Psychologie a psychiatrie

Srdcová neuróza

Srdcová neuróza - To je druh funkční srdeční patologie. Také se nazývá kardioneuróza. Výkon srdce je charakterizován autonomií, v důsledku čehož jeho fungování během normální činnosti není pozorováno. Příčiny srdeční neurózy jsou spojeny s intenzivní fyzickou námahou nebo silným emocionálním přetěžováním, které vyvolává akceleraci srdeční aktivity. Odpověděl na otázku obyvatel města: "neuróza srdce, co je to?" Můžete si to představit jako jeden z typů nervového zhroucení. To je pozorováno u téměř 10% populace. Lidé, kteří jsou charakterizováni slabou psychikou a temperamentem melancholické osoby, jsou častěji postiženi.

Příznaky neurózy srdce

Popsané onemocnění je častým příznakem všeobecných neurotických stavů.

Srdcová neuróza, co to je? Termín „neuróza srdce“ je obvykle chápán jako funkční porucha práce srdce, která se vyskytuje na pozadí duševních poruch, například při hysterii.

Mechanismus vzniku a další vývoj popsaného onemocnění má za následek oslabení aktivity mozkové kůry, v důsledku čehož dochází k dysfunkci v subkortikálních centrech nervového systému ganglionu.

Faktory predisponující ke vzniku kardioneurózy jsou:

- různá infekční onemocnění, včetně neuroinfekce;

- hormonální poruchy (například v období puberty, během menopauzy nebo těhotenství); projevy emoční lability;

- různé nemoci, které způsobily chronickou únavu organismu;

- traumatické poranění mozku.

Navzdory výše uvedeným typickým faktorům pro výskyt popsané patologie jsou nejčastějšími příčinami srdeční neurózy stresové situace, nadměrná fyzická námaha a psychická nadměrná zátěž. Velkou roli při dysfunkci vegetativní regulace srdeční činnosti hraje také použití alkoholických a kofeinových nápojů a kouření.

Neuróza srdce, její příznaky a léčba nejsou příliš rozmanité a složité. Nejčastějším příznakem této poruchy je retrosternální bolest, stejně jako nepříjemné bolestivé pocity v oblasti srdce. Často mohou tyto pocity vyzařovat na levou lopatku a rameno. Přerušení srdečního tepu může nastat i při menší úzkosti nebo vzrušení. U pacientů s jednotlivci je navíc pozorován pocit pocitu, jako by se srdce zastavilo, dochází k útoku palpitací nebo silnému pulzování celého těla. Kardialgie se liší délkou trvání a povahou. Mohou být bolestivé nebo šité, krátkodobé a trvající několik minut. Také, pacienti mohou cítit "hrudku" v krku. Často je pro ně těžké dýchat, což vede k pocitu nedostatku vzduchu, což vede k pocitu udušení.

Příznaky kardioneurózy:

- subfebrilní teplota s následným poklesem (pod 36 ° C);

- labilní krevní tlak;

- výskyt dyspeptických poruch ve formě nevolnosti, která nemá žádnou souvislost s příjmem potravy, zvracením, řevem, bolestí v břiše;

- rychlá únava při mírném zatížení;

- celková slabost a astenie;

- bolesti hlavy;

- konstantní ospalost nebo naopak nespavost;

- neočekávané záblesky nebo teplo;

- zvýšené pocení;

- znecitlivění končetin;

- zarudnutí hrudníku a obličeje, parastézie.

Pokud se příznaky kardioneurózy objevují na pozadí depresivních duševních poruch, jsou často pozorovány následující příznaky: pocit smutku, třes končetin, pocit napětí uvnitř, strach ze smrti, slznost.

Srdeční neuróza je často doprovázena různými fobiemi (zejména kardiofobií). Navíc, často panický záchvat a neuróza srdce jdou spolu, v podstatě jsou to jedna nemoc. Kardiální neuróza je charakterizována řadou klinických projevů, ale nejčastějšími příznaky jsou stále bolesti srdce a záchvaty paniky, které jsou agonizujícím, nevysvětlitelným záchvatem úzkosti, doprovázeným pocitem strachu v kombinaci s různými somatickými symptomy.

Panický záchvat a neuróza srdce mají určitou dynamiku dysfunkce nervového systému, jako je vyhnutí se možnosti čelit outsiderovi, hypochondrii.

Bolesti srdce s neurózou

Kardionuróza je často příznakem obecné neurózy, jinými slovy, je to důsledek dysfunkce nervového systému.

