Psychologie a psychiatrie

Vztah mezi přítelem a přítelkyní

Téma lidských vztahů je prioritou pro porozumění, uvědomění a realizaci nejen pro duchovní zkušenosti a možnost seberealizace, ale také díky nejjednodušším evolučním mechanismům, které získávají sociální realizaci. Na tomto základě leží dva základní instinkty, zakotvené v každém stvoření - touha přežít a pokračovat v závodě.

Člověk je společenský, proto přijetí do skupiny lidí, jako je on sám, zajišťuje přežití, zatímco odmítnutí a izolace jsou téměř rovnocenné smrti (zejména ve starověku) nebo vážným duševním poruchám (nyní, kdy můžete fyzicky žít sám, ale komunikace je stále nezbytná). Chovný instinkt prosazuje co největší význam mezi všemi možnými sociálními interakcemi s genderovou interakcí, proto se vztah mezi chlapcem a dívkou stává téměř jediným tématem, které zaujímá vědomí adolescentů a mladých lidí, když hormonální přepětí kontroluje vědomí a veškeré chování.

Pochopení toho, jaký je vztah mezi chlapcem a dívkou, jaké druhy interakce jsou, jak rozlišit závažnost záměrů od jednoduchého flirtování, je individuální úkol pro každého, stejně jako požadavky na partnera (ať už se jedná o přítele, milovaného člověka nebo přítele) jsou pro každého odlišné. Aby se však mladí lidé mohli v počátečním období nějak orientovat, existují základní věci, které se objevují ve všech normálních vztazích, a to není ideální korespondence partnera s určitými parametry, což je v podstatě nemožné, ale rysy komunikace. Pro jakýkoli druh vztahu, vzájemného respektu a přijetí, podpory a přátelského vnímání je důležitá touha po pomoci a zájem nejen o osobnost partnera, ale také o jeho aktivity, koníčky a postoje. Úmyslné znázornění takových projevů je nemožné a nemá smysl se nutit - je lepší hledat toho člověka, kterému se toto vše projeví nezávisle a ze srdce.

Psychologie vztahu mezi chlapem a dívkou zahrnuje budování prvních fází interakce založených na důvěře. Pokud tento faktor chybí, pak žádná intimní přitažlivost, logické chápání podobnosti chutí nepomůže překonat bariéru neustálého napětí a bdělosti. Lidé se snaží pokračovat v komunikaci po celý život, aby nečekali zradu a měli stálý přístup k příležitosti sdílet smysluplné zážitky a události, získat podporu nebo emocionálně relaxovat, cítit, že můžete být sami sebou.

Kromě důvěry musí existovat také pocit potřeby dávat a starat se. Nemyslím bezohledné pozlacení milovaného člověka, ale schopnost podporovat, v případě potřeby věnovat svůj čas, obětovat osobní zájmy, dosáhnout toho, co není zvláštní, ale dělá se pro milovaného člověka.

Vztahy mezi chlapcem a dívkou je možné budovat různými způsoby, protože lidé se dokonce navzájem setkávají v kategoricky odlišných podmínkách a mají zavazadla psychotraumů, výchovu, vnitřní základy také kladou různé cesty konvergence a provádějí přístup k nejtemnějším koutům duše různými rychlostmi. Jsou ti, kteří po třetím datu jdou do rejstříku vztahů, a tam jsou jiní, kteří dávají přednost přátelům na několik měsíců, pak se scházejí na pár let. Ale vždy existuje příležitost sledovat, jak se lidé začínají vztahovat k lidem, jak se projevuje první sympatie a co by mělo být včas zohledněno, aby se pocity proměnily v něco vážného.

Jak začít vztah

Jakýkoliv začátek vztahu mezi mužem a dívkou naznačuje určité místo a známost, takže stojí za to určit, kde mohou vzniknout romantické pocity. Neexistuje žádný jasný seznam, ale existují statistiky, kde se nejčastěji známí pěstují v něčem jiném. Nejoblíbenějšími místy jsou společnosti společných přátel nebo kolegů - to dává počáteční pocit bezpečí a záruku minimálního počtu společných témat a zájmů.

Pokud se mezi oběma přáteli stane známo, pak se ujistěte, že zajímavá osoba, se kterou se setkáte, bude pro vás určitě příjemná, protože je nepravděpodobné, že kamarádi pozvou zjevně opačné přátele, kromě toho nepřímo, máte záruku slušnosti nového známého, nebo se můžete zeptat na to Obeznámenost s kolegiálními důvody je také častá u párů, které navázaly vážné vztahy, protože zpočátku se lidé, kteří mají mnoho společného nejen v oblasti zájmů, ale i fyzických ukazatelů, shromažďují v profesionálním prostředí.

