Psychologie a psychiatrie

Jak se rozloučit se svým manželem

Důležitý krok separace musí být promyšlen nejen z hlediska vlastní bezpečnosti, ale také proto, že je lepší provést vážné změny, když selhaly veškeré snahy o zachování stávajícího vztahu. Mnozí se pokoušejí se svým manželem podělit bez skandálu, jiní dávají přednost akcentům na materiální straně a získávají více výhod - bez ohledu na důvody pro volbu rozloučení, je lepší tento proces neřídit, vedený pouze emocionálními nárazy. Stojí za to zvážit nejen to, jak se rozloučit se svým manželem, ale také morální otázky týkající se formulace řeči, stejně jako zcela každodenní otázky o tom, kde bude někdo spát příští noc, jak se postarat o sebe a co říct dětem.

Poradce psychologa o tom, jak se se svým manželem zúčastnit

Negativy získané během procesu rozvodu mohou traumaticky ovlivnit celý další život, vzpomínat si na bolest a brát důvěru ve světě. Psychologové dávají několik rad, jak se bezpečně podílet na mém manželovi, což mu poskytuje minimální škody na jeho vlastní psychice. Zpočátku je nutné zjistit, zda bylo rozhodnutí učiněno samotnou ženou, pak z pozice a pochopení, že se vše děje, protože potřebná slova a státy musí být nalezeny. A pokud je i trochu lítosti, pak byste neměli hledat možnosti, jak se se svým změněným manželem rozdělit, a snažit se hledat body kontaktu a síly pro odpuštění, stejně jako lámání rodinných vazeb kvůli špatným návykům nebo malým nedostatkům nedává smysl, pokud prošel fází mluvení o tom, co se děje, a nalezení možností pro úspěšné řešení.

Nečekejte na radostné vnímání této zprávy, člověk se mu nelíbí, když mu jsou diktovány nezbytné činy a bude se vší silou bránit tomu, co se děje. Víš, že manžel má výbušnou povahu - sbírá věci a vyndává je, když není doma, a vede rozhovor na neutrálním území. To vám poskytne ochranu a schopnost odejít bez zranění a vydírání. Obáváte se, že budete dlouho přesvědčeni, nechcete vidět slzy mužů a pak ukázat tuhost pozice od prvních slov konverzace.

Můžete vždy sbírat jeho věci a měnit zámky, zastavit komunikaci na fyzické úrovni, jedinou věcí je být opatrný, abyste neporušovali právní normy.

Uvažujme o možnostech, jak se se svým manželem podělit dobrým způsobem, protože tato osoba byla pro tebe milá a možná pro tebe stále má teplé pocity. Mluvte upřímně a otevřeně a nepřetahujte - po celou dobu, kterou potřebujete, by mělo být vynaloženo pouze na to, abyste se ujistili, že rozhodnutí je správné, a zbývající zpoždění situaci zhorší. Nezapomeňte svému manželovi vysvětlit důvody odchodu, poslechněte si jeho tvrzení a možná i návrhy na změnu situace. Pokud se zpočátku naladíte na dialog, pak může být rozvod ukončen, což přinese nové kolo vývoje.

Bezbolestně

Absolutně bezbolestné ukončení vztahů je možné, když se lidé stávají tak lhostejnými k sobě, že ztráta partnera je srovnatelná se zánikem obvyklého polštáře. Ve všech ostatních případech bude bolest přítomna, a to nejen pro bývalého manžela, ale i pro ženu, která se rozhodla ukončit vztah, protože psychika je nucena zcela přestavět jiným způsobem bytí, změnit návyky, které se v průběhu let vyvinuly a zaplnit prázdnotu, která se objevila po rozloučení.

