou. To by nemělo devalvovat milostné vztahy obecně, což by bylo opakem extrému, protože prostě mít potenciální příležitost nečiní proces budování milostných vztahů snadným a ne zatěžujícím. Ale vnímání nepřekonatelných obtíží ve vztazích, které vedou člověka k závěru, že vztahy nejsou potřeba, kontrola emocí je rovna potlačení jakéhokoli projevu zkušeností, které blokují důležitý aspekt psychického života člověka, protože emoce jsou pro jednotlivce druhem paliva, zejména pro tvůrčí část. V tomto případě nejde jen o doslovný tvůrčí projev, ale také o kreativní transformaci a změnu osobnosti v procesu získávání nového jedinečného zážitku.

Každý člověk je sám o sobě celistvý a má potenciál vytvářet zdravé a vzájemné vztahy se širokou škálou lidí. Každý člověk má potenciál tvořit širokou škálu příbuzenství (včetně toho, že nemáme žádné omezení na počet dětí, které můžeme milovat), přátelství, a proto omezování vize romantických vztahů je poněkud nelogické. Zdá se, že partner je subjektivně jediný, protože ho odměníme touto hodnotou a v případě zdravých vztahů nás odměňuje s takovým významem a tento vzájemný pocit vytváří jedinečnost páru.

Jak přestat milovat muže, který tě nemiluje?

Když pochopení vzájemnosti pocitů přijde k osobě, tam je touha přestat milovat v odezvě. A člověk se ptá - jak rychle přestat milovat člověka, který tě nemiluje? Ať už se jedná o otázku existujícího vztahu nebo o zamilování se zpočátku není vzájemný, to znamená, že pokud člověk není milující, znamená to, že projevil tuto nechuť po určitou dobu a choval se jako člověk, který nemiluje. Pokud má člověk dobrou úroveň sebeúcty, pak se tento pocit sníží.

Jak přestat milovat svou milovanou osobu? Pokud člověk velmi miluje někoho, kdo není oplácen, pak hlavním problémem je to, že v sebedůvěře prvního a způsobu pádu z lásky je zvýšení sebeúcty. Analogicky si lze představit, že člověk, kterému jste lhostejný, přijde a udeří nebo urazí. Nepochybně to nikdo nebude tolerovat, a dokonce i bez vzájemné odezvy je sotva touha přijmout ho. Navíc to posílí špatný postoj. Takže s láskou - jste láska, nelíbí se, láska se snižuje (jako v příkladu, z neutrálního na negativní postoj, zde z pozitivního na neutrální). Ale pro to musíte cítit svou hodnotu ve svých očích, a ne dát příležitost k pocitu, který by měl přinést radost životu zničit.

Jak rychle přestat milovat milovaného člověka, pokud je pochopení, že pocity nejsou vzájemné? Stejnou analogií se můžete zastavit, pro další projev lásky bez vzájemnosti. Láska je silný pocit, nestojí proti nenávisti a agresi. Jsou rovnocenné, ale s různými znaky. Jako sladká a slaná. A zdá se, že pokud je láska pozitivním pocitem, nemůže být špatně. Můžete, jak můžete přejídat sladké. Takže člověk, který nemiluje, demonstruje svou lásku, jak vynucovat krmení. Jak nalít vařící vodu, protože pozitivní teplota vody. Navzdory jménům pozitivních, pozitivních a negativních, negativních, v psychologii, tato slova neznamenají, že první by měla být více a druhá menší. Všechno má tendenci k homeostáze, rovnováze. Význam je v pravomoci a kontextu aplikace, a nikoli v osobním vnímání ochranné známky. Takže z lhostejného lze nenávidět.

Neměli byste se vzdát touhy porovnávat každého s předmětem lásky, vytvářet duševní dialogy, scény, skutečnou nebo domnělou komunikaci. Z psychologického hlediska to vytváří iluzorní realitu nedosažitelnou pro stvoření. Člověk necítí ostatní objektivně, ale spíše jako projekce vlastního světa, stejně jako v dynamice vztahů, které se mění jako osobnosti zapojené do komunikace. Obraz ztracených vždy, zejména zpočátku, má ve fantaziích rozsáhlé, někdy groteskní formy, a proto se to, co se děje, vnímá fatálně a nekompromisně. Hodnota ztracených devalvuje jiné sféry a okolní lidi, přitahuje veškerou pozornost k sobě a mluví v pojmech Gestalt psychologie - postava roste na poli, což neumožňuje uzavřít gestalt vztahů.