Můžete se jedinečně vzájemně doplňovat, přicházet s novým projektem a dokonale si také rozumět. Duševní funkce nezbytné pro jakoukoliv odbornou sféru znamenají stejný typ nervové soustavy a postupem času i stejnou profesní deformaci.

Také populární pro startovní vztahy jsou noční kluby, ateliéry zájmu, místa se nachází v blízkosti domova a internetu. Varianty, kdy se lidé setkávají za neobvyklých podmínek, jsou vzácné, podobné spiknutí filmu nebo fascinujícího příběhu, ale bohužel, když se ocitli v podmínkách každodenní reality, ukázaly se být životaschopnými. Partner obvykle ztrácí své kouzlo nebo jsou na něj kladeny nepřiměřené požadavky.

Pochopte, že vztah bude navázán, bude za pár měsíců vážný, to stačí, abyste se seznámili s klíčovými osobnostními trendy, pak budou v situačních situacích pouze detaily. Lidé, kteří si navzájem vybírají, se rozhodnou strávit svůj život společně v první polovině svého známého, zatímco ti, kteří jsou již dlouho přáteli nebo kteří chodí již několik let, riskují, že vytvoří problematickou rodinu. To je přesně to samé, jako je svatba dvou starých přátel spíše jako nucený únik z osamělosti než vědomá volba s účastí srdečných pocitů a shody hodnot okolního světa. To samozřejmě neznamená, že čím dříve začíná vážná etapa vztahů, tím lépe, protože to trvá delší dobu, než se blíže podívat a zjistit partnera v minimálním počtu situací.

Rychlý rozvoj vztahů je možný, když se na první pohled cítíte láska nebo pochopíte, že setkání je velmi podobné popisu v románech, stejně jako v karmických učeních o příbuznosti duší. O takových zkušenostech není nic mystického, stejně jako skepse známých o průchodu posedlostí bude nevhodná a nakonec se ukáže, že to není váš muž. K pocitu okamžité lásky dochází podvědomě, vyhýbá se kritice logiky, když má člověk přibližné pochopení toho, který partner potřebuje, kde bude pohodlný - to je druh seznamu vlastností a vlastností chování, snad prvků vzhledu.

Když se člověk setká s člověkem, který co nejblíže odpovídá seznamu podvědomě žádaných partnerů, mozek a všechny systémy začnou silně signalizovat, v praxi se to projevuje jako pocit lásky a příbuzného vztahu s cizincem. Takovou duchovní blízkost lze vysvětlit tím, že jeho obraz již dávno existoval ve vědomí a nyní našel hmotnou inkarnaci.

Po seznámení se, stejně jako vnitřní radar, identifikoval nového člověka jako potenciálního partnera, všechny systémy psychiky a somatiky začínají pracovat na realizaci těchto vztahů. V klasickém případě se muž ujme iniciativy a dívka bude reagovat a brát známky pozornosti, ale pokud budou temperamentní partneři odlišní. První známky sympatie se projevují flirtováním, dlouhodobou komunikací, projevem zájmu o osobní život a vášní. Non-verbálně, jeden může určovat vzájemnou přitažlivost tím, že lidé mají delší zpožděný oční kontakt, inklinovat se dotýkat každého jiný náhodou. Pak tráví čas společně, společnost přátel se může spojit do jednoho velkého pole známých, kde hlavními sjednocujícími prvky budou milovníci. Později jsou myšlenky na svatbu, jednoduchý vztah milenců se postupně stává vážnějším.

Co je to vážný vztah

Vážné vztahy mezi mužem a ženou nejsou nutně určeny jejich trváním, protože existuje mnoho románů trvajících po celá desetiletí, a lidé pro sebe navzájem mají příležitost uspokojit své vlastní biologické nebo emocionální potřeby. Nejedná se o výjimečně dobrý sex bez jakýchkoliv závazků, je to také možné všestranné vášeň, vyžadující pravidelná zdlouhavá rozloučení nebo objasnění vztahu, který ohrožuje vztah.