Můžete se zúčastnit svého manžela a snížit počet nepříjemných zážitků, pokud uděláte všechno rychle, jakmile si uvědomíte, že už nejste na cestě. Neměli byste se přiznat, mluvit s radami nebo se snažit donutit manžela, aby odcházel se svými vlastními činy - to je, jak pokračuje utrpení, které nepřinese ani řešení situace, ani možnost mírové komunikace. Zajistěte, aby se důležitá konverzace neshodovala s žádným významným datem, například narozeninami nebo angažovaností, málo vhodnými a pracovními událostmi, protože korporace odloží vaši morálku a nedovolí vám, abyste byli rozptýlení.

Mluvte upřímně, nesnažte se rozveselit svého manžela a nechte jeho sebeúctu ve výšce, protože po příbězích je úžasný, otázkou je, proč se odloučení bude neustále pulzovat v mé hlavě a nenajdu odpověď. Škoda, že nesouhlasíte s nabídkou vyzkoušet všechno znovu, protože tam, kde již došlo k rozhodnutí ukončit vztah, nemůže existovat úplná důvěra, lidé se radikálně nemění, ale počet nároků a nenaplněných očekávání se může výrazně zvýšit. Pokud chcete vyhladit nepříjemné okamžiky, pak si namáhejte paměť a zjistěte, co stojí za to poděkovat tomuto muži, protože jste si ho nevybrali pro nic za nic, to znamená, že bylo hodně dobrého. Mluvte o skutečných příčinách mezery, abyste ochránili člověka před mučivými myšlenkami při hledání vlastních nedostatků a nakonec můžete dokonce slyšet vděčnost za vaši otevřenost.

Zůstaňte přáteli

Možnost běžné komunikace, rozvedených bývalých manželů, je v mnoha situacích nezbytná, stává se obzvláště akutní, pokud existuje dítě nebo společný podnik, stejně jako jiné možnosti, které spojují život a zkázu s pravidelnou, ale neustálou interakcí.

Abychom zůstali přáteli se svým manželem, je nutné, aby se odloučení uskutečnilo pokojně. Eliminujte velmi urážlivá slova, nepoužívejte své znalosti o nemocných místech, vyhýbejte se vydírání, násilí a všem lidským činům. Samozřejmě, v procesu projednávání rozvodu se mohou objevit velmi zajímavé detaily, a to nejen osobnosti jejího manžela, ale i tajných záležitostí, pak může být rozhodnutí o přátelství revidováno, ale zpočátku se posadí ke stolu klidných jednání.

Neočekávejte přátelskou komunikaci ihned po rozpuštění manželství, protože mysl přirozeně vnímá první jako spřízněnou duši. Pocity potřebují čas na ochlazení a přeformátování, takže se snažte žít v různých oblastech nebo alespoň na chvíli odejít, pokud není možné zorganizovat nové území s minimálními schůzkami. Nevolajte a nepište poprvé, také byste neměli pozvat na prázdniny a gratulovat k nejrůznějším událostem, je lepší i zmizet a teprve pak se postupně objevovat a budovat novou komunikaci.

Když je komunikace obnovena znovu, ujistěte se, že ve vaší interakci je minimum fyzických kontaktů, posezení v útulných kavárnách s polosvětlem a ještě více v kuchyni a dalších téměř romantických chvílích. Zejména pokud je jeden z manželů stále svobodný. Čím více takových teplých setkání máte ve své interakci, tím vyšší je šance, že se bývalí manželé stanou skutečnými milenci, kteří jsou nuceni skrýt svůj vztah. Pokud se již bývalému manželovi podařilo získat novou vášeň, pak jí respektovat, protože přátelství nemůže být postaveno tam, kde je žárlivost.

Pokud nechce

Rozvod je obtížné vydat, pokud je jedna ze stran proti takovému rozhodnutí. Manžel může udělat skandál, spojit příbuzné, vydírání dětí nebo odmítnout dát souhlas. Legálně, tam je postup, který umožňuje rozvod i bez souhlasu druhé strany, jediná věc je, že to bude trvat hodně času a více nervů bude utrácet, ale nakonec dostanete rozvod násilím.

