Psychologie a psychiatrie

Jak vychovat chlapce

Jak vychovat chlapce - Otázka, která zaujímá mysl většiny matek, bez ohledu na éru, protože každý z nich chce podporovat rodinnou podporu a vzbudit skutečného člověka. Bohužel, chlapci samy o sobě nerostou s kapitálem "M". Dnes, psychologové ke společnému názoru o tom, kdo z dospělého prostředí je důležitější při výchově svého syna, nemůže přijít. Pokud však analyzujeme rodinný život mnoha buněk ve společnosti, můžeme konstatovat, že matky mají největší vliv na chlapce od okamžiku narození do předškolního období. Vzhledem k tomu, že první léta chlapeckého života, kdy je položen charakter dítěte a jsou utvářeny základní sociální dovednosti, je to matka, která tráví většinu času s drobky. Je to žena, která v praxi ukazuje svému synovi, jak zacházet se slabší polovinou lidstva.

Jak vychovat chlapce bez otce

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení, chlapec vychovaný ženami nemusí nutně růst růžový a volný. Prohlášení, že chlapec, který je vychováván bez otce, vyroste jako podřadný člověk, je v zásadě špatné a spíše jedná o svobodné matky jako seberealizující prognóza. Je to mnohem horší, když se děti chovají v rodině, kde je otec alkoholikem, kde vládnou neustálé spory a nedorozumění, kde otec zvedá ruku k matce atd. Neúplné rodiny jsou především ty, v nichž je nedostatek rodičovské lásky a nedostatek pozornosti.

Rodina, kde jedna žena vychovává syna, má samozřejmě určité problémy a potíže, ale stále je lepší než vyrůstat ve vládních institucích.

Jak vzbudit chlapce skutečného muže - rady psychologů

Za prvé, i v nepřítomnosti otce, který je modelem mužského chování v chlapeckém životě, by měl být takový model. K tomuto účelu můžete využít svého strýce, dědečka, trenéra, učitele, odvážného kresleného charakteru atd. Doporučuje se také dát dítěti tzv. "Mužský" sport. Čím větší je počet mužů, kteří jsou v životě trvale přítomni, tím lépe.

Jak vychovat chlapce bez otce? Maminky musí sledovat svůj vlastní postoj k silnějšímu sexu. Neměli byste urážet muže v přítomnosti dětí, také obklopeni muži, matka by se neměla cítit trapně, agresivně, nepohodlně. Vždyť to dítě může cítit, v důsledku čehož bude mít smíšené pocity způsobené nesouladem mezi mateřským postojem vůči němu a okolními muži, což bude mít za následek nedorozumění a vnitřní konflikt.

Jak vychovat chlapce k ženě sama? Při výchově dítěte bez otce se nedoporučuje snažit se mu kompenzovat nedostatek mužské pozornosti, za cenu nadměrného "vytržení" nebo naplnění některého z jeho rozmaru. Nejsprávnějším rozhodnutím by bylo naučit malého syna od útlého věku k nezávislosti. Pokud ten kluk nedostal hned hned něco, pak se nemusíte okamžitě rozběhnout k jeho pomoci, je lepší ho pozvat, aby se pokusil opakovat své vlastní činy.

Matkám se také doporučuje častěji zaujmout pozici "slabé ženy", když se jedná o drobky. Jinými slovy, žena při výchově svého syna by neměla zapomenout na svou povahu a být s ním milující, milující a milující rodiče, a ne čaroděje, který dokáže vyřešit naprosto všechny chlapecké problémy, což znemožňuje, aby se drobek pokusil vyrovnat se s obtížemi. Také takové chování pomůže ve svém synovi rozvinout schopnost sympatizovat, litovat a vcítit se a učí ho, aby byl pečlivým, ochotným a silným mužem.

Navíc je často nutné chválit dítě a říkat mu fráze takto: „Ty jsi můj ochránce,“ „určitě uspěješ“. a tak dále Pro chlapce, který vyrůstá bez otce, má tato chvála zvláštní význam. Takové chování žen posiluje důležitost chlapce v očích jeho matky.

