Vzrušení - je schopnost živého organismu pohybovat se pod vlivem podnětů do vzrušeného stavu. Vznětlivost nervového systému je vlastností nervové tkáně, díky které může okamžitě reagovat na vnější podněty. Úzkost je porušením nervového systému. Silná nervová vzrušivost se projevuje, když člověk dosáhne svého limitu z tlaku každodenních problémů. Různé záležitosti, povinnosti tisknout na psychiku, a člověk žije pod jejich tlakem, ale stále převádí je. Problémy se postupně shromažďují a člověk, který si je nevšimne, dostane spoustu psychických komplikací.

Samozřejmě, mnoho lidí může žít rychlým tempem a není unaveno, ale jsou v ohrožení. Zvýšená excitabilita nervového systému se projevuje častými stresy spojenými s prací nebo studiem, demontáží domova, pravidelným nedostatkem spánku, a to i prostřednictvím náchylnosti k podrážděnosti, úzkosti a nervozitě. Zvýšená vzrušivost se může projevit v konfliktech s jinými jedinci a zasahovat do klidného života. Nemůžeme dovolit, aby nadměrně vzrušený stát zkazil život člověka.

Emocionální vzrušivost se vyskytuje u každé páté osoby, riziko je vysoké. Stojí za to pozorně se podívat na sebe, pokud existují příznaky (nerozumné pocity, slznost, agresivita, hbitost, silná touha vrhnout se na každého, kdo se snaží dotknout) a zapojit se do léčby zvýšené vzrušivosti.

Emocionální vzrušivost je individuální emocionální připravenost reagovat na významné podněty. V procesu tvorby emocionální připravenosti je dána významná role hormonu adrenalinu. Velmi silný adrenalinový spech provokuje projev emocionálních výbuchů k podnětům, které dříve nezpůsobily silné emoce, takže vše závisí na samotné situaci.

Emoční vzrušivost se může projevit v náladě a podrážděnosti. Silně temperovaná osoba má nízký práh hněvu emocí.

Mnoho lidí se mýlí v přesvědčení, že kouření nebo alkohol snižuje jejich vzrušivost, a používají tyto metody, dokud si neuvědomí, že nepřinesou očekávaný dlouhodobý účinek.

Dodržování následujících doporučení pomůže snížit emoční podrážděnost. Pokud je člověk fanouškem hororových filmů, thrillerů a jiných programů s kriminálním spiknutím, měl by se jim držet od sledování, je také zbytečné se na chvíli dívat na zprávy.

Snížení vzrušivosti pomůže zaměřit se na pozitivní emoce, zákaz věcí, které nesou negativní energii.

Praxe dýchacích technik pomůže „osvěžit“ myšlenky a „jasně“ hlavu: jógu, aerobik, procházku v parku. Pokud je to velmi špatné, a je těžké, aby se člověk sám řídil, pak musí brát sedativa, pomůže obnovit duševní rovnováhu.

Zvýšená nervová podrážděnost

Počet lidí trpících nervovými poruchami, kteří si stěžují na vysokou emocionalitu, rychle roste. Nezdá se to ani tak překvapující, protože život moderní osobnosti je naplněn nejrůznějšími stresy a nervózní vzrušivost je častěji přítomna v městských obyvatelích.

Zvýšená nervová vzrušivost je velmi dobře známým porušením nervového systému, je pozorována u jedinců jakéhokoliv věku, nejčastěji u dospívajících chlapců a dětí.

Zvýšená excitabilita nervové soustavy je vyjádřena v následujících příznacích a projevech: pohyby očí jsou narušeny, svalová asymetrie se objevuje na obličeji, člověk je ztracen ve vesmíru, silně se mění v čase, dochází k nepříjemnému pohybu a nedostatku koncentrace, dochází k pravidelným bolestem hlavy a vysoké vzrušivosti, které způsobují mírné zpoždění duševního vývoje.

Vysoká nervová vzrušivost se projevuje u člověka, když předtím klidně zareagoval na každodenní problémy a nyní i malé obtíže vedou k podrážděnosti, stává se nevyzvednutým a agresivním. Proto v takové situaci není nutné zdržovat, je naléhavé zkoumat stav jedince a jeho nervového systému.

Vzrušitelnost nervového systému jedince žijícího v megality je vystavena takovým negativním vlivům, jako je emocionální přetížení v práci, velké množství lidí na ulicích a v dopravě, narušení osobního prostoru, dopravní zácpy, nedostatek spánku, nedostatek času, různé negativní informace, které pocházejí z televizních kanálů. trávit čas u počítače. Také rodina se hádá, což vzniká proto, že oba partneři jsou vyčerpáni rytmem svých životů, problém zhoršují; silné tréninkové zatížení, počítačové hry, skvělá zábava na internetu, přísná strava, nesprávná výživa. Takový velký seznam faktorů samozřejmě nemůže ovlivnit duševní zdraví člověka.