Chcete-li se s manželem, pokud nechce, musíte se vyvarovat obvinění a soucitu, nadměrné vděčnosti a chvály. Vaším cílem je eliminovat jakékoli polární emoce, aby nedošlo k nafouknutí jeho stavu, ale aby byl celý proces co nejklidnější. Pro správné ovlivnění odolného soupeře je nutné nejen vybrat správné formulace předem, ale také nacvičit. Poslechněte si, jak vyslovujete klíčové fráze, přemýšlejte nad svými odpověďmi na nečekané otázky, a co je nejdůležitější, argumenty k jeho neodbytné nabídce zůstat pohromadě.

Pro komunikaci je lepší zvolit neutrální místo, které vám umožní kontrolovat emocionální projevy (u lidí obvykle lépe kontrolujeme naše vypuknutí účinků), stejně jako fyzické překážky (nucené zadržování). Když si uvědomíte, že nebudete propuštěni, existuje předběžná příprava s organizací místa, kde budete žít v budoucnu a vývozu věcí, zatímco on není doma. Možná budete muset získat podporu několika přátel. Pokud nic nepomohlo a on zablokoval všechny způsoby odstoupení od smlouvy, pak se můžete začít bránit v rodině - flirtovat s ostatními muži, povídat si s cizími lidmi, používat samostatnou poličku v lednici, samostatnou trubku zubní pasty, koupit si vlastní chléb atd. Čím více bude demonstrace, kterou opustíte, i když nepustí, tím rychleji bude přemýšlet o marnosti svých činů.

Pokud tě nemiluje

Otázka rozloučení se v nepřítomnosti lásky na jedné straně je absurdní, protože proč často udržovat vztah, ne potěšit někoho z účastníků, na druhou stranu vzniká velmi často. Během rozvodu mohou vzniknout myšlenky, že můžete žít s někým, kdo je zima - je to jen strach z osamělosti a ne touha po šťastném životě. To znamená, že když vyvstane otázka, zda tak učinit, odpověď je jednoznačná - ano, je nutné rozvést se s někým, kdo se vám nelíbí, zbývá jen urovnat další otázky, které tyto vztahy udržují. Pro některé jsou to děti, pro jiné, bohatství a obvyklá životní úroveň, za kterou můžete být trpěliví, ale otázka, kolik duchovní síly zůstává.

Neexistuje žádná rada, jak se rozvést s mužem, který vás nemiluje, protože s tím obvykle nejsou žádné problémy. Bez zvláštní náklonnosti osoba snadno souhlasí se zánikem manželství. Snažit se vybrat formulaci také není zvlášť nutné, stačí říct, že důvodem nedostatku lásky je, že je obtížné ji změnit, není možné hrát nebo podvádět. Obtíže vznikají pouze tehdy, když člověk bez pocitu pocitu udržuje ženu se svou ženou kvůli postavení, prospěchu nebo domácímu pohodlí, pak je nepravděpodobné, že by snadno souhlasil, že vás nechá jít, ale veškeré jeho chování bude diktováno zájmem spotřebitele.

Se svým manželem se můžete zúčastnit, pokud vás nemiluje tím, že mu poskytnete záruky budoucího pohodlí - jedná se o webové stránky se servisním personálem a slibem, že zařídíte pěkné rozloučení tak, aby jeho obchodní reputace netrpěla.

Když člověk nemiluje ženu a nadále ji drží v těsné blízkosti své vůle a žádná péče o možnosti práce, pak je docela možné hledat pomoc ze strany orgánů činných v trestním řízení, protože taková situace je vykládána jako násilí proti osobě a její svobodě. Existují vhodné možnosti uplatnění na specializované sociální služby pro oběti domácího násilí nebo pravidelný útěk s přáteli se sbíranými věcmi a registrace rozvodu prostřednictvím nuceného soudu.