Určení stupně závažnosti v každém případě je individuální a je určeno vnitřními smysly (životní historie) a hodnotovým systémem, výchovou a rodinnými tradicemi. Kritériem tedy může být fyzická intimita - taková tradice je v moderní společnosti méně relevantní, ale někteří nadále věří, že manželství znamená panenství partnerů a intimita je posledním krokem, po kterém se lidé stávají neoddělitelnými.

Jsou možné možnosti setkání s příbuznými, jejichž názor je pro osobu důležitý - to je druh pozvání pro partnera v jeho rodině. Když vztahy trvající několik let mohou vypadat vážně, ale partneři nejsou obeznámeni se svými rodinami, těžko lze hovořit o závažnosti záměrů nebo důvěry ve vlastní volbu.

Manželství je jistě nejjasnější z kritérií dlouhodobých a ušlechtilých záměrů, ale jelikož se postup pro rozvod stal zjednodušeným a morální hodnoty se změnily v celé společnosti, mohou existovat možnosti. Volba vztahu designu (občanského, církevního, registrovaného manželství, soužití či setkání) je také ovlivněna věkem partnerů. Lze vysledovat tendenci, že starší lidé, tím vážnější jejich vztah. To je dáno tím, že již existuje pochopení toho, co je láska, byly učiněny určité chyby a získaly zkušenosti z různých zkušeností, v důsledku čehož zkreslené romantické vnímání vztahů zanechává jako něco magického. Dospělí lidé spoléhají na stabilitu a dlouhodobě, na rozdíl od dospívajících, jejichž volba je dána skokem v hormonech a žízní po emocionálních zážitcích. Kritérium touhy pokračovat v dlouhodobé interakci naznačuje vážný vývoj.

Je nutná dohoda o dlouhodobých vyhlídkách, včetně úsilí obou manželů o rozvoj a prohloubení komunikace, materiální a psychické pohody. Vize obou partnerů pro společnou budoucnost je stejná, nebo přibližně ve stejném směru je významnější než trvanlivost. Tam, kde lidé zpočátku vidí svou interakci na krátkou dobu, po které budou žít odděleně a neskrývají to, můžeme hovořit o vážnosti, i když to trvá týden. Ve variantě, kdy člověk chce rodinu, a druhý krátký román, a nikdo s ním nemluví, je nemožné hovořit o jakékoli závažnosti.

Důležité je také to, že není třeba hledat jiné lidi jako náhradní nebo záložní možnosti. To platí jak pro globální přístup k životu, takže v případě rozvodu je někdo, tak i malé denní zrady, když místo čekání na svou osobu, jiný ho změní pro přátele nebo přátele, dává jim důležité informace nebo žádá o podporu, zejména jim.

Můžete jít na neznámou část lesa na piknik, tiše nechat s sebou odemčený telefon a dokumenty na viditelném místě - to znamená, že máte společný psychologický prostor. Vážné vztahy neznamenají přísný výraz, naopak, je zde spousta prostoru pro humor a směšné každodenní situace, jejichž hanba a nepříjemnost mizí, a teplo a přijetí i v chladném stavu nebo po náročném dni v práci.

Nejen vnější bariéry jeho projevu padají (dívka není plachá jít bez make-upu, člověk si nemůže dovolit ovládat zvuky těla), ale také morální komunikaci, kdy jsou témata otevřená k diskusi a problémy a objevující se problémy nejsou ignorovány. To je zvláště jasně vidět v diskusi o intimitě - když se to děje otevřeně a bez omezení, pak je to vážný postoj a mlčení hovoří o prasknutí emocionální intimity.

Fáze přítel a přítelkyně vztah

Psychika a všechny procesy, které ji ovlivňují, fungují podle určitých zákonů, procházejí fázemi vývoje a transformace. Když se dvě osobnosti začnou vzájemně ovlivňovat, vztahy mezi nimi se transformují, nejsou zmrazené v jedné fázi. Někteří považují takové změny za únik lásky, protože neustále usilují o psychologickou fúzi a pocit věčné euforie. Jedná se o druh infantilního chápání vztahů, kdy je třeba se dostat jen vysoko, aniž byste rozpoznali hluboké procesy osobnosti, rozvoj obou partnerů. Ti, kteří chtějí jen jasné a pozitivní, neustále mění partnery, věří, že vztahy se zhoršují nebo jim lhali dříve, což ukazuje jen jejich pozitivní stránku, ale pokud chápete fáze vztahů, ukazuje se, že takové změny jsou zcela normální a jsou to všechny páry, alianci po dlouhou dobu.