Ženy, které se zajímají o otázku, jak vychovávat muže z chlapce, musí být na jedné straně ženské a slabé a na druhé straně být sebevědomou a silnou duchovní osobností. Matky, které vychovávají syny bez otců, by se neměly snažit spojit ženské a mužské role v sobě, stačí být sám sebou. Také se nedoporučuje hrát před synem roli oběti okolností.

Výchova chlapce, budoucnost skutečného člověka, nemusí být považována za povinnost nebo za službu života. Vzhledem k výše uvedenému má chlapec vzkříšený ženami, aby se stal skutečným člověkem, všechny předpoklady.

Jak vychovat chlapce

Stejně důležité při vychovávání drobků muže je poskytnout mu jistotu a poskytnout určité množství svobody. Nedoporučuje se mu zakazovat trávit čas s dětmi ve dvoře, komunikovat s ostatními chlapci. Je nutné dát chlapci příležitost samostatně nalézt řešení z konfrontačních situací.

Jak vychovat chlapce? Za tímto účelem by se měli rodiče snažit. Je možné si vybrat jednu z nejběžnějších mylných představ rodičů obou pohlaví souvisejících s rozdílem ve výchovných opatřeních uplatňovaných na syny a dcery. Z nějakého důvodu si jednotlivé matky a téměř většina tatínků myslí, že byste si neměli dovolit, abyste si s malým chlapcem nechali „lýtkovou lanost“ a tzv. „Dětskou řeč“, protože věříte, že skutečný člověk z tohoto chlapce nevyroste kvůli takovému chování. Vše je však ve skutečnosti jiné. Psychologové uvedli, že u dětí obou pohlaví se chlapci rodí slabší než dívky, takže často potřebují pohladit více než dívky.

Jak vychovávat chlapce 2 roky

Vzdělávací dopad na chlapce je v každém případě založen na věkových charakteristikách dítěte. Proto, aby bylo možné začít konverzaci o tom, jak správně vychovat chlapce ve věku 2 let, je nutné pochopit, co je to dva roky starý.

Během jednoho a půl roku není rozdíl ve výchově dětí různých pohlaví. Je to ve věku dvou let, kdy si drobeček uvědomí, že chlapci jsou jiné dívky. Za dva roky si chlapec už začíná uvědomovat, že patří k mužskému pohlaví a podle toho je určen.

Důležitý je ve výchovném působení na dvouletého chlapce pozitivní komunikace s ním. Neměli byste se rozzlobit nebo porazit drobky ve věku dvou let, jinak se chlapci domnívají, že nejsou milováni, což může způsobit první příznak základní nedůvěry vůči světu.

Ve dvouletém věku, chlapci nejen zlepšit chůzi, ale také rozvíjet schopnost běžet a skákat, se učí házet míč, zlepšují svůj smysl pro rovnováhu. Chlapec by proto neměl být zakázán fyzicky. Není to děsivé, pokud se při pokusech o běh a skákání naplní několika hrboly a získá pár modřin.

V této fázi chlapci rozvíjejí postoj k domácí práci - mají touhu pomáhat své matce, touze zametat nebo vakuovat atd. Takové touhy dětí by měly být povzbuzovány, jinak můžete odradit lov a v budoucnu se dítě prostě „plazí po hlavě“.

V období dvou let se poprvé objevuje potřeba vypracovat samostatné zákazy a určité normy chování. V rozporu s populárním názorem většiny psychologů, drobeček začíná chápat slovo "nemůže" v přibližně třech letech věku, proto určitá omezení a systém trestů nefyzického vlivu musí být zaveden již ve dvou letech.

Jak vychovávat chlapce 2 roky? Nedoporučuje se zabalit chlapce nadměrným opatrovníkem a nemělo by na něj vyvíjet tlak nad vlastními očekáváními. Pokud například dva roky starý chlapec nehovoří, není to důvod, proč nespát v noci. Je třeba mít na paměti, že chlapci začínají mluvit po děvčatech. Hlavní věcí v této fázi je tvorba motorické aktivity a kognitivních zájmů. A i když strouhanka nedojde stejně jako dítě souseda, pak byste neměli být naštvaní. Konec konců, každé dítě se vyvíjí individuálně. Rodiče podle svých vlastních očekávání a po nespokojenosti či frustraci demonstrují svou nechuť k dítěti.