Vzrušení a nervozitu lze vytvořit na pozadí dědičné predispozice, způsobené narušením metabolismu, infekcí, hormonálních změn. Zvýšená podrážděnost může někdy znamenat duševní problémy: neurózy, deprese, schizofrenie, psychopatie.

Zvýšená excitabilita se často vyvíjí s účinkem na osoby s častým stresem, nedostatkem spánku, nervozitou a podrážděním. Samozřejmě, že vzrušivost jednotlivce nemůže jít bez povšimnutí, protože často se často střetává s ostatními.

Zvýšená excitabilita může být vytvořena ne vlivem emocionálně-psychických faktorů na člověka, ale v důsledku znepokojivě podezřelých charakterových rysů. Oba typy příčin jsou často kombinovány a způsobují zvýšenou vzrušivost. Ukazuje se, že začarovaný kruh: nedostatek spánku, který způsobuje podrážděnost, následovaný nervovým stresem, který zabraňuje tomu, aby člověk usnul a vyvolal nespavost, a to se opět sníží na nedostatek spánku.

Nespavost může být zjištěna, pokud osoba nedokáže usnout tři nebo čtyři hodiny, pokud je neustále v chodu ze strany na stranu na posteli při hledání pohodlné polohy těla. S nespavostí se člověk může probudit uprostřed noci a neusnout až do rána. Také někdy je nespavost známkou somatické patologie. Stojí za to věnovat pozornost tomu, že člověk je narušen stabilní nespavostí.

Prevence zvýšené excitability zahrnuje regulaci spánkových modelů. Je nutné dodržet jeden osobně nastavený čas spánku a nastavit budík po alespoň sedmi hodinách. Tentokrát stačí dobře spát a zůstat vzhůru.

Prevence také zahrnuje užívání léků na bázi valeriánů, různých infuzí, kombinačních léků, tinktur. Snižují vzrušení, léčbu nespavosti a nervozity. Přípravky s extraktem valeriánu snižují podrážděnost, zvyšují inhibici neuronů mozku. Děti jsou častěji léčeny léky s matkou. Motherwort má sedativní účinek, intenzivnější než valerián. Heřmánek je také často konzumován. Je lepší se nezúčastňovat takového léčení nezávisle, ale svěřit ho lékařům.

Vzrušení a vzrušení

Nervová excitabilita je schopnost živého organismu, nebo spíše jeho tkáně nebo orgánu, stát se rozrušeným, když na něj působí podněty vnějšího světa nebo pocházejí z těla.

Excitace způsobuje změnu normálního metabolismu, který je charakteristický pro stav odpočinku, když je vystaven vnitřním nebo vnějším podnětům.

Změna metabolismu způsobená stimuly je vyjádřena v následujících reakcích: specifická a obecná. Specifická reakce je pozorována prostřednictvím svalové kontrakce, kdy dochází k pocitu sekrece žlázy a tvorbě aktivních chemických látek. Obecné reakce vyvolávají zvýšenou spotřebu kyslíku a uvolňování oxidu uhličitého, vznik elektrických impulzů a tepla.

Minimální síla stimulu potřebná pro vzrušení je práh excitability. Síla stimulu, tím menší je prahová hodnota podprahová, a pokud je vyšší než prahová hodnota, pak - nad prahovou hodnotou. Vysoká excitabilita textilie znamená, že prahová hodnota je nižší a nižší excitabilita je vyšší. Když je ovlivněn silnější podnět, je excitace silnější a intenzita excitovaného orgánu se zvyšuje.

Čím silnější je podnět a podnět, tím méně jeho působení prodlužuje, což způsobuje nejméně vzrušení, právě naopak.

Minimální doba stimulace prahové síly nebo reobázy, která způsobuje minimální excitaci, je užitečná doba. Protože je těžké měřit, určuje minimální dobu trvání stimulu dvojité reobázy, chronaxie.

Poměr síly podnětu a času expozice zobrazuje křivku resp. Při určování chronaxie se měří pouze rychlost nebo doba nástupu excitace během stimulace, nikoli míra přiměřenosti stimulu a prostoru, ve kterém působí. Navrhuje se měřit hranice největší odezvy na určitý adekvátní podnět, který působí s minimální energií jedné reobázy - odpovídající. Nejvyšší excitabilita s nejmenší silou adekvátní prahové stimulace se nazývá zóna přiměřenosti.

Pokud podráždění vyvolá podráždění, objeví se na podrážděném místě slabé vzrušení ve vzdálenosti omezené na několik milimetrů od místa podráždění a dále se nerozšiřuje.

Je-li stimulace stimulace subthresholdu vícenásobná, pak se excitace v podrážděné oblasti sčítají a transformují z lokálního na pervasive. V případě jediné prahové stimulace se lokální excitace v podrážděné oblasti do určité míry zvyšuje a vlny se začnou roztahovat podél tkáně. Tato schopnost nervové tkáně přenášet excitační impulsy se nazývá vedení.