S neurózou srdce, tam je žádná takzvaná organická patologie nebo strukturální poškození srdeční tkáně, ale tam jsou bolesti v oblasti hrudní kosti.

Většina neuróz se vyskytuje u jedinců charakterizovaných určitou strukturou vyšší nervové aktivity. Jinými slovy, jedinci náchylnější k úzkosti, emoční labilitě, kauzální úzkosti jsou náchylnější k neurózám.

Příčina neurózy srdce je často skryta ve věku dětí. Například děti vychovávané v podmínkách zvýšené péče, zvyklé na poslušnost silných rodičů, neschopných samostatně se rozhodovat a hájit své vlastní postavení, s větší pravděpodobností porodí kardioneurózu. Koneckonců, v dospělosti jsou spíše závislí na známém prostředí, neustále se obávají negativního dopadu na vlastní život a raději neodporují životním potížím, ale jít s proudem. Hlavním zájmem těchto lidí je stav vlastního zdraví. Nezáleží na tom, zda existují objektivní důvody k obavám.

Kardionuróza je považována za typ nervového zhroucení. Může být provokován například smrtí milovaného člověka, emocionálním zhroucením vztahů, změnami ve známém životním prostředí atd. V takových podmínkách vzniká nekontrolovatelný přetrvávající strach z umírání na kardiovaskulární patologii. V budoucnu jakákoli změna nálady osoby (ve směru zhoršení nebo zlepšení), mírné emocionální otřesy, takže se objeví bolesti srdce a stížnosti na poruchu činnosti srdce, které dále zvyšují úzkost ve vztahu k vlastnímu zdraví a znásobují strach z umírání. Vzniká tak začarovaný kruh: zkušenosti vedou ke vzniku příznaků dysfunkce srdeční aktivity, což zase vyvolává eskalaci úzkosti, což způsobuje ještě větší zhoršení stavu. Prolomit takový začarovaný kruh je poměrně obtížné.

Neuróza srdce, symptomy a léčba v tomto případě znamená spíše psychologickou pomoc než léčbu. Protože symptomy kardioneurózy nejsou způsobeny somatickou poruchou.

Bolesti srdce u tohoto typu neurózy jsou způsobeny výhradně zvýšenou úzkostí, jinými slovy, jsou spouštěny myšlenkami na možné narušení srdeční aktivity. Neexistuje žádný jiný důvod pro výskyt kardialgie. Člověk, který je neustále ve stavu zvýšené úzkosti, cítí skutečnou bolest v retrosternálním prostoru. Takoví pacienti se proto stávají velmi podezřelými, neustále mění lékaře, dobrovolně se podrobují četným opakovaným analýzám a vyšetřením, ale nemohou najít skutečnou příčinu vlastní nemoci.

Z toho vyplývá, že se neuróza srdce vyvíjí postupně. Koneckonců důvod pro nepohodlí v oblasti hrudníku není prokázán, a proto existuje důvod k ještě většímu znepokojení. Jinými slovy, jednotlivec tvoří hraniční obsedantní stav, který se kromě bolesti srdce a dalších příznaků objevuje.

Osoba trpící srdeční neurózou má charakteristické chování. Je ponořen do sebe, jeho myšlenky se točí výhradně kolem jeho vlastního bolestivého stavu. Pacienti se srdeční neurózou jsou lhostejní ke světu a environmentálním problémům. I problémy úzkých tváří, kterým se nestarají. Současně s určitým detailem a s velkou pečlivostí popisují svůj vlastní stav, podrobně uvádějí všechny symptomy, jejich závažnost, čas vzhledu a charakter. Obvykle si stěžují na únavu, obecné poruchy, slznost, apatii, neschopnost soustředit se, vykonávat práci, která vyžaduje přesnou akci nebo koncentraci.

Bolestivé pocity v retrosternálním prostoru během srdeční neurózy se mohou lišit v délce a charakteru. Jsou paroxyzmální nebo vícedenní nezmizí. Různí pacienti pociťují různé variace bolesti: tlak a tlak, bolestivá a tupá bolest, ostrá a pronikavá bolest. Kromě toho je možné rozšířit kardialgii na celý povrch hrudníku, stejně jako na krk, horní končetinu a dolní čelist.