Hlavní činností dvouletých chlapců je hra, která představuje akce s manipulativními předměty. Je to prostřednictvím takové hry, že dítě zná prostředí, objekty v něm a lidi. Přímo v herní činnosti je snazší naučit chlapce disciplínu, režim, pořádek, určitá pravidla, hygienické dovednosti a základní pracovní dovednosti, jak s objekty zacházet, porovnávat je.

Je důležité, aby se rodiče naučili, že chlapci nemohou být potrestáni krutostí nebo lhostejností. S tím rodiče projevují svou slabost pouze před drobenkou, která se může později proměnit v slabost chlapcova charakteru. Síla ducha u chlapců musí být vychována pomocí jiných metod.

Děti by také měly být vychovány v souladu s jejich pohlavím. Jinými slovy, pokud jde o drobky mužského pohlaví, nedoporučuje se používat taková slova jako „zajíček“ nebo „zlatíčko“. Je lepší kontaktovat svého syna takto: „syn“ nebo „můj oblíbený ochránce“.

Jak vychovávat chlapce 3 roky

V raném dětství je nejdůležitější pro děti silnějšího pohlaví být v oblasti rodičovské péče a péče, zejména pro matku. V tomto případě by se papež neměl vyhýbat tomu, aby vychoval chlapce 3 roky, což ho motivuje tím, že syn je stále malý. Ve tříletém věku chlapci rozvíjejí pocit bezpečí a pocit otevřenosti v životním prostředí. Proto je pro ně důležitá péče o oba rodiče.

Jak vychovávat chlapce 3 roky? Na jakých principech by mělo být vzdělávání tříletého chlapce založeno? Jaké druhy vzdělávacích opatření jsou přijatelné a které z nich je lepší se zdržet? Tyto problémy se stávají akutními pro dospělé, když jejich dítě dosáhne věku tří let.

Tak, jak vychovat muže z chlapce? Chcete-li odpovědět na tuto otázku, musíte pochopit, že ve stádiu tří let věku již existuje jasné rozlišení podle pohlaví ve srovnání s dvouletým obdobím. To je důvod, proč je v tomto věku velmi důležité snažit se nevynechat formování sebedůvěry u chlapců jako zástupce silné poloviny lidstva. Syn si musí myslet, že je chlapec, a že chlapec by měl být dobrý. Toto prohlášení musí být neustále podporováno a zdůrazňováno chválou. Například: "Jsi statečný." A fráze jako "slabost" musí být vyloučeny z vlastního lexikonu ve vztahu ke svému synovi.

Jak vychovat chlapce k otci? Vzhledem k tomu, že dítě ve věku tří let cítí svou vlastní příslušnost k silné polovině lidstva ještě více. Proto se otec pro něj stává předmětem obdivu a zvýšeného zájmu. Chlapec chce být naprosto jako hlava rodiny, často se snaží o některé z jeho věcí. V případech, kdy je otec charakterizován netrpělivostí a nadměrnou podrážděností ve vztahu k dítěti, se syn bude cítit nepříjemně ve své společnosti a mezi ostatními muži. V důsledku toho se začne rovnat matce a oslovit ji. Pro otce je tedy nejlepší čas na zahájení vzdělávacího procesu pro chlapce přesně tři roky. Nečekejte, až se děti stanou staršími, a proto moudřejší, protože můžete zmeškat čas. Matkám se proto doporučuje posílat své syny na procházku se svými manžely, což jim umožní odložit volný čas pro sebe a pro otce je lepší znát své vlastní dítě.

Dalším principem vzdělávacího dopadu, který odpovídá na otázku, jak vychovat chlapce s opravdovým člověkem, je poskytnout prostor tříletému synovi. Zde mluvíme především o fyzickém prostoru. Jako chlapci pro normální fungování a rozvoj potřebují volný prostor. Koneckonců jsou neustále v pohybu. Tělesná energie musí být vždy resetována, což je podporováno aktivními hrami.