Ten druhý nikdy nebude schopen zažít zkušenost podobnou té, která byla ztracena, protože je odlišný, člověk, který hledá podobu starého partnera, je již jiný, protože získal nové zkušenosti, vztah mezi nimi by měl být vytvořen i bez přilákání starých komunikačních vzorců. To je také jeden z důvodů, proč milostné vztahy někdy končí - nevidí změny v partnerovi a drží se obrazu v iluzích, ignorují okamžiky mrazení a nespokojenosti, které postupně vedou ke zničení vztahů.

Jak přestat milovat člověka - rady psychologů

Když se člověk setkal se zklamáním ve vztahu, chce pochopit, jak rychle přestat milovat milovaného člověka. Přepínač. Říkat - neudělat, ale tak s nějakým podnikem. V psychoneurologii je pojem "dominantní" - centrum činnosti mozku, nervové cesty, ke kterým jsou poraženy a pohlcují myšlenky. Láska (nebo spíše projekce člověka v psyché) se může stát dominantní a zdá se, že není možné myslet na nic jiného. Aby se snížila atraktivita dominantního postavení pro nervový systém, je nutné vytvořit další. Jak používat brány k přenosu toku řeky na jiné místo, k distribuci energie. Ale v případě řeky - dal mechanickou překážku a záležitost se dělala, pak se nervový systém časem přepnul a impuls zvyku má tendenci ke starému místu. V prvních fázích je tedy třeba připomenout si a silným úsilím provést akce k přechodu na jinou. Práce, sport, tvořivost - seznam je banální, ale nejúčinnější způsoby jsou obvykle nejpředvídatelnější.

Proto je nejméně obyčejnou otázkou: „jak vypadnout z lásky k člověku?“, Jsou dotázáni lidé, kteří mají několik „center činnosti“, protože jejich distribuce je zpočátku v různých oblastech. Proto princip "jít do práce s hlavou" hraje do rukou osoby. Nebo se připravte na maraton. Nebo si prostudujte práci grafického programu pro nahrání krásných fotografií do sociální sítě. Ze stejného důvodu - alkohol není z dlouhodobého hlediska možností, je možné vytvořit závislost na stejném principu.

Nejde samozřejmě o jednorázovou akci. Jednorázové (nebo několikrát) trpět, plakat, atd. Je zcela přípustné, hledat pomoc a podporu od příbuzných a přátel. Nemělo by se to však změnit ani na zvyk. Dominantní diskuse o situaci a její emocionální podpora ji jen zvyšuje. Bylo by žádoucí plakat - je nutné plakat, ale záměrně se postavit do situace, kdy se objeví slzy, například v příští diskusi je to nějaká posměch sebe sama. Ze stejného důvodu je dobré a užitečné být sám nějakou dobu sám, zejména pokud existuje obecná tendence zažívat některé procesy sami. Trvalá volba v jeho prospěch je však špatnou strategií pro jeho další rozvoj a vybírá pouze zdroj jasných emocí a paralyzuje důležitou součást lidského života.

Jak přestat milovat člověka? Psychologové doporučují jít na termíny. Zpočátku pro přepínání, posouvání myšlenek od jednoho partnera dominujícího ve fantazii k jiným potenciálním. Když je člověk konfrontován se zklamáním v lásce, jeho vlastní hodnota za partnerství v jeho subjektivním vnímání se snižuje, existuje pochybnost o jeho schopnosti účinně komunikovat s láskou. A pokud se během takové traumatické situace vybere izolace, pak se takové vnímání posílí (protože příležitost pro pozitivní zkušenost je zanedbána) a strach z komunikace nebo devalvace vztahů může být vytvořen v budoucnosti, když mluví o „zvyku být sám“. Mohou zde být i určitá úskalí, ale z hlediska spínací komunikace je priorita nad izolací.

Podívejte se na video: Bývalá prostitutka: Šla jsem se prodat, dala jsem si to za trest, ta práce mi pomohla (Listopad 2019).

Загрузка...