Přesnost - Toto je zvláštní charakteristika osoby, která naznačuje extrémní systematičnost, přesnost a domýšlivost dodržování pravidel, jejich nejpřesnější implementaci, zejména s ohledem na čas. Projev přesnosti člověka naznačuje jeho předvídavost, koncentraci, adaptabilitu k různým okolnostem (například setkání se nezdaří a mohou existovat nepředvídané důvody, ale člověk může svůj čas rozdělit tak, aby byl vždy připraven na překvapení a nebude pozdě) .

Přesnost je synonymem přesnosti, důkladnosti, důkladnosti a pedantství.

Přesnost je antonymem neopatrnosti a nedbalosti, které také nejsou zodpovědné za odpovědnost a spolehlivost.

Přesnost je kvalita, která umožňuje člověku včas přijít na určené místo. Má-li člověk zvyk, že je stále pozdě - reprezentuje ho jako nedisciplinovanou osobu, nezodpovědnou, nespolehlivou a povrchní. Také tato charakterová charakteristika dokazuje, že člověk se chce ukázat jako důležitější osoba než ostatní, věří, že má právo být pozdě. Toto chování je velmi arogantní a nikdo ho nemá rád a nezaslouží si ho. Zdá se, že člověk nedává ostatním do hodnoty osobnosti, jejich potřebám, nemůže správně, upřednostňovat a určovat pro sebe význam událostí, tedy jeho nedostatečné sebehodnocení.

Problém přesnosti. Někteří lidé jsou prostě posedlí tím, že jsou specificky pozdě, budují strategie, když je pro ně lepší přijít, aby vytvořili pocit se svým vzhledem, zdůraznili jejich důležitost a jedinečnost. Nikdy se sami sebe nezeptají na otázku: co je to dochvilnost osoby, prostě se nezajímají. Tolik se starají o svou osobnost, že si nevšimnou, že tak ukazují jejich neúctivý postoj, a že lidé, kteří na ně čekají, jim ve skutečnosti nedávají takovou vznešenost, jakou očekávají, ale jsou jen nervózní a podráždění.

Když je člověk přesný, lidé s ním zacházejí lépe a jsou otevřenější a důvěřivější, protože vědí, že se na takovou osobu můžete vždy spolehnout. Osoba, která dobře ví, co přesnost znamená a dává jí potřebnou hodnotu, je mistrem svého života. Je vždy odlišná v tom, že si cení svého vlastního času a jiných, proto může být správně rozložena, pokud jde o své povinnosti a význam těchto či jiných událostí.

Projev přesnosti ve vztahu k ostatním lidem je pro ně znamením, že jsou respektováni a nezáleží na tom, jak důležité bylo setkání, ať už se jednalo o obchodní jednání nebo jen o přátelskou konverzaci nad šálkem kávy.

Co je to přesnost

Abychom dobře pochopili otázku: co je přesnost člověka, je nutné pozorovat, jak se projevuje.

Přesnost je kvalita, individuální charakteristika osoby, která se projevuje jako osoba, která může splnit své sliby a povinnosti vůči jiným lidem v přesně určeném čase.

Přesnost je synonymem pro přesnost, pokud jde o kvalitu dělání věcí, ale samotný koncept je vždy spojován s časem, přesněji, s osobou, která je pozdě v určitém čase. V různých zemích rozdílné postoje ke zpoždění závisí na kulturních a společenských normách společnosti. Například v Německu lidé vždy vědí, co pro ně a pro ostatní znamená přesnost, takže se snaží být přesný, a pouze okolnosti, za které by nebyli autoritativní, by je donutily pozdě na schůzku. Přesnost Němců v čase byla nazývána německou přesností a v německé kultuře se stala normou chování.

Španělé jsou naopak vždy a všude pozdě a jiní, kteří na ně čekají, jsou naprosto klidní a nepřikládají význam, protože vědí, že budou moci přijít pozdě. Jakost člověka ukazuje, že dochvilnost dokazuje jeho schopnost přesně a přesně vykonávat v přesně dohodnutém čase, provádět úkoly jasně, pravidelně a bez ohledu na pravidla a určité podmínky a sledovat činnost.

Co je to vzor přesnosti? Toto je zvláštní rys, jehož význam označuje mnoho lidských ctností: je indikátorem odpovědnosti a oddanosti v akcích, bezúhonnosti osoby, jeho životní zkušenosti, odborné způsobilosti, spolehlivosti, jako přítele nebo partnera a hodnoty vztahů s lidmi, respektu k nim.

Vzorem přesnosti je Margaret Thatcherová, slavná železná dáma, která nikdy nebyla pozdě.

Přesnost v práci je nepostradatelným ukazatelem úspěšného člověka, jeho interní sebekázně, což umožňuje provést přesný dočasný výpočet.

Zaměstnanec, který není nikdy pozdě na obchodní jednání, vždy přijde na schůzky určitě, a nikdy nezaostává ani na začátku pracovního dne, je považován za dobře informovaného a jeho dochvilnost v práci je vždy vysoce oceňována a poskytuje více šancí než ostatní zaměstnanci na budování kariéry. . Student, který vždy včas přijde do třídy, nezůstane dlouho na ústupu a nenechá si ujít lekce, bez jakéhokoliv podstatného důvodu je také přesný, což přispívá k lepšímu vztahu se svými učiteli. Pokud je harmonogram dopravy v souladu s realitou, je to také přesnost.