Kromě bolesti v oblasti srdce má srdeční neuróza často také jiné příznaky, jako je dušnost, dušnost, zvýšená tepová frekvence, pulzace ve velkých kapilárách, kolísání krevního tlaku, závratě a některé další.

Podle vzhledu předmětu, popisu vlastního stavu a řady charakteristických rysů může být diagnostikován s kardioneurózou. Například bolest při angíně spojené s fyzickou námahou nebo nadměrným emocionálním stresem. Skutečné bolesti srdce brání pacientovi, aby je popsal doslovně, protože to zvyšuje bolest, naopak pacient má sklon k odpočinku. Bolest v srdeční neuróze s fyzickou námahou není v žádném případě spojena, ale lze pozorovat jasnou korelaci se změnami emocionálního pozadí. Menší změny nálady způsobují kardialgii. Pacient s hlasitým a viditelným potěšením o nich mluví, čímž přitahuje další pozornost.

Bolesti srdce během neurózy se někdy zdají paroxyzmální a doprovázejí záchvat paniky.

Bolest s kardioneurózami je tedy následující:

- bodnutí, tupé, stlačení za hrudní kostí;

- může ozářit krk, lopatku, horní končetinu;

- mohou být doprovázeny krátkým dechem, dosahujícím udušení;

- často je kardialgie doprovázena strachem ze smrti, úzkosti a paniky.

Léčba srdeční neurózy

Před odpovědí na otázku „jak léčit srdeční neurózu“ je nutné porozumět diagnostickým metodám. Vzhledem k tomu, že výsledek onemocnění závisí na přesnosti diagnózy. Popsané onemocnění postupuje rychle, v důsledku čehož může vést k vážným následkům.

Proto, neuróza srdce, léčba léků závisí na včasnosti detekce onemocnění. Vzhledem ke specifičnosti klinického obrazu srdeční neurózy musí lékaři provést důkladné vyšetření, aby vyloučili další patologii kardiovaskulárního systému. Pro diagnózu, v první řadě, pomocí elektrokardiografického výzkumu a echokardiografie. Tyto metody umožňují vyloučit rozvoj ischemického onemocnění, přítomnost srdečního onemocnění, myokarditidy, kardiomyopatie a dalších poruch.

K identifikaci a určení neurózy srdce, příznaků a léčby lidových léčebných prostředků jsou nezbytné následující primární studie:

- auskultace (poslech);

- měření krevního tlaku;

- palpace rytmu pulsu.

Vede se také rozhovor s pacientem, během něhož musí specialista zjistit skutečnosti o emočních prožitcích, psychických šocích a zvýšeném stresu. Pouze na základě všech výše uvedených informací můžete správně diagnostikovat srdeční neurózy, symptomy a léčbu lidových prostředků.

Kardioneurózy vyžadují komplexní léčebný přístup a pozorné sledování, protože popsaná choroba je charakterizována polysymptomaticitou.

Jak léčit srdeční neurózy?

Předpokládá se, že psychoterapie je hlavní léčebnou metodou při léčbě srdeční neurózy. Psychoterapeutické účinky se však doporučuje kombinovat s lékovou terapií. Účinná je pouze komplexní léčba, která umožňuje eliminovat všechny projevy.

Úkolem psychoterapeuta je identifikovat „zrno“ duchovních zkušeností. Nejčastějšími psychologickými projevy kardioneurózy jsou nespokojenost s vlastní osobou, osobním životem a profesí. Tyto problémy vedou k únavě, snížení odolnosti imunitního systému, projevům vyčerpání mechanismů nervové regulace.

Také s úspěchem v léčbě kardioneurózy jsou aplikovány prostředky tradiční medicíny.

Léčba srdeční neurózy lidovými prostředky je zaměřena na posílení celkového nervového systému a zejména systému ganglionů. Kromě toho pacienti trpící neurózou srdce, doporučená fyzikální terapie (např. Plavání), dodržování denní rutiny, vyvážená strava. I takoví pacienti by měli zcela vyloučit kouření, alkohol a kávu. Psychoterapeut musí učit pacienta se známkami neurózy srdce k relaxaci tím, že bude cvičit auto-trénink, nebo používat dechová cvičení (například, používat Strelnikova metodu).

Léky na léčbu srdeční neurózy v akutním období jsou předepisovány ze skupiny trankvilizérů a beta-blokátorů. Následná léčba léky je zaměřena na odstranění příznaků kardioneurózy, s výjimkou symptomů nepohodlí. Měly by také zahrnovat uklidňující dávky rostlinného původu, vitamínových a minerálních komplexů. Kardiolog je obvykle jmenován Corvalol a Valokardin (pro nespavost a za účelem prevence a zastavení angina útoků).