Tam jsou také hyperaktivní děti, které vyžadují mírně odlišný přístup. Abychom pochopili, jak vychovat hyperaktivního chlapce, mělo by se odkazovat na koncept hyperaktivity. Hyperaktivita syndromu je vyjádřena nadměrnou mobilitou dětí a impulzivitou. Takové děti jsou charakterizovány neklidem, neustále se točí, nestálé ve svých koníčcích (nyní mohou udělat jednu věc a doslova za minutu mohou udělat něco jiného), v důsledku čehož mnoho věcí nevede k dokončení.

Hyperaktivní chlapec ve věku tří let vyžaduje zvláštní vztah. Vzhledem k tomu, že ve věku tří let existuje jedna z vývojových krizí, v tomto stádiu začíná drobek jasně rozlišovat své pohlaví, což komplikuje hyperaktivita. Proto, pokud se otázka, jak vychovat hyperaktivního chlapce stala předmětem zvláštní pozornosti rodičům, pak není nutné se zabývat vrozenými vlastnostmi dítěte, je nutné podrobit korekci pouze projevům hyperaktivity. Není třeba potrestat chlapce za takové projevy, protože není vinen, že stále nemá schopnosti samoregulace. Je jen nutné mu pomoci naučit se řídit své vlastní chování a chránit ho před přepracováním. Pokud aktivní hry nejsou vhodné pro hyperaktivní dítě, pak by mělo být hyperaktivní dítě naučeno hry pasivní povahy, například můžete s ním kreslit.

Kromě toho, bez ohledu na to, zda je hyperaktivní syn nebo ne, musí cítit rodičovskou lásku. Rodiče by proto měli příležitostně projevovat svou lásku k dětem.

Tři roky věku mohou být považovány za kult nezávislosti. Velmi často od dětí v tomto věku můžete slyšet frázi: "Já sám." Pokud se mu akce, které se chlapec snaží vyrobit, nemohou ublížit, pak by jim mělo být dovoleno. Například nezávisle vázejte tkaničky.

Také ve vzdělávacím dopadu je třeba vzít v úvahu skutečnost, že chlapci jsou svou povahou výzkumnými pracovníky. Ve věku tří let se začíná projevovat v podobě rozebraných strojů. Proto by neměly být nadávkované pro rozbité hračky. Musí jim být poskytnuta příležitost uspokojit potřebu výzkumu a zároveň dbát na bezpečnost svého syna.

Jak vychovávat chlapce 4 roky

Existuje několik jednoduchých principů, jejichž cílem je vyřešit problém, jak vychovat chlapce ve věku 4 let.

První zásadou je, že člověk by se neměl bát ochromit chlapce s láskou a péčí. Podle četných provedených studií představuje podíl mužských dětí čtyřikrát méně chvály a několikrát více trestů. Rodiče by proto neměli zapomínat, že čtyřletý chlapec je stále dítě, ne malý dospělý. Možná se něčeho bojí, pro něj může být výlet na nové místo životní událostí. Je důležité pochopit, že životní úroveň dospělých, pojetí času a prostoru pro čtyřleté dítě nejsou vhodné.

Ve věkovém období, které představuje čtyři roky, začíná tvořit emocionalitu dítěte. A rodiče v této fázi vyžadují od něj zdrženlivé chování nebo, s jejich neopatrnými frázemi, zakazují zobrazování emocí. Toto chování je v zásadě špatné. Čtyřletý chlapec je jen dítě, ne dospělá osoba. Proto je nutné naučit chlapce správně vyjadřovat své vlastní emoce.

Je také třeba mít na paměti, že chlapci v každém věku potřebují více volného místa než ženy. Proto, aby se vyrovnal násilný hurikán aktivity, doporučuje se, abyste si koupili sportovní areál pro svého syna. Při synovské zdrženlivosti a hlučnosti musí být zacházeno s blahosklonností a trpělivostí. Je však stále nutné pamatovat na to, aby se pozornost dítěte soustředila na skutečnost, že jako člověk musí být vyvážený.

Je to čtyřleté období, kdy začíná formování myšlenek o sobě samém jako chlapci u chlapců. Dříve se strouhanka řídila vnějšími rozdíly představitelů silné poloviny od slabých. Ve věku čtyř let se dítě jasně spojuje s mužským pohlavím a chápe, jak se chovat.