Přesnost je antonymem nepozornosti a taková nedbalostní osoba může vypadat slušně ze strany, dokud s ním nebude muset jednat. Člověk může vypadat úhledně, být společenský, erudovaný, úspěšný a krásný, ale jeho přirozená zpoždění činí jeho autoritu mnohem nižší. Nezodpovědnost spojená s nedokonalostí je velmi nepříjemná, a to i pro většinu pacientů. Je však zajímavý fakt, že i když tento pocit způsobuje negativní emoce, často přichází do styku s humorem. Lidé si dělají z tohoto lidského zlozvyku. Existuje mnoho vtipů, anekdot, a zejména v nich hraje ústřední roli žena, která se nikdy nemůže dostat do určité doby. To je způsobeno zvláštností ženské postavy, často nedokážou přijít na to, s čím budou mít schůzku, ale na poslední chvíli se jejich nálada změní a musejí změnit oblečení, když už čekají. Také ženy někdy vědomě přicházejí jako poslední, například na večírek, aby přitáhly pozornost všech, kteří již byli shromážděni, aby ocenili jejich vzhled. Tento výkon má pro ženu značný význam, ale stále je tato metoda velmi primitivní. Pokud žena vypadá krásně, pak, když přijde, zatkne oči.

Jak se stát přesným

Pokud člověk neví, jak přijít do určeného času a nemůže správně rozdělit svůj čas, je na čase, aby se sám sebe zeptal: jak rozvíjet přesnost? Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout. Ale předtím musíte změnit své psychologické postoje, musíte přemýšlet o výhodách, které může dochvilnost přinést člověku. Přemýšlet o tom, jak špatná je kvalita, nepřesnost a nedostatek organizace a neschopnost naplánovat si svou činnost a jaké problémy to přináší do vašeho osobního života či studia, práce.

Pravidla přesnosti. Především je nutné provést objednávku v harmonogramu, režimu pracovního dne. Když má člověk před sebou připravený akční plán, je menší šance, že bude pozdě. Plánování spoustu času nebude trvat, ale ušetří spoustu času během dne. Lidská lenost může často vést k přesnosti. Je to jedna věc, když je člověk pozdě, protože má spoustu věcí na práci, ale je to něco jiného, ​​když člověk spí dlouho, nebo po velmi dlouhou dobu, kdy se s ním setkává, zabývá se zbytečnými druhotnými úkoly, když na ně není čas.

Pokud se budete muset během dne hodně pohybovat po městě, musíte si vytvořit trasu a spočítat čas strávený v dopravě, s ohledem na dopravní zácpy.

V každém případě, schůzce, studii nebo práci byste se měli snažit přijít o něco dříve, než je stanovený čas, spočítat čas s rezervou, protože se mohou vyskytnout nepředvídané okolnosti, kterými se mohou podmínky setkání změnit.

Je důležité sledovat čas, aby bylo možné analyzovat váš den, pochopit, na co je čas stráven, jaké činnosti mohou odvádět pozornost od důležitějších věcí a kolik práce vně tohoto procesu se provádí. Je třeba udělat zpočátku důležité záležitosti, mezi nimiž nebude čas na to, abych se na internetu setkával nebo seděl, protože takové akce, ať jsou malé, se mohou zdát malé, ale mají obrovský dopad na čas. Pokud na ně není čas, bude to malá ztráta.

Jak se stát přesnou osobou? Velmi účinným způsobem je přepnout ruce do hodin asi před deseti minutami a velmi často tyto minuty hodně vyřeší. Ale pouze v případě, že člověk zapomene a abstrakce, protože si pamatuje tyto další minuty.

Důležitým prvkem ve vývoji přesnosti je vlastní motivace. Pokud člověk chápe, že jeho neustálá únava, jeho vztah s příbuznými a kolegy se zhoršuje, nebo si z něj neustále dělají legraci, a to ovlivňuje jeho pověst a autoritu, pak musíte najít způsoby, jak rozvíjet přesnost a nepadat do očí druhých. Samotné pochopení této skutečnosti, pokud se to stalo člověku, pak se již mění, což znamená, že má motivaci, zbývá ji jen doplňovat jinými způsoby.

Chcete-li omluvit ostatním za to, že jsou pozdě, potřebujete pouze ve výjimečných případech, je lepší se omluvit a přiznat svou vinu. Časté výmluvy pouze inspirují nedůvěru vůči člověku. S přesvědčením, že je pozdě, je naprosto nepřijatelné, s výjimkou extrémně závažných případů, a žádné omluvy nepomohou, opakuje se to čas od času, člověk se stává přesnější.

Sebeovládání a samoregulace jsou dvě důležité složky pro dosažení přesnosti. Pokud je člověk motivován, zakáže se zpoždění, ale pokud neví, jak regulovat své činy a kontrolní akce, je odsouzen k přesnosti.

Účast na psychologickém školení o tom, jak rozvíjet přesnost, osobě velmi pomůže. Ve třídě bude vyučován, jak se řídit režimem, organizovat den, pomáhat mu cítit se lépe o čase a správně ho distribuovat.

Od dětství je nejdůležitější vychovávat děti takovým způsobem, aby jim ukázaly důležitost přesnosti svým vlastním příkladem, aby učily denní plánování, odpovědnost za své činy a respekt k potřebám jiných lidí.

Podívejte se na video: Přesnost (Listopad 2019).

Загрузка...