První etapa vztahu je nazývána láskou a názory vědců a lidí na ní jsou odlišné. Člověk tedy tyto projevy vnímá jako pravou lásku - hormony vládnou všemu. Nebezpečí spočívá v tom, že se omezuje kritika státu i vnímání partnera. Mohou zde být učiněny nemožné přísahy, manželství může být uzavřeno bez vědomí, pokud se někdo hádá s rodinou rodičů, vybere si zvoleného, ​​pak se to stane v období extrémní lásky. Taková emocionální bouře netrvá déle než rok, pro některé to za měsíc, to vše závisí na tom, co partneři navíc s jejich pocity dělají.

Po takovém emocionálním období začíná takzvaná fáze sytosti, kdy se neustálá potřeba přítomnosti partnera oslabuje a člověk mění místo pozornosti a znovu ho čerpá z dvojí interakce s vlastními duševními a vnějšími životními procesy. V této fázi je zapnuta kritičnost vnímání, začínají být zaznamenány nedostatky, a to jak osobnost partnera, tak styl vztahů samotných, které již po celý svůj život neabsorbují. Člověk se snaží obnovit minulé zájmy, vztahy s přáteli a každodenní rutinu. Někdy tato nuda sama o sobě vede k ukončení vztahu. Obecně se jedná o poměrně kritické období pro pár, protože i když se žádný z partnerů nechce vrátit k obvyklému bakalářskému životu, může být výstup z fúze falešně vnímán jako ochlazení smyslů, následované rozloučením.

Hladkostí sytosti se mění v odpor, touha opustit a zastavit veškerou interakci. Tady se jejich vlastní iluze konečně rozpadají na úkor obrazu partnera, a když se uvolnil, začíná ukazovat nejen své pozitivní stránky. Takové změny pro mnohé jsou mimořádně zarážející, což způsobuje odpor a pocit podvodu, zrady. Jen pár párů může toto období přežít, i když na teoretické úrovni si neuvědomují potíže nebo vstupují do vztahů s očekáváním, že celý svět bude krásný a bude se točit kolem nich. Pokud toto období nelze překonat, pár se rozpadne a každý zvlášť začne znovu budovat další vztahy před nástupem znechucení, a pokud se jim podaří takovou krizi překonat, interakce jde na hlubší úroveň.

Díky své vlastní moudrosti nebo pomoci psychoterapeuta dostávají ti, kteří byli schopni zachovat vztah, jedinečnou odměnu - příležitost k tomu, aby byli plně a v jakémkoli stavu, ale zcela a za to, co je. To také vyžaduje vzájemné plné přijetí partnera, který je těžší než zamilovat se do vynalezeného ideálního obrazu, ale poprvé v historii vztahu osobnosti se lidé nalézají duchovně nahí bez psychologických obran. V takovém vztahu se poprvé, tolerance a porozumění dostávají na místo neomezenosti a vášně, partneři chápou, že mohou být spolu nejen tehdy, když je vše v pořádku s oběma, ale i ukázkou lásky. To vám umožní trochu se uvolnit, svobodně se vyjádřit a ovládat každé gesto a slovo - žít.

Když se dozvěděl přijetí a ukázal všechny své stránky a potřeby, začíná fáze společné služby. Může se zdát, že se etapa pádu v lásce vrátila, ale z hlediska vnitřních mentálních procesů je to zcela odlišný stav. Если в начале отношений хотелось радовать другого слепо, не замечая его потребностей и скорее для создания собственного чувства значимости, то теперь появляется готовность жертвовать ради другого из позиции сохранения отношений. Тут начинает действовать принцип не причинения вреда другому, при этом сохраняется собственное ощущение потребностей и проявления интересов. На следующей ступени возникает глобальный базовый уровень уважения.Tento respekt není pro věk nebo zásluhy, krásu nebo dovednosti, je to opravdový respekt k osobě, která udělala mnoho pro zachování a rozvoj vztahu. Mnozí z nich nejsou schopni dosáhnout tohoto období, vzdát se druhé a třetí etapy, neodhalit své duše a odvážit se skutečně vidět partnera.

Teprve po průchodu všemi fázemi se člověk může setkat s láskou, upřímně s otevřenýma očima a dívat se na partnera. V naší společnosti jsou v této době již běžné děti, úspory, vzestupy, pády, skandály a krize, a teprve o několik let později lidé nepoznají lásku ani závislost, ale opravdovou hlubokou lásku, která se může projevit v přátelství a hněvu, a ne jen intimní úrovni.