Jak vychovat chlapce 5 let

Ve věku pěti let se již plně rozvíjela schopnost identifikovat vlastní osobu s určitým pohlavím. Поэтому малыши начинают активно стремиться к общению с представительницами прекрасной половины человечества, однако особенно их тянет к матерям. Ведь для них именно мама является самой милой, доброй и красивой. Нередко в этом возрасте мальчишки хотят жениться на матерях. Начиная с пятилетнего периода, в жизни крохи происходит переход от детства к школьному бытию.Proto by v této fázi měla být výchova chlapce 5 let zaměřena na rozvoj nezbytných životních dovedností a optimalizaci výkonu. Výchova dětí ve věku pěti let by měla klást základy a charakteristiky chování.

Jak vychovat chlapce 5 let? V prvním tahu je nutné v něm kultivovat radostné očekávání školního života, chlapec by se měl na tento okamžik těšit. Díky tomu budou rodiče schopni správně a bezbolestně upravit svůj den.

Neměli bychom zapomínat, že budoucí podpora rodiny je vychovávána. Proto je nutné pokračovat ve vzdělávání mužských kvalit, ale zároveň nezapomínat na syna s péčí a láskou. Otcové musí mít větší vliv, jinak chlapec vyroste jako nejistý jedinec, uzavřený a nekomunikativní. Úkolem otce je také fyzický vývoj syna.

Před pěti lety si chlapec může koupit hračky, které ztělesňují mužské profese (např. Plastové nářadí, různé stavební stroje, konstruktéři), a po překonání pětiletého milníku byste ho měli seznámit se základními nástroji (například šroubovákem nebo lehkým kladivem). Nechte chlapce naučit se pomáhat otci po domě.

Je také nutné vysvětlit synům, že jsou silnější než spravedlivý sex, že by měli holky chránit a chovat se k nim jako rytíři. V tomto případě musí být papež příkladem takového chování. Měl by ženě pomáhat ve všem a starat se o ni (například nosit těžké tašky nebo vydat cestu k dopravě).

Jak vychovávat dospívajícího chlapce

Pro rodiče je adolescence možná nejzávažnější etapou ve vzdělávání skutečných mužů. Zvláště tato fáze je pro matky obtížná. Je pro ně těžké si uvědomit, že právě jejich malý chlapec byl milující dítě, které je neustále objímalo, a dnes se vyhýbá mateřským laskavostem. Náhle se neočekávaně proměnila v mrzutého teenagera, odkazujícího na své rodiče, jako překážku bránící jeho štěstí. Nejhorším chováním v tomto případě budou pokusy vyvíjet tlak na dítě a nekonečné čtení morálních učení.

Od asi jedenácti let do asi čtrnácti let se s chlapci děje něco zvláštního. Dříve veselí a poslušní, stanou se povstalci. Nesmyslné výkyvy nálady, agresivita, neposlušnost se stávají charakteristickým dospívajícím chováním chlapců.

První reakcí rodičů na takové chování je často trest a čtení poznámek, které jsou nejen zcela zbytečné, ale také prohlubují propast, která roste ve vztahu dítě-rodič. Tresty jen zhoršují nedorozumění, které převládalo mezi teenagery a jejich rodiči.

Otcové často kvůli svému zaměstnání zanedbávají výchovu teenagera a zapomínají, že jejich role v něm je poměrně velká. Děti musí vytvořit svůj vlastní systém morálních směrnic, založených na sledovaných filmech nebo televizních pořadech, počítačových hrách nebo na příkladu chování jejich vrstevníků. Životní pokyny a morální hodnoty by však měly být předány chlapcům od rodičů.

Jak vychovávat dospívajícího chlapce? Hlavním úkolem dospělých odpovědných za výchovu adolescentů je komunikovat s nimi tak často, jak je to jen možné. Člověk by však neměl nahradit pojmy, když rodiče čtou zápisy - to se nepovažuje za komunikaci, komunikativní interakci mezi adolescenty a jejich rodiči by mělo probíhat na základě rovnosti.

Podívejte se na video: Milan Studnička: Jak vychovat holky a jak kluky? (Listopad 2019).

Загрузка...