K relaxaci a zmírnění nepříjemných projevů kardioneurózy můžete užívat krátké teplé (ne vyšší než 38 ° C) lázně s přidáním borovicových aromatických olejů.

Kromě toho je doporučeno použití bylinných léků sedativních, jako jsou: "Novopassit" nebo "Persen".

Léčba kardioneurózy závisí na zdravotním stavu pacienta, věku, příčinách a klinickém obrazu.

Léčba srdečních neuróz s lidovými prostředky zahrnuje použití různých bylinných nálevů, odvarů a léčebných poplatků. Doporučuje se aplikovat dávky s tonickým účinkem, sedativní, hypnotické a uklidňující terapeutické vlastnosti.

Valerian je považován za jeden z nejúčinnějších bylin v léčbě srdečních neuróz. Vyznačuje se sedativním účinkem, pomáhá při palpitacích, nervózním nadměrném vzrušení, nespavosti. Pro přípravu infuze se doporučuje sekat suché kořenové kozlíky v množství dvou lžiček, přidat 500 miligramů čisté vody a vařit po dobu tří minut. Výsledný odvar musí trvat asi dvacet minut a namáhat. Mělo by se konzumovat ráno a večer sto mililitrů.

Kromě toho je považováno za povinné jmenování pivoňky tinktura, která musí být přijata ústně pět minut před jídlem třikrát denně. Tinktura by měla být použita v množství 10 - 30 kapek zředěných v lžíci vody.

Je-li kardiovaskulární neuróza doprovázena silným srdečním tepem, pak k dosažení rychlého účinku je nutné provést odvar ze stejných částí bylinného valeriánu, chmelových hlávek, majoránky a koala.

Pro neurózy srdce, které proudí asfyxií, závratě a doprovázené nervovou dysfunkcí, kolekce sestávající ze tří částí trávy sušených listů a květů hloh, dvou částí mateřského stromu a heřmánku a jedné části kmínu pomáhá.

Cardioneuroses, které vznikly na pozadí patologické menopauzy a jsou doprovázeny zvýšeným tlakem, mohou být vyléčeny pomocí odvarů bylin: krunýř, borůvka, oregano, třezalka, jmelí, řebříček, šalvěj, květy měsíčku, přesličky a borovice. Všechny uvedené složky musí být odebrány ve stejných hmotnostních zlomcích.

Kardiovaskulární neurózy, které se vyskytují s dysfunkcemi ganglionického nervového systému, mohou být léčeny infuzí květů hloh, meduňky, srdcovky, červů, máty peprné a valeriánů léků.
Se srdeční neuropatií, která se vyskytuje na pozadí zvýšené sekrece štítné žlázy, se doporučuje odebírat odvar o stejném hmotnostním poměru běžných prasat, hlohových květů, meduňky citronové, tymiánu, léčivého valeriánu a šalvěje evropského.

Pro terapeutické účinky u obsedantně-kompulzivních neuróz se doporučuje použití infuze skládající se z 50 gramů evropské trávy a 500 miligramů vodky. Výsledný roztok by měl být podáván infuzí po dobu 14 dnů na tmavém místě, po kterém musí být filtrován. Infuzi se doporučuje užívat jednu čajovou lžičku nejméně dvakrát denně, vymačkané mléko. Tento nástroj pomáhá zbavit se strachu, pocitů paniky, zvýšené vzrušivosti.

Сильное психическое напряжение способно ликвидировать смесь чеснока (1 зубчик) со стаканом молока. Для приготовления средства нужно натереть зубчик чеснока не мелкой терке либо выдавить его при помощи чеснокодавилки и смешать с молоком. Vezměte tuto směs před snídaní po dobu třiceti minut.

Z neurózy srdce, směs medu a vody je považován za dobrý lék. Med v množství 50 gramů musí být rozpuštěn v 500 miligramech vody. Tato směs by měla být opilá na jeden den, rozdělená do čtyř dávek.

Léčba neuróz lidových prostředků dnes je nejoblíbenější. Vzhledem k tomu, že použité léky jsou zcela přirozené a jsou často mnohem účinnější než lékopisné léky. Aby však byly lidové prostředky prospěšné, měly by být užívány striktně v souladu s lékařským předpisem.